рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Система митних органів України та їх повноваження

Система митних органів України та їх повноваження

Зміст

1. Вступ

2. Структура митних органів

3. Функції митних органів

4. Повноваження посадових осіб митниці

5. Відповідальність за порушення митних правил

6. Використана література

1. Вступ

Одним із органів, що здійснює контроль за правильністю та своєчасністю сплати деяких видів податків -- мита, податку на додану вартість та акцизного збору під час переміщення товарів через митний кордон України (далі -- митні платежі), -- є митні органи України, на які покладається безпосереднє здійснення митної справи. Митна справа є ширшим поняттям, ніж тільки здійснення контролю за сплатою митних платежів. Вона охоплює: порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, митне регулювання, пов'язане з установленням митних платежів, процедури митного контролю та інші засоби втілення в життя митної політики держави. Отже, митне оподаткування є одним із напрямів митної політики держави, а також засобом митного регулювання.

Україна самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території. Вона може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи. У митній справі Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

2. Структура митних органів

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України, до яких належать Державна митна служба України (далі -- Держмитслужба) як центральний орган виконавчої влади, регіональні митниці, митниці (рис. 37). Крім митних органів до складу митної служби України входять спеціалізовані митні установи та організації (експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, освітні тощо), які створюються для виконання завдань, покладених на митні органи. Для боротьби з контрабандою, особливо з контрабандою наркотиків, підакцизних і високоліквідних товарів, зброї, вибухівки, культурних та історичних цінностей, іншими товарами і транспортними засобами під час їх переміщення митною територією України у зонах діяльності регіональних митниць утворюються підрозділи з боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, які підпорядковуються безпосередньо Держмитслужбі.

Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання:

1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

2) захист економічних інтересів України;

3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;

5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України;

6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;

12) ведення митної статистики;

13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

14) здійснення верифікації (установлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.

3. Функції митних органів

Одним з головних завдань митних органів є здійснення митного контролю, тобто контролю за виконанням законодавства України про митну справу.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Основними формами, в яких здійснюється митний контроль, є: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд та переогляд транспортних засобів та товарів, особистий огляд громадян), облік товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також інші форми.

У пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю. Переміщення товарів та інших предметів на територію зони митного контролю чи за межі такої території контролюється митницею. Товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, перебувають під митним контролем у таких випадках:

1) у разі ввезення на митну територію України з метою вільного використання -- з моменту перетинання ними митного кордону України і до здійснення у повному обсязі їх митного оформлення;

2) у разі вивезення за межі території України з метою вільного використання -- з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування і до здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України;

3) у разі тимчасового ввезення на митну територію України -- з моменту перетинання ними митного кордону України під час ввезення і до здійснення у повному обсязі їх митного оформлення та перетинання ними митного кордону України під час зворотного вивезення;

4) у разі тимчасового вивезення за межі митної території України -- з моменту пред'явлення митниці товарів та транспортних засобів та їх декларування і до здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України під час зворотного ввезення;

5) у разі транзиту через територію України -- з моменту перетинання ними митного кордону України під час ввезення і до здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України під час вивезення тощо.

Підприємства, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, а також громадяни, які перетинають митний кордон України, зобов'язані у передбачених законодавством випадках подати митниці необхідні для митного контролю документи.

4. Повноваження посадових осіб митниці

Посадові особи митниці з метою здійснення митного контролю мають досить широкі повноваження:

1) право доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства, де перебувають товари, що підлягають митному контролю;

2) у разі необхідності для участі у здійсненні митного контролю можуть бути залучені спеціалісти та експерти;

3) митниця має право провести огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.

Переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметів може бути проведено за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон України транспортні засоби, товари та інші предмети містять предмети контрабанди, предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, тощо. Огляд та переогляд здійснюються тільки в присутності особи, яка переміщує такі транспортні засоби, товари чи інші предмети через митний кордон України або зберігає їх під митним контролем;

4) митниця має право здійснити огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажу громадян, що перетинають митний кордон України. Оглядові та переоглядові можуть підлягати речі громадян, які перетинають транзитом територію України або перебувають у транзитній зоні міжнародного аеропорту. Огляд та переогляд речей громадянина здійснюється в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:

а) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить у собі товари, які становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, а також довкілля;

б) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у несупроводжуваному багажі;

в) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях;

г) у разі залишення на території України речей з порушенням зобов'язання про транзит цих речей через територію України.

Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи відбуваються у присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання таких речей чи їх зберігання;

5) товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де зберігаються чи можуть зберігатися товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами накладенням митних забезпечень: одноразових номерних запірнопломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами;

6) за наявності достатніх підстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує при собі предмети контрабанди чи предмети, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України, за письмовим рішенням начальника митниці чи особи, яка заміщує його, може здійснюватись особистий огляд. У цьому разі перед початком огляду посадова особа митниці повинна пред'явити громадянинові письмове рішення начальника митниці чи особи, яка його заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно видати приховувані предмети. Про здійснення особистого огляду складається протокол;

7) з метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби і зразки товарів та інших предметів для проведення їх дослідження;

8) з метою припинення порушення митних правил, складення протоколу про-таке порушення (у разі неможливості його складення на місці) допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, на строк до трьох годин.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, провадиться посадовими особами митних органів України за рішенням начальника митного органу України чи особи, яка його заміщає. Про адміністративне затримання складається протокол;

9) посадова особа митного органу України, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана не пізніше як у п'ятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу України, яка вимагає подати документи;

10) посадові особи митних органів України, які мають достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, містяться предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, або предмети зі спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів. Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб підприємств. Про проведення митного обстеження складається протокол;

11) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.

У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів;

12) митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів;

13) з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватися під негласним контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів.

За порушення митних правил передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення таких стягнень:

— попередження;

— штраф;

— конфіскація товарів та транспортних засобів. Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі, коли правопорушення продовжується, -- не пізніше як через два місяці з дня його виявлення або митним органом, або місцевими судами, залежно від виду порушення митних правил. Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

5. Відповідальність за порушення митних правил

Далі розглянемо види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення.

1. Переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних органів), які не перетинають митний кордон України, а також проведення в зоні митного контролю господарських робіт без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю, тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів -- безпосередніх предметів порушення митних правил накладення штрафу в розмірі до 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів -- безпосередніх предметів порушення митних правил тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, -- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а так само прийнятих для передання митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби -- тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7. Причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу -- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадянка на посадових осіб підприємств -- до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8. Здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, -- тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств -- у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

9. Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи на їх упаковці без дозволу митного органу тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- до 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. Пошкодження або втрата пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- до 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Порушення встановленого порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою проходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.

12. Недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств -- від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

13. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання, тягне за собою конфіскацію цих товарів.

14. Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею митного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення митних правил у доступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред'явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митного органу чи призначеному нею експерту або спеціалісту тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

15. Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, вивозяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізуються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3-х до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16. Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до 30-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

17. Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб підприємств -- від 30-ти до 150-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів.

18. Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а також проведення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах без дозволу митного органу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

19. Порушення встановленого законодавством порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

20. Невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких товарів, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів.

21. Невивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через територію України, в строки, встановлені митним органом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів.

22. Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту переміщення товарів територією України тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.

23. Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів -- безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

24. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.

25. Зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів.

26. Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

27. Заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру або несплата податків і зборів у строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств -- від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час здійснення митного контролю та оформлення не допускається заподіяння іншим державним органам, громадянам та підприємствам шкоди, приниження честі і гідності громадян та вчинення інших неправомірних дій. Митні органи України та їх посадові особи, які допустили неправомірні дії щодо інших державних органів, громадян та підприємств, несуть відповідальність перед ними відповідно до чинного законодавства. Шкода, заподіяна іншому державному органу, громадянину та підприємству неправомірними діями митних органів України та їх посадових осіб під час виконання цими особами посадових обов'язків, відшкодовується на загальних підставах.

Постанова у справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником такої особи. Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування може бути подана до відповідної регіональної митниці (або до митного органу вищого рангу у разі незадовільного вирішення скарги митним органом нижчого рангу) або до місцевого суду за місцезнаходженням митниці, яка винесла постанову.

Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // Закони України: В 11т. -- Верховна Рада України: Ін-т законодавства. -- К., 1997. -- Т. 10. -- С. 3--41.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. -- К.: Атіка. -- 2001. --80с.

3. Митний кодекс України // Урядовий кур'єр. -- 2002. -- 14 серпня. -- № 148.

4. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.

5. Про державний внутрішній борг України: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. -- К., 1996. -- Т. 4. -- С. 43--44.

6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. -- К., 1996. -- Т. 5. -- С. 13--20.

7. Про державну податкову службу: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. -- К., 1996. -- Т. 1. -- С. 37-77.

8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -- 1997. -- Ст. 170. -- № 24. -- С. 379--429.

9. Про Рахункову палату України: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України: Ін-т законодавства. -- К., 1997. -- Т. 11. --С. 60--76.

10. Про систему оподаткування: Закон України // Відомості Верховної Ради. -- 1997. -- № 16.-- Ст. 119.

11. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 року.

12. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265/2000 // Офіційний вісник України. -- 2000. -- № 48.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены