рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

5

Реферат

з митної справи

на тему:

"Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД"

2009

У Радянському Союзі на етапі підготовки до переходу на нову систему класифікації і кодування товарів усі особливості Гармонізованої системи були ретельно вивчені фахівцями зацікавлених союзних міністерств, відомств і науково-дослідних організацій. Було створено спеціальну Міжвідомчу комісію з введення Гармонізованої системи. Вивчалась практика застосування Номенклатури Гармонізованої системи окремими країнами.

У процесі підготовчих робіт для всього комплексу зовнішньоекономічної діяльності проводилася розробка ключів переходу між Гармонізованою системою та існуючими класифікаційними системами. Таким чином, союзним Держкомстатом спільно з за участю ГУ ДМК були розроблені ключі переходу між Номенклатурою Гармонізованої системи і Єдиною товарною Номенклатурою зовнішньої торгівлі Ради економічної взаємодопомоги. Також були розроблені перехідні ключі між НГС і Загальноросійським класифікатором промислової і сільськогосподарської продукції ЗКГ застосовується в господарській діяльності всередині країни). Наявність таких перехідних ключів дала можливість учасникам зовнішньоекономічної діяльності здійснити більш безболісний перехід до нової системи класифікації і кодування товарів. У процесі розробки перехідних ключів між НГС і ЄТН ЗТ РЕВ було виявлено, що в ЄТН ЗТ РЕВ класифікація багатьох товарів порівняно з міжнародною значно застаріла і не було сенсу вносити її до сучасного Класифікатора.

Після вивчення практики застосування НГС зарубіжними країнами Міжвідомча комісія дійшла висновку, що найбільш прийнятною для нашої країни може бути Комбінована номенклатура Європейського Співтовариства, яка відповідає як митно-тарифним, так і статистичним цілям. Як вже було зазначено. КН ЄС має 8-значний код, являє собою НГС, деталізовану на 7-му і 8-му розрядах коду з урахуванням особливостей торговельних відносин країн Європейського Співтовариства. Кожна окрема країна Європейського Співтовариства проводить деталізацію товарів на рівні 9-го знака коду.

Відповідно до пропозиції, внесеної Міжвідомчою комісією до союзного Уряду, була затверджена Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, що використовує систем 9-значного кодування. Перші 8 знаків коду повинні були відповідати КН ЄС, а дев'ятин знак спочатку призначався для віддзеркалення в класифікації і кодуванні товарів національних особливостей союзних республік.

ТН ЗЕД була покликана повністю замінити ЄТН ЗТ РЕВ, яка, внаслідок особливостей своєї побудови, вже не відповідала сучасним вимогам і не забезпечувала зіставлення даних про зовнішню торгівлю на міжнародному рівні.

В Україні ГС опису і кодування товарів і КН ЄС було використано як підґрунтя для побудови національної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

З питань впровадження ТН ЗЕД зацікавлені міністерства і відомства видали ряд нормативних документів. Загальною для них стала вимога показувати в усіх матеріалах, пов'язаних з проведенням зовнішньоторговельних операцій, найменування товару в суворій відповідності до ТН ЗЕД, доповнюючи його в необхідних випадках відповідними характеристиками. характеристики можуть включати розміри, моделі, комплектність та інші дані, необхідні для однозначного розуміння і сприйняття товару.

Необхідність введення ТН ЗЕД диктувалася тим, що з початком переходу до ринкової економіки в Україні відбулось корінне переусвідомлення принципів дії механізму митного регулювання. За цих умов ТН ЗЕД стає важливим інструментом системи регулювання зовнішньої торгівлі країни, в тому числі формування митного тарифу, прийняття і використання заходів тарифного регулювання, ведення митної статистики.

Вивчаючи проблеми, пов'язані з введенням у нашій країні ТН ЗЕД, насамперед, необхідно враховувати, що ця номенклатура побудована на основі та відповідно до ГС і КН ЄС. Довжина кодового позначення товару, що застосовується в ТН ЗЕД складає 9 цифрових знаків: розряди 1-6 відповідають кодовому позначенню, прийнятому в НГС, розряди 7-8 відповідають кодам КН ЄС, а 9-й розряд призначений для виділення в номенклатурі традиційних товарів.

Співвідношення структури, кодів ТН ЗЕД. ГС і КН ЄС

ТН ЗЕД визначається Урядом, виходячи з прийнятої в міжнародній практиці системи класифікації товарів. Безпосереднє ведення і вдосконалення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності здійснюється митними органами і є однією з найбільш важливих їхніх функцій. В Україні товарна номенклатура, побудована на основі ГС, застосовується з 1991 р.

Важливим етапом співпраці і взаємодії України з країнами СНД стало підписання Угоди про Єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав.

З 1 січня 1997 р. діє 2-е видання ТН ЗЕД СНД. Це видання підготував Державний Митний комітет Росії на виконання ст.2 Угоди, 2-е видання ТН ЗЕД СНД є офіційним документом ДМК Росії. Воно базується на Гармонізованій системі опису і кодування товарів Всесвітньої митної організації і застосовується державами СНД.

Прийняття нової редакції ТН ЗЕД СНД відображає процес подальшої уніфікації форм митної документації та спрощення митних процедур. Ті зміни, які відбулися в ГС, були віддзеркаленими в ТН ЗЕД СНД. В основному зміни сталися на рівні субпозиції майже в усіх групах товарів. У зв'язку з падінням обсягів торговельного обороту з ряду товарів деякі субпозиції були виключені з номенклатури. У деяких випадках частково змінилося кодове позначення товарів. Місцями внесено уточнення і деталізовано формулювання.

Зміни стосуються як ГС, так і КН ЄС.

Нова редакція ТН ЗЕД СНД спрямована на сприяння подальшому розвитку процесів інтеграції в рамках Співдружності, більш активній участі України у світовій торгівлі.

Для точного визначення коду товару необхідно використати три складові ТН ЗЕД СНД. Крім того, при визначенні коду товару буває вельми корисно застосовувати додаткові публікації.

Комплексним посібником для визначення коду є Основні правила інтерпретації. Таких правил шість. Згідно з першими п'ятьома правилами визначають товарну позицію. За шостим правилом знаходять субпозицію і підсубпозицію.

Правило 1.

Назви розділів, груп і підгруп наводяться тільки для зручності користування ТН ЗЕД СНД в роботі; з юридичною метою класифікація товарів в ТН ЗЕД СНД проводиться, виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів, або груп, якщо тільки тексти не вимагають іншого, відповідно до таких положень.

Правило 2.

Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на який-небудь товар мас розглядатися, в тому числі, і, як посилання на товар в некомплектному або незавершеному вигляді, за умови, що поданий в некомплектному або незавершеному вигляді, цей товар має основні характеристики комплектного або завершеного товару, а також як посилання на комплектний або завершений товар в незібраному або розібраному вигляді.

На практиці багато товарів постачаються в некомплектному або незавершеному вигляді, або не складеними. Товар має мати основні характеристики комплектного або завершеного товару. Тобто виріб, що постачається, не готовий для негайного використання, але має приблизну форму готового виробу і може бути доопрацьований в перебігу операції.

Іншими словами некомплектні, незавершені товари розташовуються в тій позиції, що і комплектний товар.

Прикладом цього може бути відправлене обладнання для добувної промисловості на експорт. Даний товар постачається в розкомплектованому вигляді. Після проведення нескладних монтажних операцій обладнання може бути застосоване в роботі. Отже, оскільки виконується умова Правила 2 а), то остов, корпус, ківш, транспортер, що постачаються, потрібно віднести до товарної позиції 8474 "Обладнання для сортування, промивки, подрібнення... грунту..."

Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на який-небудь матеріал або речовину має розглядатися і як посилання на суміші або з'єднання цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріал) ' або речовини мас розглядатися і як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу або речовини.

Класифікація товарів, що складаються більше ніж з одного матеріалу або речовини, здійснюється відповідно до положень Правила 3.

Правило 3.

У випадку, якщо відповідно до Правила 2 6) або з яких-небудь інших причин виникає можливість віднесення товарів до двох або більше товарних позицій, їхня класифікація здійснюється у такий спосіб:

а) Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найбільш конкретний опис товар, ніж товарні позиції із загальним описом. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів або речовин, що входять до складу суміші або багатокомпонентного виробу, або тільки до окремих частин товару, поданого у наборі для роздрібного продажу, то дані товарні позиції мають розглядатися як рівнозначні стосовно даного товару, навіть якщо одна з них і дає повніший або точніший опис товару.

б) Суміші, багатокомпонентні вироби, що складаються з різних матеріалів або виготовлені зрізних компонентів, і товари, подані в наборах для роздрібного продажу, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 б), мають класифікуватися за тим матеріалом або складовою частиною, які визначають основні ознаки даних товарів,.

в) Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правил 3 а) і б), мають класифікуватися в товарній позиції, останній у порядку зростання кодів серед товарних позицій, рівною мірою прийнятних для розгляду при класифікації даних товарів.

Правило 4.

Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень перших трьох правил, класифікуються в товарній позиції, відповідній товарам, найбільш схожим з розглядуваними товарами.

Правило 5.

а) Пакувальна тара, що мас особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатна для тривалого використання і надана разом з виробами, для яких вона призначена, має класифікуватися спільно з упакованими в неї виробами.

Однак дане правило не застосовується до тари, яка складає з упакованими виробами єдине ціле, додає останньому істотно інший характер.

б) Положення Правила 5 a) net обов'язковими, коли пакувальні матеріали цілком очевидно придатні для повторного використання.

Після визначення товарної позиції необхідно визначити повинні 9-значний код товару. З цією метою застосовується:

Правило 6.

Юридичною метою класифікація товарів у субпозиціях будь-якої товарної позиції здійснюється відповідно до найменувань субпозицій і приміток, що стосуються субпозицій, а також положеннями вищезазначених правил, за умови, що лише субпозиції одного рівня можуть порівнюватися. Для мети даного Правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не обумовлено інше.

Дане правило необхідно пояснити відносно порівняння субпозицій одного рівня. Справа в тому, що специфікою номенклатури ГС є наявність так званої "дефізної системи. ". Дефізна система передбачає проставлення певної кількості рисок перед найменуваннями деталізованих субпозицій. Кількість дефісів дорівнює номеру рівня субпозиції. Проставлення різної кількості дефісів показує глибину деталізування і полегшує пошук відповідних товарів за певним алгоритмом: від меншої кількості рисок до більшої.

Крім використання офіційних "Основних правил інтерпретації" при визначенні коду товару в практичних цілях необхідно відповісти на такі п'ять запитань:

Що це? З чого зроблено? Для чого використовується? У якому вигляді використовується? Чи можливе єдине місце в системі?

Нині необхідно продовжувати подальшу деталізацію і-диференціювання Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Намір України стати членом Світової організації торгівлі обумовлює необхідність обґрунтування тарифних ставок відповідно до міжнародних норм COT. Таким чином, поглиблення диференціації ТН ЗЕД сприятиме економічній політиці, яка гарантувала б тарифний захист певних видів вітчизняної продукції при загальному зниженні рівня тарифних ставок.

Розпочата робота з розпитку ТН ЗЕД СНД. подальшої деталізації товарів на рівні 9-го знака. відображати національні особливості. При цьому основними критеріями можуть, наприклад, бути:

чи підлягає товар квотуванню, чи ліцензується, чи сертифікується і т.д.;

чи потрібні індивідуальний підхід до товару при визначенні митних зборів, ПДВ і акцизів.

ТН ЗЕД СНД вельми важлива для ведення в Україні митної статистики зовнішньої торгівлі, зокрема, статистики її товарної структури, оскільки вона є одним з об'єктів вивчення митної статистики зовнішньої торгівлі. Підсумкова інформація з товарної структури зовнішньої торгівлі мас відображатись у відповідних виданнях. Це мають бути офіційні публікації з статистики зовнішньої торгівлі країни. Крім інформації а товарної структури зовнішньої торгівлі мають надаватись деталізовані відомості про зовнішньоторговельний оборот, експорт та імпорт у цілому та диференційовані і за країнами, і за групами країн.

У наш час відсутня класифікація товарної структури зовнішньої торгівлі. Для проведення загального аналізу товарної структури зовнішньої торгівлі може бути запропонована така класифікаційна схема.

Використання ТН ЗЕД:

Товарна структура експорту

Коди ТН ЗЕД

Продовольство і сировина

1-24

Мінеральне паливо

25-27

Хімічні продукти

28-40

Шкіряні продукти

41-43

Лісоматеріали

44-49

Текстильні вироби

50-67

Метали

72-83

Машини і обладнання

84-93

Різні промислові вироби

94-97

Така класифікація дає можливість порівнювати статистичні показники з товарної структури зовнішньої торгівлі різних країн і провести аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі. Проте необхідно зробиш застереження, що така класифікація мас досить загальний характер і при вирішенні будь-яких конкретних завдань може виникнути необхідність деталізації. Крім того, при підготовці інформації для різних користувачів також було б доцільним робиш деякі зміни у поділі сукупності товарних груп на під множини. Доцільність таких змін у класифікації пояснюється тим, що різних користувачів може цікавити різноманітна інформація. Наприклад, при підготовці інформації щодо товарної структури зовнішньої торгівлі Міністерства палива і енергетики може бути недостатньо надати дані за 27-ою групою ЗЕД " Паливо мінеральне". У цьому випадку може вимагатися розподіл на вугілля, нафту і газ.

Отже, надана інформація дає можливість при дослідженні отримувати різні статистичні зведення і угруповання, що стосуються товарної структури зовнішньої торгівлі залежно від завдань і етапів дослідження, що проводяться.

Прийняття Україною такого прогресивного класифікатора, як ТН ЗЕД, спричинило перегляд ряду важливих методологічних положень оцінки зовнішньоторговельної діяльності.

Так, наприклад, було прийнято рішення про зближення вітчизняної методології статистичного спостереження за зовнішньою торгівлею з методологією ООН. Якщо раніше, у нашій країні включали до зовнішньоторговельного обороту операції матеріального характеру, то зараз, починаючи з 1991 p., подібні операції враховуються окремо, що зумовило необхідність створення нового класифікатора послуг.

У 1990 р. Держкомстатом СРСР було видано Тимчасовий класифікатор послуг у зовнішньоекономічній діяльності. Класифікатор було підготовлено на основі матеріалів Єдиної класифікації товарів, розроблених Статистичною комісією ООН. ТКП ЗЕД набрав чинності одночасно з ТН ЗЕД, і передбачалося, що він буде діяти протягом двох-трьох років до видання Статистичною комісії-то ООН спеціального класифікатора послуг.

Після введення в ТКП ЗЕД ряду доповнень йому було надано статус постійного. Для полегшення застосування нового класифікатора були розроблені ключі переходу від Єдиної товарної номенклатури, а також від Міжнародного стандартного галузевого класифікатора. Правильне визначення позицій товару в номенклатурі має вирішальне значення для встановлення, до якого з режимів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності цей товар належить. Відхилення від встановленого порядку переміщення через кордон конкретного товару шляхом його невірної класифікації і вказаних невірно даних у митній декларації розглядаються митними органами як порушення, що тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Слід зазначити, що даний шлях мінімізації митних платежів є досить популярним при здійсненні імпортних угод. Проведені нами дослідження на ринку взуття виявили такі тенденції. Даний ринок товарів споживання є найбільш керованим з точки зору митного регулювання. Але ступінь регулятивності нерівномірний. Так, за товарними позиціями на водостійке взуття, яке виготовляється із гуми та полімерних матеріалів, ставки митних тарифів практично не змінювались з 1993 р. - пільгова 7,5V а повна 10% митної вартості, хоча в Україні є цілий ряд підприємств, які випускають аналогічну продукцію. А щодо взуття, верхня частина якого вироблена з шкіри, текстилю чи штучної шкіри ставки практично змінювались щорічно і. нині, відповідно до постанови від 6 лютого 2000 p., пільгова становить 25%, а повна 30%, за незмінних специфічних ставок не менше 5 ЄВРО за 1 пару шкіряного взуття, З ЄВРО за одну пару із шкірозамінника та 2 ЄВРО - за 1 пару із текстилю.

Посилення протекціоністської спрямованості мита за певними товарними категоріями зумовило зміни структури імпорту взуття. Так, якщо в 1997 р. гумове взуття та з полімерних матеріалів офіційно було завезено близько 2,7 млн. пар на суму 3.3 млн. дол. США, то в 1.998 р. такої продукції ввезли понад 11 млн. пар на суму 6,4 млн. дол. США за незмінного рівня споживання. У цей же період значно скоротилося ввезення іншого взуття: з 3 млн. пар до 1.4 млн. пар у грошовому виразі з 34,5 мли. дол. США до 20.7 млн. У 1999 р. та 2000 р. дані тенденції збереглися - офіційний імпорт взуття з натуральної шкіри продовжував скорочуватися, а взуття із текстилю та штучних матеріалів - зростати.

Y ТН ЗЕД суворо дотримує гься принцип однозначного віднесення товарів до класифікаційних угруповань відповідно до приміток розділів, груп, конкретних товарних позицій, а також обумовлених правил інтерпретації ТИ ЗЕД, що мають юридичну силу.

Однозначне розуміння класифікаційних угруповань с не тільки перевагою ТН ЗЕД, а її необхідною умовою при визначенні ставок мита та інших платежів, визначення режимів експорт-імпорту тих чи інших товарів, порівняння даних щодо зовнішньої торгівлі різних країн і проведення економіко-статистичного аналізу.

Необхідно зазначити, що застосування класифікаторів міжнародного рівня - це не просто механічна заміна найменувань і кодів товарів. Перехід на принципово нові схеми класифікації і кодування, які використовуються в більшості країн світу, дають можливість добитися забезпечення зіставлення даних про взаємну торгівлю між Україною та її зовнішніми партнерами.

В Україні використовується українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, основу якої становить Гармонізована система опису та кодування товарів. В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Десятизначний цифровий код УКТЗЕД складається з таких елементів: перші шість цифр означають код товару за ГС, ті самі шість цифр плюс сьомий і восьмин знаки утворюють код товару за КНЄЕС, дев'ята та десята цифри призначена для можливої деталізації в майбутньому тих чи інших товарних позицій з урахуванням інтересів України.

Таким чином структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи, товарної позиції, товарної підпозиції, товарної категорії, товарної підкатегорії. Для докладної товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.

З метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних групувань УКТЗЕД митні органи можуть вимагати від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян зразки товарів та техніко-технологічну документацію на такі товари для проведення експертизи.

Порядок надання зразків товарів та техніко-технологічної документації на них, строки і порядок проведення експертизи, а також порядок розпорядження зразками та документацією визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ведення УКТЗЕД передбачає:

відстежування змій та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень з тлумачення цієї основи, що приймаються Всесвітньою митною організацією;

деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;

розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;

прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в >ТСТЗЕД;

поширення інформації про застосування УКТЗЕД:

ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД;

організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;

здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відсутність чіткої класифікації визначення товару приводить до значних втрат бюджету країни. Прикладом цього може служити ситуація, яка склалася на ринку охоронних пристроїв для автомобілів в Україні. В УКТЗЕД України відсутній товарний код для класифікації охоронних автомобільних систем. Тому як правило, електронні засоби охорони для автомобілів імпортуються під кодом 85л 180900 "Пристрої сигналізації інші", а механічні - 830120000 "Замки для установки в транспортні засоби".

Обсяги імпорту за даними кодами становлять всього декілька десятків тисяч доларів США. Разом з тим, проведені нами дослідження па ринку автомобільних сигналізацій в Україні показали, що загальні обсяги продажу систем автосигналізації у 2000 році становили 12-15 млн. дол. США. При цьому на 95% попит задовольнявся за рахунок імпорту, а тільки 5% за рахунок національного виробника.

Зрозуміло, що значна частина ввезеної охоронної сигналізації імпортується або через систему заниження митної вартості, або під іншими товарними кодами, які дозволяють мінімізувати митні платежі. Значна розбіжність між обсягами реалізації імпорту та митними надходженнями, па наш погляд, свідчить про застосування обох схем одночасно.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены