рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Митний контроль

Митний контроль

1. Загальна характеристика митного контролю

1.1 Поняття митного контролю

Світовий розвиток
зовнішньоекономічних зв'язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторговельних потоків, стали причиною тому, що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформлення вантажів, що перетинають кордон.

Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни.

Таке переміщення місця митного оформлення в «тил» митної території поставило перед митними органами задачу дотримання митного законодавства на етапі переміщення товару від кордону до внутрішньої митниці, де і здійснюється остаточне митне оформлення вантажів.

Таким чином, службові особи митниці зобов'язані вжити заходів для забезпечення виконання діючого законодавства в період перебування товарів під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних дій у відношенні до об'єктів, що переміщуються під митним контролем.

Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю).

До форм митного контролю належать: перевірка документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік предметів, які переміщуються через митний кордон України. Можливі також інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України.

До обов'язків підприємств, а також громадян, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, належить надання митниці необхідні для митного контролю документи. Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України відповідно до законодавства України про митну справу, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Згідно до статті 85 Митного кодексу України вантажі, які переміщуються через митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися підприємством або митницею, причому підприємства можуть зберігати вантажі тільки з дозволу митниці та під її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей збір за перебування вантажів під митним контролем справляється незалежно від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання.

1.2 Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем

Нині діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 №380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за №469/2909) і Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 №363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за №443/2883).

Згідно до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем.

Варіант зберігання товарів під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:

а) підприємство має власні складські приміщення, які відповідають вимогам Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем;

б) відстані між місцезнаходженням одержувача товару та МЛС є невиправдано великими;

в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;

г) наявні МЛС неспроможні зберігати потрібні обсяги товарів;

д) наявні МЛС неспроможні забезпечити спеціальні умови зберігання відповідних товарів;

е) вантаж являє собою благодійну допомогу;

ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.

Забороняється зберігати під митним контролем на територіях підприємств товари, що ввозяться на митну територію України за договорами консигнації. Такі товари в обов'язковому порядку повинні заявляються до митного режиму митного складу.

1.3 Товари та інші предмети, що зберігаються виключно митницею

Деякі вантажі підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. До таких вантажів віднесені:

1) товари та інші предмети, не пропущені при ввезенні на митну територію України внаслідок існуючих заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України, якщо їх не було вивезено з території України в день ввезення (валюта та цінності, які були передані митниці на зберігання у таких випадках, повинні зберігатися з депонуванням у банках України);

2) вантажі, що обкладаються митом та митними зборами при ввезенні на митну територію України - якщо такі платежі не були сплачені, а відстрочення або розстрочення їх сплати не надано;

3) товари та інші предмети, що їх було передано митниці для зберігання під час тимчасового ввезення на митну територію України.

Якщо товари чи інші предмети передаються на зберігання митниці, то за кожний день зберігання митницею таких товарів (за винятком валюти і цінностей) справляється митний збір у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.4 Склади митниць

Склад митниці - це спеціально обладнане приміщення, де зберігаються товари та інші предмети, яке є власністю митниці України або використовується нею.

За погодженням з Державним митним комітетом України начальник митниці може купувати або брати в оренду приміщення під склад митниці, якщо на складі митниці недостатньо наявної площі чи обладнаних приміщень.

На складах митниць можуть зберігатися товари та інші предмети, що підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. Крім того, на підставі договору підприємств (або громадян) та митниці можуть зберігатися такі товари, що не підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання. В цьому випадку за надання послуг зберігання береться плата.

Забороняється зберігати на складі митниці товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якщо такого немає на цьому складі. Такі товари та предмети, як і габаритні вантажі можуть за рішенням начальника митниці зберігатися на складах підприємств під митним забезпеченням.

1.5 Митні ліцензійні склади

Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. за №592 «Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів» дає визначення митного складу як такого митного режиму, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків та без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.

Зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або іншого місця - митного ліцензійного складу.

Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб'єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів.

Положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів затверджується Державним митним комітетом України. Ввезення товарів та інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до цього положення.

Ліцензію на право експлуатації митного ліцензійного складу видає Державний митний комітет України за поданням юридичної чи фізичної особи та погодженням з відповідною митницею.

2. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем

2.1 Технологія передання товарів на зберігання під митним контролем

Передання товарів на зберігання під митним контролем провадиться з дозволу начальника митного органу, його заступника або іншої посадової особи, уповноваженої відповідним наказом начальника митниці.

Після фактичного надходження вантажу в митний орган призначення представник підприємства звертається з письмовою заявою за підписами керівника цього підприємства та його головного бухгалтера на ім'я начальника митного органу. Формою заяви передбачено надання підприємством зобов'язання подати так звану попередню вантажну митну декларацію (декларацію-зобов'язання) у встановлений строк. До Заяви додаються:

- зовнішньоекономічний контракт (крім випадків надходження вантажів благодійної допомоги);

- договір комісії (у разі передання товару на зберігання комітентом);

- облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (у разі надходження товарів на адресу комітента подання облікової картки не є обов'язковим);

- товаросупровідні документи, що дають можливість ідентифікувати цей товар;

- договір оренди складу (якщо склад для зберігання орендується підприємством);

- договір підприємства з власником складу (якщо товар зберігатиметься під митним контролем на складі підприємства, яке не є стороною контракту чи власником товару), в якому передбачено відповідальність сторін за збереження товару та сплату всіх необхідних митних платежів;

- договір про повну матеріальну відповідальність, укладений відповідно до статті 135-1 Кодексу законів про працю.

- попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларація у разі, якщо товари ввезено відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 №267 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.98 за №339/2779;

- вантажна митна декларація, оформлена відповідно до митного режиму митного складу (якщо товар був попередньо розміщений на митному ліцензійному складі);

- копія довідки Державної податкової адміністрації про реєстрацію місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі розміщення на зберігання під митним контролем зазначених товарів.

При цьому в разі залишення у справах митниці копій зазначених документів вона повинна звірити їх з оригіналами, а ксерокопії цих документів завіряються печаткою підприємства.

Якщо передання товарів на зберігання під митним контролем проводиться за участю підприємства-посередника, що здійснює декларування на підставі договору, то до вищезазначеного комплекту документів додаються ще:

- копія договору на декларування товарів;

- копія кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.

У цьому разі в реквізиті Заяви «Примітки» зазначається інформація про надання повноважень посереднику щодо товарів на зберігання під митним контролем.

У разі, якщо такі операції з передання певному підприємству товарів на зберігання протягом строку дії тих чи інших документів (договорів), є неодноразовими (систематичними, або постійними), митний орган може визначити доцільність подання їх копій при оформленні кожної такої конкретної операції.

У разі виконання всіх вимог, зазначених вище, митний орган дає дозвіл на зберігання товарів під митним контролем.

Якщо ж підприємство є порушником митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних операцій або допускало порушення строків подання декларації-зобов'язання, то начальник митного органу має право заборонити зберігання товарів під митним контролем.

Якщо товари, які переміщуються через митний кордон України, визнані такими, що підлягають подальшому фітосанітарному, ветеринарному, екологічному, радіологічному та іншим видам контролю на території України, то митному підрозділу на момент вивантаження цих товарів з транспортного засобу, яким доставлено товари, подаються відповідні сертифікати, дозволи і т.і.

При потребі митний орган дає дозвіл або вимагає передання на зберігання під митним контролем товарів у транспортному засобі, яким цей товар був доставлений на адресу одержувача вантажу відповідно до товаросупровідних документів.

Передання товарів на склад для зберігання під митним контролем здійснюється у присутності посадової особи митного органу, уповноважених осіб підприємства та у відповідних випадках - власника цього складу. Факт такого передання обов'язково фіксується Актом.

Акт заповнюється у трьох примірниках:

- перший примірник залишається у справах митного органу;

- другий примірник призначається для власника складу (у відповідних випадках);

- третій примірник призначається для підприємства (посередника).

Якщо підприємство є одночасно власником складських приміщень, то Акт заповнюється в установленому порядку у двох примірниках.

У разі виявлення під час передання товарів на зберігання під митним контролем порушення митних правил посадова особа митного органу, яка виявила правопорушення, складає відповідний протокол.

Заява, Акт та всі подані документи перебувають на контролі в митному підрозділі.

У разі передання товарів на зберігання під митним контролем у присутності представників інших органів виконавчої влади (Держстандарту, Служби державного ветеринарного контролю, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Головної державної інспекції з карантину рослин, Державної служби з охорони навколишнього природного середовища, Торгово-промислової палати та ін.) відомості про цих осіб (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада) заносяться інспектором митного органу до Акта.

2.2 Технологія оформлення декларації-зобов'язання

Декларація-зобов'язання має бути подана підприємством митному підрозділу в обов'язковому порядку на 15-й день перебування товарів під митним контролем. У разі, якщо оформлення попередньої або попередньої (акцизної) вантажної митної декларації проводиться відповідно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням окремих видів товарів, або в разі надходження в Україну вантажів благодійної допомоги декларація-зобов'язання не подається.

Декларація-зобов'язання на бажання підприємства може бути подана митному органу впродовж 15-денного строку перебування товарів під митним контролем, у тому числі разом з Актом й у день передання товарів на зберігання під митним контролем.

Якщо підприємство передає товари на зберігання під митним контролем у складських приміщеннях, які не є його власністю, то декларація-зобов'язання подається митному органу разом з Актом в обов'язковому порядку.

Оформлений у встановленому порядку Акт є підставою для зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу в митницю призначення.

У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом (тобто без одночасного оформлення декларації-зобов'язання) сплата митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, здійснюється відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою.

У разі передання товарів на зберігання під митним контролем за Актом разом з оформленням декларації-зобов'язання сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, зазначається у графі 47 цієї декларації.

Відомості про Акт зазначаються в установленому порядку в графі 44 декларації-зобов'язанні. При цьому проставляються розділ документа «9» та код документа «9003».

У випадку визнання митницею необхідності подальшого зберігання товарів під митним контролем у разі, якщо МЛС, на якому розміщено такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС, декларація-зобов'язання подається до митного підрозділу разом з Актом. При цьому початок перебігу строків перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це починається з моменту оформлення декларації-зобов'язання та складання Акта.

Декларація-зобов'язання не дає права на використання задекларованих товарів з будь-якою метою на території України і призначена тільки для здійснення митного контролю.

2.3 Зберігання товарів під митним контролем

Вимоги до складських приміщень визначаються наступними пунктами Порядку зберігання підприємствами товарів під митним контролем (наказ ДМСУ №4 від 05.01.99 р.):

4.1. Підприємства зберігають товари в обладнаних складських приміщеннях до завершення митного оформлення за умови виконання вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі, зокрема статей 23, 26 Митного кодексу України, а також нормативних актів Держмитслужби.

4.2. Склад, призначений для зберігання товарів під митним контролем, повинен мати всі необхідні умови для забезпечення митного контролю, а саме:

а) унеможливлювати вилучення зі складу поза митним контролем транспортних засобів і товарів, які в ньому зберігаються;

б) не допускати проникнення до складу сторонніх осіб;

в) мати не менш ніж два засоби забезпечення (ідентифікації) на вході в закрите складське приміщення, один з яких має бути у віданні митного органу;

г) мати засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів.

4.3. Дозволяється виділяти місця для зберігання товарів під митним контролем на складі, призначеному для зберігання товарів, що не перебувають під митним контролем, при виконанні вимог підпунктів «а», «б», «в», «г» пункту 4.2.

4.4. Якщо товари через габарити або з інших причин не можуть зберігатись у закритих приміщеннях, то за рішенням начальника митного органу дозволяється використовувати відкриті майданчики, що перебувають у межах території підприємства, яке приймає вантаж на зберігання, за умови функціонування цілодобового поста охорони. Територія підприємства повинна бути огороджена.

4.5. Власник складу зобов'язаний:

- сприяти здійсненню митного контролю;

- вести облік і подавати на вимогу митного органу звіт щодо товарів, які зберігаються на складі під митним контролем;

- забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі під митним контролем, у будь-який час;

- на вимогу митного органу безоплатно надавати приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Товари, що перебувають на складі, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

- оглядові та вимірюванню;

- операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.

Ці дії проводяться власником складу, особою, яка має відповідні повноваження щодо цих товарів, або її представником.

Якщо виникає необхідність у відборі проб чи зразків товару для проведення сертифікації, то підприємство чи уповноважена ним особа письмово звертається до митного органу із заявою про надання дозволу на видачу зразків на підставі договору на проведення робіт із сертифікації, укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати його підписання, строку виконання робіт і необхідної кількості проб/зразків. Заява повинна містити зобов'язання підприємства про повернення в установлений строк відібраних зразків.

У випадках зберігання підприємством під митним контролем товару, що ввозиться незібраним (комплектний об'єкт), чи товару, який для здійснення сертифікації потребує виконання монтажних робіт, митному підрозділу подається вантажна митна декларація зі сплатою всіх належних платежів, передбачених при митному оформленні таких товарів у вільне використання на митній території України. Підставою для оформлення такої ВМД є:

- договір на проведення робіт із сертифікації товару (продукції) між підприємством та органом сертифікації;

- довідка органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору та дати його підписання.

Для проведення сертифікації або випробувань товарів з використанням руйнівних методів митному органу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання на митній території України, зі сплатою всіх належних митних платежів. Додатковою умовою оформлення зазначеної ВМД є договір підприємства з органом сертифікації або іншим уповноваженим органом на проведення таких випробувань. Під час митного оформлення партії товару у вільне використання на митній території України такі товари не враховуються, оскільки вони були випущені раніше.

Відповідальність за декларування товарів зі сплатою всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, несе підприємство, що розмістило товари на зберігання під митним контролем, або підприємство, що здійснює декларування на підставі договору.

Відповідальність за дотримання вимог щодо зберігання товарів під митним контролем несе власник складу.

Якщо підприємство не одержало сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката на певний товар, що зберігається під митним контролем, то за поданням органу сертифікації цей товар повинен бути ввезений на митний ліцензійний склад або вивезений за межі митної території України.

2.4 Завершення митного оформлення

Товари, що зберігаються під митним контролем, знімаються з контролю тільки після сплати всіх належних платежів, у тому числі митного збору за перебування товарів під митним контролем, на підставі оформленої вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму.

Оформлення вантажної митної декларації відповідно до обраного митного режиму можливе лише після перевірки фактичної наявності товарів, щодо яких надано дозвіл на зберігання під митним контролем.

У разі виявлення нестачі товарів, які зберігалися під митним контролем, до особи, відповідальної за зберігання цих товарів, застосовуються санкції, передбачені митним законодавством України.

Товари, ввезені на митну територію України та розміщені на території підприємства під митним контролем, можуть випускатись:

а) у вільне використання на території України;

б) за митний кордон України за наявності форс-мажорних обставин за умови сплати митного збору в повному обсязі за перебування товарів під митним контролем;

в) для перероблення на митній території України;

г) для проведення випробувань з метою одержання сертифіката відповідності;

д) для тимчасового використання на митній території України;

е) для перевезення на інші склади, в т. ч. на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці;

ж) для здійснення транзитних перевезень (за окремим дозволом Держмитслужби);

з) для перевезення в інші митниці для проведення митного оформлення за наявності відповідного узгодження між митницями.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на інший склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства або особи, ним уповноваженої. При цьому беруться до уваги обставини, що унеможливлюють подальше зберігання під митним контролем товарів на попередньому складі.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта. При цьому сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю зазначається у графі 47 цієї декларації-зобов'язання. Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 декларації-зобов'язання. При цьому зазначаються розділ документа «9» та код документа «9003».

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні та повторному розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем на іншому складі.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється з дозволу вповноваженої посадової особи митниці за письмовою заявою підприємства або особи, що ним уповноважена.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад строк перебування товарів під митним контролем закінчується датою митного оформлення ВМД відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за перебування товарів під митним контролем зазначається у графі 47 цієї ВМД.

Перевезення на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці здійснюється під контролем інспектора митного органу та у присутності представника підприємства, який має відповідні повноваження.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, на інші склади, в тому числі на митні ліцензійні склади, в зоні діяльності тієї ж митниці не допускається подрібнення партії товару.

Перевезення товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, в інші митниці для митного оформлення відповідно до митного режиму імпорту або митного складу здійснюється із заповненням вантажної митної декларації, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення. При цьому в графі «D» цієї вантажної митної декларації робиться напис «Під митним контролем з __________» (дата початку перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за це митницею призначення). Відомості про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 цієї декларації. При цьому зазначаються розділ документа «9» та код документа «9003».

Строк зберігання товарів під митним контролем обчислюється з моменту складання першого Акта при розміщенні цих товарів на зберігання під митним контролем і не переривається при перевезенні в інші митниці.

При розміщенні товарів на зберігання під митним контролем в іншій митниці оформлюється нова декларація-зобов'язання разом зі складанням нового Акта.

При перевезенні товарів зі складу, де вони зберігалися під митним контролем, на митний ліцензійний склад у зоні діяльності іншої митниці строк перебування товарів під митним контролем закінчується на момент оформлення вантажної митної декларації відповідно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД при розміщенні товару на митному ліцензійному складі в зоні діяльності іншої митниці.

При перевезенні товарів, розміщених на зберігання під митним контролем, в інші митниці не допускається подрібнення партії товару.

3. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль

3.1 Типова технологія оформлення вантажів під митний контроль (на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці)

Відповідно до «Типової технології оформлення вантажів під митний контроль», затвердженої Наказом Київської регіональної митниці №82 від 16.02.1999 р., вантажі, які розміщуються суб'єктами ЗЕД на зберігання під митний контроль, можуть розміщуватись:

на митних ліцензійних складах згідно наказу ДМСУ №592 від 21.12.96 р.,

в митних зонах «Холодокомбінат №4», «Холодильник Термінал» відповідно до наказу КРМ №496 від 28.07.98 р.,

у зонах митного контролю при транзитно-вантажних відділах згідно наказу ДМСУ №198 від 06.05.95 р.,

на складах підприємств, які відповідають вимогам пунктів 4.1, 4.2., 4.3., 4.5. Порядку зберігання підприємствами товарів під митним контролем, затвердженого наказом ДМСУ №4 від 05.01.99 р.

Якщо товари підлягають фітосанітарному, ветеринарному, екологічному, радіологічному та іншим видам контролю, то на момент вивантаження цих подаються відповідні сертифікати та інші дозволи. У разі відсутності цих дозволів вантаж може зберігатись під митним контролем у транспортному засобі, який доставив їх на адресу одержувача.

3.2 Порядок оформлення вантажів на власних складських приміщеннях підприємств під митним контролем

Суб'єкти ЗЕД, при необхідності розміщення вантажу під митним контролем у власні складські приміщення, які відповідають вимогам п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 наказу ДМСУ №4 від 05.01.99 р., звертаються до оперативного підрозділу митниці зa місцем акредитації підприємства з заявою (форма заяви наведена у Додатку 2) на розміщення вантажу під митний контроль та зобов'язанням надати декларацію-зобов'язання у 15-денний термін.

3.3 Порядок вивантажeння вaнтaжy нa cклaди пiдприємства пiд митний контроль

При отриманні дозволу керівництва КРМ на розміщення вантажу під митний контроль та наявності реєстраційного номеру загального відділу митниці, інспектор оперативного підрозділу виїжджає на догляд вантажу за місцем розташування складу підприємства.

За окремим рішенням начальника (заступника начальника) митниці митний догляд проводиться у зонах митного контролю при ТВВ.

Розміщення вантажу на складі під митним контролем фіксується в Акті та реєструється в журналі. Акт заповнюється у трьох примірниках і розподіляється таким чином:

- перший примірник залишається у митного органу;

- другий примірник призначений для власника складу;

- третій примірник призначений для підприємства (посередника).

Якщо підприємство є одночасно власником складських приміщень, достатньо двох примірників Акту.

Документи, які оформлені на вантаж, що знаходиться під митним контролем, зберігаються в окремих справах.

Контроль за вантажем та оформлення декларації-зобов'язання здійснює інспектор оперативного підрозділу, призначений начальником відділу згідно своїх функціональних обов'язків.

Оформлення декларації-зобов'язання здійснюється в загальному порядку, установленому Технологіями митного оформлення ВМД у КРМ (крім відділу платежів).

Підставою зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу є оформлений у встановленому порядку Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на зберігання під митним контролем. На документах контролю доставки (CARNET TIR, провізна відомість та ін.) вказується вхідний номер заяви, зареєстрований у загальному відділі митниці.

3.4 Контроль за вантажами, що зберігаються під митним контролем

У випадках порушення терміну надання декларації-зобов'язання або умов зберігання вантажу, інспектор оперативного підрозділу згідно своїх функціональних обов'язків складає протокол про порушення митних правил згідно вимог Митного Кодексу України та передає матеріали у відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

З метою дотримання суб'єктами ЗЕД правил зберігання вантажу під митним контролем, начальник оперативного підрозділу встановлює Графік перевірки вантажів, які знаходяться під митним контролем та здійснює заходи щодо перевірки цих вантажів інспекторським складом підрозділу.

3а заявою підприємства зразки вантажу можуть бути видані заявнику для проведення сертифікації у Державних органах сертифікації продукції на умовах подання до митниці листа-заяви та інших документів, передбачених діючим законодавством. При видачі зразків інспектором вносяться відповідні позначки до акту та у графі «Примітки» «Журналу вантажів, що знаходяться під митним контролем». При проведенні сертифікації з використанням руйнівних методів до оперативного підрозділу подається вантажна митна декларація, заповнена відповідно до митного режиму вільного використання, зі сплатою усіх митних платежів.

За два тижні до закінчення терміну зберігання, визначеного статтею 89 Митного Кодексу України, інспектор оперативного підрозділу, відповідальний за контроль за вантажами, що знаходяться під митним контролем, надсилає повідомлення за підписом начальника (заступника начальника) митниці на адресу підприємства, з попередженням про необхідність митного оформлення вантажу згідно вимог діючого законодавства. У разі непроведення підприємством митного оформлення вантажу або незаявлення його до іншого митного режиму у встановлений термін, начальник оперативного підрозділу рапортом доповідає керівництву митниці про закінчення строку зберігання вантажу і такий вантаж передається на зберігання на склад митниці згідно технологічної схеми передачі таких вантажів по КРМ.

3.5 Зняття з контролю вантажів, що знаходяться на відповідальному зберіганні

Вантаж, що знаходиться під митним контролем, знімається з контролю відповідно до п 5.4. наказу ДМСУ
№4 від 05.01.99 р. та на підставі оформленої ВМД. Документи на вантажі, які знаходяться під митним контролем, залишаються у справах випуску у відповідний режим, про що робиться запис в «Журналі вантажів, що знаходяться під митним контролем».

Зняття вантажу з контролю та оформлення належних документів згідно чинного законодавства можливо тільки після сплати податків та зборів (включаючи збори, код виду 001, 003 згідно наказу ДМСУ №363 від 23.06.98 р.).

3.6 Технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах (на прикладі Типової технології Київської регіональної митниці)

«Тимчасова технологія митного оформлення вантажів, що надходять та зберігаються на митних ліцензійних складах» затверджена наказом Київської регіональної митниці за №803 від 03.12.1999 р.

Згідно цієї технології ввезені на митну територію України товари можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох років, з моменту первинного розміщену на митний ліцензійний склад. Якщо ж товари відносяться до категорії підакцизних (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), термін їх зберігання в режимі митного ліцензійного складу складає не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу.

Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму.

Товари на МЛС зберігаються під митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС.

Заборонено розміщення на МЛС:

- гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну;

- алкогольних напоїв (за кодами 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08);

- тютюнових виробів;

- товарів, на які встановлено акцизний збір та які заявлені на прикордонних митницях як такі, що будуть переміщуватися в режимі «транзиту»;

- давальницької сировини, яка закуплена на території України;

- вантажів що надходять на адресу приватних осіб;

- товарів, які заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі України, а також товарів, розміщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Державної митної служби України.

Товари, що підлягають експортному контролю, можуть розміщуватись в режимі «митного складу» тільки при наявності погодження з Держмитслужбою України на підставі дозволу ДСЕК України.

Товари, що розміщені на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в наступних випадках:

- випуск у вільне використання по ВМД типу ІМ-40;

- випуск як тимчасовий ввіз товарів по ВМД типу ІМ-31;

- випуск давальницької сировини по ВМД типу ІМ-51;

- тимчасовий випуск з МЛС (на строк до 1 місяця) з обов'язковим поверненням на даний МЛС, який здійснюється по листу МЛС;

- переміщення вантажу з одного МЛС на інший МЛС в зоні діяльності КРМ;

- переміщення вантажу з МЛС в іншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення;

- направлення вантажу за межі митної території України в зв'язку з поверненням товару нерезиденту-власнику вантажу або за його дорученням вивезення в іншу країну, яке здійснюється за ВМД типу ТР-80;

- передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без зміни митного режиму проводиться по ВМД типу ІМ-74;

- вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту по ВМД типу ЕК-10, ЕК-31;

- випуск на відповідальне зберігання.

Дозволяється розміщення вантажів на МЛС, які прямують в режимі «транзит» (крім підакцизних) без складання ВМД типу ІМ-74 з метою перевантаження з одного виду транспорту на інший при умові дотримання строків транзиту. Ця операція здійснюється за окремим дозволом керівництва регіональної митниці.

При оформленні вантажів з МЛС (в режимах ІМ-40, ІМ-31, ІМ-51, ЕК-10, ЕК-31, ТР-80) повинна складатися ВМД незалежно від фактурної вартості товарної партії. Поставки товарів за договорами консигнації підлягають розміщенню на МЛС.

3.7 Порядок розміщення вантажів на МЛС

Декларування товарів при їх розміщенні на МЛС має право здійснювати виключно власник МЛС.

Вантажі можуть розміщуватись в режимі
«митний склад» на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД типу ІМ-74, незалежно від фактурної вартості партії товарів, з поданням таких документів:

1) мотивована заява власника товару з обов'язковим визначенням:

- мети розміщення вантажу в режим митний ліцензійний склад;

- кількості товару;

- вартості товару;

- контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України;

- подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

зовнішньоекономічний контракт або договір-доручення між фірмою нерезидентом та, належним чином зареєстрованим на Україні, представництвом цієї фірми. В разі розміщення у режим «митний склад» товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями з використанням автотранспорту, зовнішньоекономічний договір (або контракт) не вимагається.

договір на зберігання вантажу на МЛС;

рахунок-фактура, інвойс;

товаросупровідні документи на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент та інше);

документи контролю доставки;

облікова карта суб'єкта ЗЕД;

при необхідності - інші документи.

Товари, що розміщуються на МЛС, згідно статті 18 Митного кодексу України, можуть підлягати додатковому контролю. У разі відсутності на товаросупровідних документах штампів відповідних прикордонних служб проходження суб'єктом ЗЕД контролю цих служб, при вивантаженні товару на МЛС, є обов'язковим.

Розміщення вантажів на МЛС проводить інспектор, уповноважений на здійснення контролю за роботою даного МЛС, в такій послідовності:

1. Перевірка усіх необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

2. Перевірка правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

3. В разі відсутності зауважень, інспектор проставляє на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп «Під митним контролем», а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних митних декларацій.

4. Для стягнення митних зборів, власник МЛС надає інспектору ТВВ окреме платіжне доручення (з даного платіжного доручення повинні списуватися кошти тільки по 003 та 015 видах платежу) з відміткою про надходження коштів відділу митних платежів. На платіжному дорученні повинен бути зроблений надпис «Для МЛС». Інспектор ТВВ на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 в графі С записує суми та номери платіжних доручень по яких відбувається списання коштів та проставляє відбиток штампу «ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ», після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке завіряється особистою номерною печаткою інспектора. Щодня старший групи по контролю за діяльністю МЛС надає довідкою зведену інформацію про фактично стягнуті суми митних зборів за добу на всіх МЛС, які діють на даному ТВВ (окремо по кожному виду), до старшого групи відділу митних платежів. Довідка візується керівництвом відповідного ТВВ, старшим групи ВМД цього відділу та відповідальним інспектором даного ТВВ.

5. Проходження контролю у групі відділу статистики цього ТВВ з про ставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.

6. Проведення митного догляду:

- перевірка цілісності митного забезпечення;

- перевірка відповідності вантажу, що фактично надійшов до даяних які заявлені у ВМД та товаросупровідних документах;

Митний огляд здійснюється в присутності представників МЛС, вантажоодержувача та представників контролюючих органів (у разі необхідності інших видів контролю). У разі пред'явлення вантажу транспортно-експедиційними організаціями (ТЕО) та акредитації суб'єкта ЗЕД-вантажоотримувача поза м. Києва, замість представника вантажоотримувача має бути присутнім представник ТЕО.

7. Після здійснення огляду вантажу, у разі фактичної відповідності вантажу відомостям заявленим у ВМД, інспектор митниці проставляє відбиток особистої номерної печатки на ВМД типу ІМ-74.

У разі виявлення порушень митних правил, складається протокол про порушення митних правил та проводяться дії відповідно до чинного законодавства України та інструкції про складання протоколу.

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість вантажу менша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах, проводиться митне оформлення ВМД типу ІМ-74 з зазначенням кількості вантажу що вказана у товаросупровідних документах.

По результатах митного огляду складається Акт огляду про фактичну кількість вантажу в трьох примірниках. До складання Акту залучаються представники МЛС, вантажоотримувача, перевізника, інспектор ТВВ, який здійснює митний контроль та оформлення на даному МЛС та до огляду обов'язково залучаться представники ТПП м. Києва та України. Пояснення перевізника по цьому факту додається до Акту огляду. Документи додаються до ВМД ІМ-74.

На підставі документів та заключення ТПП м. Києва (або України) суб'єкт ЗЕД складає лист на ім'я начальника митниці з метою проведення митного оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по фактичній кількості товару. До заяви додаються необхідні документи. Заява повинна бути надана до ТВВ, який контролює діяльність МЛС. У заяві відображається факт недостачі та пропозиції інспектора та керівника ТВВ, які здійснюють контроль за діяльністю МЛС де розміщений вантаж. Рішення про здійснення митного оформлення вантажу в режимі ІМ-74 по його фактичній кількості приймається начальником митниці (або його заступником).

Якщо при здійсненні митного огляду виявлено, що фактична кількість вантажу більша ніж та, що вказана у ВМД та товаросупровідних документах або виявлена невідповідність даних у заявлених товарах, складається Акт догляду і протокол про порушення митних правил та при необхідності викликається представник відділу боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. ВМД типу ІМ-74, яка прийнята до митного оформлення, додається до протоколу, вантаж зберігається на підставі Акту. Митне оформлення нової ВМД типу ІМ-74, з зазначенням кількості та назви товару, що виявлено по результатах митного огляду, проводиться тільки після вирішення цього питання у встановленому порядку.

При здійсненні МЛС зовнішньоекономічної діяльності, МЛС (як суб'єкт ЗЕД) повинен стати на облік у ТВВ, який здійснює контроль за діяльністю МЛС.

У випадках, якщо вантаж, який знаходиться в зоні митного контролю ТВВ за місцем оформлення попереднього повідомлення, з поважних причин необхідно розмістити на МЛС, який контролюється іншим ТВВ КРМ, митне оформлення здійснюється тільки за дозволом начальника відділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС. Оформлення проводиться в такій послідовності:

1. Інспектор ТВВ за місцем оформлення ПП перевіряє наявність автотранспортного засобу з вантажем в зоні митного контролю і проставляє штамп «ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ» на звороті примірника ПП та робить запис наступного змісту: «Вантаж надійшов до зони митного контролю ТВВ №, дата і підпис». Інформація про ПП, по якому надійшов вантаж, передається інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ.

2. Інспектор ТВВ, що контролює діяльність МЛС, на який планується розміщення вантажу, виконує наступні дії:

- перевірку необхідних документів для розміщення вантажу на МЛС.

- перевірку правильності заповнення ВМД типу ІМ-74.

- проставляє (при відсутності зауважень) на всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 штамп «Під митним контролем», а також реєстраційний номер згідно журналу обліку вантажних митних декларацій.

- для стягнення митних зборів: отримує від власника МЛС платіжне доручення з відміткою про надходження коштів відділу митних платежів. На всіх аркушах ВМД типу ІМ-74 інспектор ТВВ записує в графі С суми та номери платіжних доручень, по яких відбувається списання коштів, та проставляє відбиток штампу «ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ», після чого проводиться списання коштів на платіжному дорученні, яке завіряється особистою номерною печаткою інспектора.

Після цього проходиться контроль у групі відділу статистики цього ТВВ з проставленням відтиску штампу відділу статистики та митної інформації на всіх примірниках ВМД типу ІМ-74.

3. Випуск автотранспортного засобу з вантажем з зони митного контролю здійснюється під гарантію поставлення представником МЛС вантажу до МЛС, з наданням наступних документів:

доручення на представника МЛС;

договору на зберігання вантажу на МЛС;

ВМД з реєстровим номером, штампом «ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ», відтиском печатки відділу статистики та митної інформації зі справлянням митного збору за виклик інспектора.

До ПП вноситься запис: «Вантаж направлений до ТВВ- № __ на МЛС ___ на підставі гарантійного листа МЛС від «_» ____ 199_р, № __». Інспектору ВКДВ КРМ при ТВВ надається інформація про ПП, згідно яких вантаж направлений до МЛС, та передаються гарантійні листи МЛС про поставлення вантажу на МЛС з ксерокопіями контрактів на зберігання вантажу на МЛС.

4. Після закінчення митного оформлення ВМД типу ІМ-74, інспектор ТВВ, який контролює діяльність МЛС, вилучає ПП у суб'єкта ЗЕД та закінчує повне митне оформлення ПП (тобто проставляє поряд з раніше проставленим штампом «ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ» відтиск ОНП з зазначенням ВМД типу ІМ-74 на дані вантажі).

5. Інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ, який доповідає рапортом начальнику ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.

Після надходження рапорту до ТВВ, в якому було в перший раз оформлено та поставлено на контроль ПП, за письмовим рішенням керівництва ТВВ на рапорті ПП знімається з контролю.

Оформлена ВМД типу ІМ-74 реєструється в окремому журналі реєстрації вантажів які надійшли на даний МЛС та заноситься у теку контролю ВМД даного МЛС.

3.8 Порядок випуску вантажу з МЛС у вільне використання на митній території України

Декларування товарів при їх випуску з МЛС може проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе особа, що здійснює декларування товарів.

Випуск вантажів з МЛС у вільне використання на території України проводиться на умовах надання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимі
«імпорт» та необхідного для митного оформлення пакету документів, передбачених чинним законодавством України, нормативними документами ДМСУ, технологічними схемами КРМ, з оплатою митних платежів, податків і зборів та наданням до митниці дозволів інших контролюючих державних органів, які необхідні при митному оформленні імпорту.

Митне оформлення випуску у вільне використання здійснюється згідно діючої в КРМ технології митного оформлення товарів та інших предметів.

Митне оформлення у вільне використання вантажів, які належать суб'єктам ЗЕД, акредитованих в інших ТВВ КРМ, проводиться інспекторським складом (уповноваженим на здійснення контролю за роботою даного МЛС) оперативного підрозділу, до зони діяльності якого входить митний ліцензійний склад, де зберігаються вантажі, при умові пред'явлення листа-узгодження між підрозділами. Лист-узгодження повинен бути зареєстрований у загальному відділі КРМ.

Митне оформлення товарів, що потребують подальшого контролю митним органом, таких як:

- тимчасове ввезення - вивезення майна;

- операції з давальницькою сировиною;

- вантажі, що підлягають ліцензуванню проводиться тільки в оперативному підрозділі за місцем акредитації підприємства.

Митне оформлення вантажів, які знаходяться на МЛС та підпадають під режим експортного контролю, здійснюється в оперативному підрозділі, що контролює оформлення вантажів, підконтрольних ДСЕК України, згідно з положенням про відділ.

Підставою для проведення митного оформлення є пакет документів, який має бути прошитий та завірений ОНП інспектора підрозділу за місцем розташування МЛС, на якому вантаж зберігається, та акт митного догляду вантажу, якнй знаходиться на МЛС.

Видавати вантаж з МЛС в такому випадку має право інспектор, що уповноважений керівництвом оперативного підрозділу на здійснення контролю за діяльністю МЛС на підставі ксерокопії ВМД, оформленої в іншому оперативному підрозділі. Ця ксерокопія повинна бути завірена ОНП інспектора, який проводив оформлення імпорту.

Під випуском залишається ксерокопія імпортної ВМД, оформлена за місцем акредитації, завірена ОНП та особистим підписом інспектора, який проводив митне оформлення імпорту у вільне використання. (Ксерокопія ВМД має бути перекреслена з обов'язковим надписом: «Дійсна лише для зняття з контролю вантажу в ТВВ № ___».)

Митне оформлення вантажів підприємств, що акредитовані поза зоною діяльності КРМ, проводиться за умови подання листа-узгодження між митницями на проведення митного оформлення (зразок наведено в Додатку №4), копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, завіреної митницею, де суб'єкт зареєстрований. По результатах митного оформлення підрозділ направляє відповідне повідомлення (за підписом начальника митниці або його заступника) в митницю, яка надала лист-узгодження з наданням копії ВМД.

Випуск зі складу у вільне використання товарів, що надходили на МЛС за різними транспортними документами, в разі формування партії на МЛС може здійснюватись з оформленням однієї (або декількох) ВМД, в разі, якщо випуск проводиться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Під формуванням партії розуміється як подрібнення попередньої партії (попередніх партій) так і збільшення (об'єднання) кількох партій.

При випуску зі складу сформованої партії товарів власник вантажу надає документ (рахунок-фактура, накладна, специфікація і т.і.) на сформовану партію товарів, які оформлюються у вільне використання. В документі вказується кількість місць, вага та вартість сформованої партії, а також, по кожній позиції робиться посилання на попередні документи (товаросупровідні документи та ВМД), по яких вантаж надходив на МЛС.

Змінення вартості товару забороняється (крім товарів які надійшли за договорами консигнації).

Після проведеного митного оформлення товар обов'язково повинен бути вивезений з території МЛС. ВМД в режимі ІМ-74 підлягає зняттю з контролю та передається до архіву ТВВ. Ксерокопія ВМД в режимі ІМ-40 прикладається до ВМД в режимі ІМ-74, що є підставою для зняття з контролю, про що проводиться відповідний запис в журналі контролю ВМД, оформлених на МЛС.

3.9 Порядок тимчасового випуску вантажів з МЛС з наступним поверненням вантажу на МЛС

Строк випуску з МЛС тимчасово з наступним поверненням не може перевищувати одного місяця.

Дозволи на випуск товарів зі складу тимчасово, з наступним поверненням, надаються у випадках:

а) надання зразків для проведення сертифікації;

Видача зразків проводиться за умови надання договору суб'єкта ЗЕД з Держстандартом України на проведення сертифікації та листа-повідомлення на адресу Київської регіональної митниці від Держстандарта України про проведення сертифікації товару з визначенням кількості зразків необхідних для випробувань. У разі необхідності проведення випробувань по сертифікації на строк більш ніж 30 діб повинна бути оформлена ВМД в режимі ІМ-40 на загальних підставах (як для сертифікації комплектного об'єкта);

б) для демонстраційних цілей індивідуально визначених товарів у одиничних екземплярах, тобто таких предметів, які мають індивідуальні особливості (наприклад: заводський номер, колір та ін.) і які неможливо замінити;

в) операцій які здійснюються для забезпечення їх зберігання і проведення передпродажної підготовки, проведення яких з технічних причин не можливо у приміщенні МЛС:

- чистка;

- провітрювання;

- сушка;

- створення оптимального температурного режиму зберігання;

- інвентаризація;

- захист від корозії;

- фарбування,

Тимчасове вивезення вантажів, що зберігаються на МЛС з подальшим поверненням здійснюються без подання ВМД на підставі листа-звернення виключно власника складу за підписом директора та головного бухгалтера МЛС (з урахуванням листа організації-власника товару) до митного органу.

Лист-звернення обов'язково повинен містити наступну інформацію:

- мета випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

- товар (назва, кількість, вага, вартість) з обов'язковим зазначенням коду згідно ТН ЗЕД,

- відомості про документи, за якими товар розміщений на склад;

- зобов'язання про повернення товару на МЛС із зазначенням строку повернення;

- зобов'язання щодо сплати у разі неповернення товару на МЛС у встановлений термін належних сум митних зборів та платежів, що сплачуються при випуску товарів у вільне використання;

- при вивезенні товарів для демонстраційних цілей, в разі необхідності додатково надаються індивідуальні ознаки (опис, фотографії, та інше), завірені особою, яка звертається до митного органу з листом-зобов'язанням;

- відповідальна особа - керуючий складом.

При вивезенні товару зі складу після одержання позитивного рішення начальника митниці або його заступника, інспектор митниці (що контролює діяльність МЛС) на зворотному боці ВМД типу ІМ-74 робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення.

При поверненні товару на МЛС, його зворотне розміщення на складі проводиться на підставі письмового повідомлення власника складу в митницю. В повідомленні обов'язково зазначається номер ВМД типу ІМ-74 та дані про лист-звернення на випуск товару зі складу тимчасово з наступним поверненням. При фактичному поверненні товару на склад, інспектором митниці на зворотному боці ВМД робиться запис «Вантаж повернено. Дата та підпис інспектора» з посиланням на лист-повідомлення, який завіряється ОНП інспектора.

Лист-зобов'язання та лист-повідомлення зберігаються разом з документами, по яких товар розміщувався на МЛС.

При неповерненні товару у строк, встановлений у письмовому дозволі митного органу, власник складу несе відповідальність відповідно до положень розділу 8. «Анулювання та призупинення дії ліцензії» Положення про відкриття та експлуатацію МЛС, затвердженого наказом ДМСУ від 31.12.96 р. №592.

3.10 Порядок переміщення вантажів з МЛС на МЛС у зоні діяльності Київської регіональної митниці

Вантаж, розміщений на МЛС може переміщуватись з МЛС на МЛС у зоні діяльності однієї митниці на підставі узгодження між оперативними підрозділами (оформлюється в двох примірниках), під письмову гарантію МЛС призначення про поставлення вантажу на МЛС призначення. (запропонована форма «Узгодження» наведена в Додатку №4). Митне оформлення переміщення здійснює декларант складу, на який планується провести розміщення вантажу.

Погодження та письмова гарантія МЛС призначення про поставлення вантажу надається в підрозділ, до зони діяльності якого входить МЛС на якому зберігається вантаж.

Після отримання позитивного рішення начальника підрозділу та реєстрації в загальному відділі, декларант звертається до підрозділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС, на який планується провести розміщення вантажу.

Контроль за доставленням вантажу покладається на оперативний підрозділ, на склад якого проводиться переміщення вантажу.

Завантаження товару на транспортний засіб та випуск його з МЛС, на якому він знаходиться на зберіганні, можливе лише у разі обов'язкової присутності інспектора підрозділу, який контролює діяльність МЛС, де знаходиться вантаж. За виїзд інспектора справляється збір згідно встановлених Постановами КМУ ставок.

В підрозділі, з МЛС якого вантаж випускається з метою перевезення на інший МЛС Київської регіональної митниці, залишаються:

- копія довіреності (видана посадовій особі МЛС призначення і завірена керівництвом митного ліцензійного складу призначення) на право отримання та експедування вантажу;

- примірник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС (зі

згодою начальника підрозділу, в зону діяльності якого входить МЛС призначення);

- письмова гарантія власника складу про поставлення вантажу на МЛС призначення;

товаросупровідні документи на вантаж.

Вантаж переміщується між підрозділами під митним забезпеченням, яке накладається інспектором підрозділу, в зону діяльності якого входить МЛС де вантаж знаходився. Про це проводиться запис у товаросупровідних документах.

В ТВВ, який контролює роботу МЛС призначення, при розміщенні вантажу надаються документи:

1) заява власника товару з визначенням мети розміщення вантажу в режим митний ліцензійний склад; кількості товару; вартості товару; контракту, згідно з яким товар надійшов на митну територію України; подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС.

зовнішньоекономічний контракт або договір-доручення між фірмою нерезидентом та представництвом цієї фірми. (В разі розміщення у режим «митний склад» товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями з використанням автотранспорту, зовнішньоекономічний договір або контракт не вимагаються.)

договір на зберігання вантажу на МЛС;

рахунок-фактура, інвойс;

товаросупровідні документи на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент і т.і.);

облікова карта суб'єкта ЗЕД;

7) копія довіреності на право отримання та експедування вантажу;

8) примірник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС;

9) письмова гарантія власника складу про доставлення вантажу на МЛС призначення;

10) товаросупровідні документи на вантаж.

11) Додатково надається копія попередньої декларації типу ІМ-74, за якою був здійснений випуск вантажу з МЛС, де вантаж знаходився на зберіганні. Копія ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на ній напису «Дійсна лише для розміщення вантажу на МЛС: _______ (назва МЛС призначення»);

Після проведення розміщення вантажу на інший МЛС (згідно п. «3.7. Порядок розміщення вантажів на МЛС.»), проводиться завершення митного оформлення ВМД типу ІМ-74. В графі 37 нової ВМД зазначається код 7474** (де ** - особливості переміщення товару через митний кордон України), у графі 40 нової ВМД робиться посилання на номер попередньої ВМД типу ІМ-74. Оформлена ВМД типу ІМ-74 фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів, розміщених на МЛС, та розміщується у теку контролю ВМД даного МЛС. Копія оформленої ВМД типу ІМ-74 передається рапортом начальника підрозділу за місцем розташування МЛС розміщення через загальний відділ до підрозділу, в зону діяльності якого входить склад, де вантаж був попередньо розміщений, для зняття операції з контролю.

Ксерокопія нової ВМД типу ІМ-74, яка завірена ОНП інспектора контролюючого діяльність МЛС призначення, підкладається до попередньої ВМД типу ІМ-74 для зняття ВМД з контролю і передачі до архіву.

У разі переміщення вантажу з МЛС на МЛС, які входять у зону діяльності одного оперативного підрозділу, надається відповідне погодження між керівництвом МЛС із зазначенням всієї необхідної інформації.

3.11 Порядок переміщення вантажів з МЛС в зону діяльності іншої митниці з метою проведення подальшого митного оформлення

Для перевезення в інші митні органи для проведення митного оформлення у відповідності з митними режимами
:

а) для вільного використання на митній території України;

б) тимчасового ввезення на митну територію України;

в) для переробки на митній території України, представник власника вантажу надає в оперативний підрозділ документи:

- лист-узгодження на перевезення вантажу за формою, що наведена в Додатку №5;

- копію облікової картки суб'єкта ЗЕД;

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу (має бути видана на громадянина України), або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактуру (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

Інспектор проводить митне оформлення випуску з МЛС з метою направлення вантажу під митним забезпеченням в митницю призначення. На кожну партію вантажу виписується документ контролю доставки і операція знаходиться на контролі до отримання підтвердження митниці призначення про факт надходження вантажу. Контроль за підтвердженням факту надходження вантажу в митницю призначення здійснюється ВКДВ в загальному порядку. Після одержання письмової інформації від ВКДВ операція знімається з контролю і ВМД типу ІМ-74 передається до архіву ТВВ.

У разі надання з ВКДВ інформації про недоставлення вантажу до митниці призначення, інспектор, який відповідає за діяльність МЛС, приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства або підтвердження факту доставлення вантажу до місця призначення. Якщо порушено митне законодавство - складається протокол про порушення митних правил.

3.12 Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента вивезення в іншу країну

Повернення (або вивезення в третю країну) за ініціативою нерезидента-власника товару, що знаходиться на МЛС (внаслідок зміни контракту, законодавства України, неплатоспроможності одержувача вантажу, розторгнення контракту, помилкової поставки і т.і.) проводиться з оформленням ВМД в митному режимі
«транзит», яку заповнює декларант МЛС. Митне оформлення таких вантажів здійснюється виключно за дозволом начальника митниці або його заступника.

У цьому випадку митне оформлення може бути проведено на умовах надання наступних документів:

- заява українського суб'єкта, якій розмістив вантаж на МЛС, з визначенням підстав відправлення вантажу за межі митної території України;

- лист-розпорядження нерезидента - сторони зовнішньоекономічного контракту про відправлення вантажу в іншу країну (або його повернення нерезиденту);

- доповнення до контракту (договору) про внесення змін або розірвання зазначеного контракту;

- лист нового отримувача про готовність прийняти вантаж;

- належним чином заповнена ВМД типу ТР-80;

- заповнений документ контролю доставки вантажу до митниці призначення;

- рахунок-фактура;

- товарно-транспортні документи;

- довідка, видана уповноваженим банком, що підтверджує відсутність розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом (договором), на підставі якого вантаж було розміщено на МЛС;

- дозволи інших державних органів (згідно ст. 18 Митного кодексу України такими можуть бути органи санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю);

- ксерокопій документів на транспортні засоби, якими проводиться вивезення товарів з МЛС (наприклад: свідоцтво про допущення АТЗ до перевезень під митним забезпеченням, ліцензія на здійснення міжнародних перевезень);

- ксерокопій паспортів перевізників з даними про прописку та гарантійний лист організації-перевізника про поставлення вантажу до митниці призначення;

- інші документи, які можуть бути необхідні для митного оформлення.

Митне оформлення вантажів з МЛС по ВМД в режимі «транзит» проводиться підрозділом (включаючи проходження контролю в групі митних платежів та групі статистики) до зони діяльності якого входить митний ліцензійний склад.

Операція по здійсненню транзиту підлягає контролю до моменту підтвердження ВКДВ інформації про перетин митного кордону України. Ксерокопія ВМД типу ТР-80 додається до ВМД типу ІМ-74 для зняття з контролю та передачі ВМД до архіву ТВВ. У разі повідомлення з ВКДВ про відсутність підтвердження доставки вантажу до митниці призначення, інспектор приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства або підтвердження факту поставлення вантажу до місця призначення, і в разі порушення митного законодавства складає протокол про порушення митних правил.

3.13 Порядок розміщення на МЛС товарів з метою їх подальшого експорту за межі митної території України

Розміщення товарів на МЛС з метою експорту дозволя
ється виключно для формування відправки консолідованого вантажу.

Підставою для розміщення експортного вантажу на МЛС є:

- заява власника вантажу;

- ВМД, заповнена відповідно до митного режиму «митний склад» у встановленому порядку;

- зовнішньоекономічний договір;

- дозволи інших контролюючих служб (в разі потреби);

- договір між власником МЛС та власником вантажу на зберігання товарів, що формуються до відправлення;

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення вивезення товарів згідно з митним режимом «експорт»;

- в разі необхідності - лист-узгодження між митницями на проведення митного оформлення.

3а наявністю необхідних підстав проводиться митне оформлення ВМД типу ЕК-74, яка фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів на даному МЛС та розміщується до ВМД даного МЛС.

Після формування відправки консолідованого вантажу власник складу проводить декларування товарів із заповненням ВМД на експорт.

В разі, якщо товар розміщується на МЛС за листом-узгодженням між митницями на проведення митного оформлення, підтвердження до митниці, що надавала узгодження для проведення зазначеної операції, надсилається тільки після оформлення експорту товару та надходження інформації з прикордонної митниці про перетин митного кордону України.

Після надходження інформації про перетин консолідованим вантажем митного кордону України, ксерокопія ВМД на експорт додається до ВМД типу ЕК-74, яка знімається з контролю та надається до архіву ТВВ.

3.14 Порядок передекларування вантажів, що зберігаються на МЛС

Передекларування вантажу, що знаходиться на МЛС, можливе при умові надання письмової заяви українського власника (або товароотримувача) вантажу у наступних випадках:

а) у разі випуску з МЛС товару за ціною, іншою від ціни на товар, що був розміщений на МЛС за договорами консигнації, агентськими та іншими видами посередницьких договорів, умовами яких передбачається залишення права власності за нерезидентом. Переоформлення ВМД ІМ-74 можливе при наявності документального підтвердження нерезидента-власника вантажу (лист-звернення, інвойс, додаток до договору консигнації) з вказаними новими цінами на товар за дозволом начальника митниці або його заступника. При цьому потрібно обов'язкове отримання довідки про визначення митної вартості, яка надається уповноваженою особою оперативного підрозділу при ТВВ у разі збільшення ціни, або довідки про визначення митної вартості, яка надається відділом тарифів та митної вартості, у разі зменшення ціни.

б) при наступному виявленні помилки по коду товару згідно з ТН ЗЕД, який вже розміщений на МЛС. Рішення щодо остаточного визначення рішення заявленого коду по ТН ЗЕД приймається начальником митниці або його заступником на підставі класифікаційного рішення відділу тарифів та митної вартості.

в) при зміні українського отримувача товару, якій розміщений на МЛС, в зв'язку з розторгненням контракту та укладанням нерезидентом-власником товару нового контракту переоформлення здійснюється з дозволу керівництва митниці при наявності документального підтвердження (згода нерезидента-власника вантажу на розторгнення попереднього контракту; лист попереднього українського отримувача товару про розторгнення контракту; належним чином оформлені рахунок-фактура та зовнішньоекономічний договір між власником вантажу нерезидентом України та новим українським отримувачем товару; довідка уповноваженого банку про відсутність розрахунків за зовнішньоекономічним договором, на підставі якого вантаж було розміщено на МЛС.

Передекларування у вище перелічених випадках проводиться шляхом складання нової ВМД типу ІМ-74 без анулювання попередньої декларації. В графі 37 нової ВМД зазначається код 7474 ** (де ** - особлівості переміщення товару через митний кордон України), у графі 40 нової ВМД робиться посилення на номер попередньої ВМД типу ІМ-74. Нова ВМД типу ІМ-74 фіксується в окремому журналі реєстрації вантажів на даному МЛС та заноситься до текі контролю ВМД даного МЛС.

3.15 Порядок оформлення документального підтвердження для пропуску через митний кордон України сільськогосподарської продукції (1-24 групи ТН ЗЕД)

Ввезення сільськогосподарської продукції, на яку відсутній сертифікат відповідності Держстандарту Україні, дозволяється виключно на МЛС. При цьому, підставою для пропуску через митний кордон України є обов'язкове попереднє підтвердження для прикордонної митниці факту наявністі МЛС в зоні діяльності КРМ та про можливість розміщення кожної конкретної партії імпортованої
сільгосппродукції на цих складах.

Оформлення документального підтвердження здійснюється в такій послідовності:

1. Листи-узгодження на переміщення сільськогосподарських вантажів до КРМ готуються в 3-х примірниках. Перший примірник залишається на контролі в оперативному підрозділі, який контролює діяльність МЛС. Другий залишається в загальному відділі КРМ. Третій примірник листа узгодження надається заявнику на руки для пред'явлення на прикордонну митницю.

2. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності звертається в оперативний підрозділ КРМ, в якому він акредитований, з листом-узгодженням на переміщення вантажу до КРМ (форма листа-узгодження наведена в Додатку №6). Лист-узгодження повинен бути засвідчений підписом керівника підприємства та власником МЛС. В оперативному підрозділі проводиться перевірка наявності боргів суб'єкта ЗЕД по КРМ та в разі відсутності зауважень робиться запис: «Боргів немає», який засвідчується підписом та ОНП інспектора.

3. У разі наявності питання щодо боргів суб'єкта ЗЕД лист-узгодження повинен бути завізований у відділі по контролю за доставкою вантажів.

4. Лист-узгодження надається до оперативного підрозділу, в зоні діяльності якого знаходиться МЛС. Після перевірки наявності договору між підприємством-імпортером сільськогосподарської продукції та МЛС, в разі відсутності зауважень лист-узгодження візується начальником оперативного підрозділу та один екземпляр ставиться на контроль інспектором, що контролює діяльність МЛС, на якій планується розміщення вантажу.

5. Після проходження всіх необхідних підрозділів КРМ керівник підприємства чи уповноважена ним особа візує повідомлення у начальника КРМ або у його заступника та реєструє у загальному відділі КРМ.

З метою прискорення проходження сільськогосподарських вантажів через митний кордон України, за заявою суб'єкта ЗЕД, загальний відділ КРМ відправляє лист-узгодження у прикордонну митницю факсімільним зв'язком.

6. Після надходження сільськогосподарської продукції до митної зони КРМ та переміщення вантажу на МЛС за ВМД типу ІМ-74, лист-узгодження знімається з контролю та підшивається до ВМД разом з усіма необхідними для митного оформлення документами.

Розміщення сільськогосподарської продукції, яка надійшла до КРМ, дозволяється тільки на МЛС який зазначений у листі-узгодженні.

3.16 Порядок розміщення на МЛС вантажів, що доставляються транспортно-експедиційними організаціями

У разі розміщення на МЛС вантажу, що переміщується через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями (далі-ТЕО) з використанням автотранспорту, з метою подальшого зберігання на МЛС та завантаження на інший автотранспортний засіб для подальшого доставлення отримувачам в інших населених пунктах України, оформлюються ВМД типу ІМ
-74.

ВМД типу ІМ-74 складається (незалежно від фактурної партії товарів) на всі вантажі, що заявлені в загальному транспортному документі (CMR), на кожний окремий транспортний документ (CMR) з поданням окремого ПП на кожного власника вантажу та наведених нижче документів:

1) мотивованої заяви від ТЕО на розміщення товару на МЛС;

договору на виконання транспортних послуг між нерезидентом та ТЕО;

договору на зберігання вантажу на МЛС;

рахунку-фактури, інвойсу;

товаросупровідних документів на вантаж (CMR, ТТН, авіа-, залізнична накладна, коносамент та інше);

документів контролю доставки;

облікової картки суб'єкта ЗЕД;

якщо необхідно - інших документів.

У ВМД типу ІМ-74 в гр. 8 зазначаються дані про МЛС та отримувача товару, в гр. 9 зазначаються дані про МЛС.

При розміщенні товару на МЛС ВМД типу ІМ-74 складається на кожний окремий транспортний документ (CMR, ТТН), при цьому на кожний окремий транспортний документ надається ПП на власників вантажу, у товаросупровідних документах має бути зазначена вся необхідна інформація щодо:

- відправника (гр. 1 CMR);

- отримувача (гр. 2 CMR);

- перевізника-ТЕО (гр. 16 та 23 CMR);

- експедитора (гр. 13 CMR);

найменування МЛС та його адреса для вивантаження товару.

У разі відсутності даних про експедитора-ТЕО та МЛС в товаросупровідних документах товар розміщується на МЛС з складанням ВМД типу ІМ-74 в загальному порядку (п. 11.2.» Порядок розміщення вантажів на МЛС.»).

Після оформлення ВМД типу ІМ-74 на консолідований вантаж, розміщений на МЛС, інформація по результатах проведення митного оформлення передається інспектору ВКДВ при даному ТВВ. Інспектор доповідає рапортом начальникам ТВВ за місцем оформлення ПП про номери ПП, по яким зняти з контролю вантажі, та номери ВМД типу ІМ-74 по цих вантажах.

У разі направлення вантажу з МЛС на адресу отримувача ТЕО, яке забезпечує доставлення вантажу до митниці призначення, несе відповідальність за доставлення вантажу в зону діяльності іншої митниці на адресу кінцевого отримувача, який був зазначений у гр. 2 CMR при розміщенні вантажу на МЛС. При цьому до ТВВ, який контролює діяльність МЛС, надаються такі документи:

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу (на громадянина України), або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактуру (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

ВМД типу ІМ-74 знімається з контролю тільки при надходженні підтвердження про митне оформлення товару в митниці призначення. Ксерокопії документів, що підтверджують проведення митного оформлення (примірник ВМД, оформленої митницею призначення та товарно-транспортні накладні) додаються до ВМД типу ІМ-74, яка передається до архіву ТВВ.

3.17 Звітність про зберігання товарів

Власник митного складу повинен на початку кожного місяця (до
п'ятого числа) надавати до ТВВ КРМ, до зони діяльності якого входить МЛС, наступні звіти про товари, які зберігаються на складі:

а) Звіт про товари, які зберігаються на митному ліцензійному складі з відміткою про граничний термін зберігання. Під строком зберігання мається на увазі будь-який строк, що обмежує зберігання товару на МЛС: строк придатності товару (для товарів, які мають такий строк) та кінцевий строк зберігання (згідно договору на зберігання між власником МЛС та власником вантажу);

б) Звіт про товари, які зберігаються на МЛС та за зберігання яких власник товару не сплачує кошти власнику складу більше 3-х місяців.

У звіті повинні бути зазначені такі відомості:

- номер і дата ВМД при надходженні товару на склад;

- найменування товару та код товару згідно ТН ЗЕД;

- кількість товару при надходженні;

- кількість товару, випущеного зі складу;

- номер і дата ВМД при випуску товару зі складу або номер документа контролю доставки.

За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати власника МЛС дати позачерговий звіт про товарообіг на МЛС, про що власник МЛС має бути повідомлений письмово.

3.18 Перевірка діяльності МЛС

Перевірка діяльності митного ліцензійного складу здійснюється комісією, яка створюється на підставі наказу начальника Київської регіональної митниці. У разі необхідності можливе створення комісії на виконання розпорядження начальника підрозділу, в зоні діяльності якого розташований МЛС. Комісією по перевірці роботи МЛС проводиться перевірка наступних документів:

- пакету установчих документів на право відкриття та експлуатації МЛС (ліцензія, статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію тощо);

- перевірка технічного стану складських приміщень МЛС на відповідність їх вимогам «Положення про відкриття та експлуатації МЛС», наказу ДМСУ від 31.12.9 бр №592;

- перевірка складських документів: журналу реєстрації приймання вантажів на МЛС та випуску з нього, журналу відкриття та закриття складу;

- перевірка перерахування коштів на розрахунковий рахунок митного органу за митне оформлення вантажів.

- перевірка правильності декларування товарів митними брокерами МЛС (заповнення декларацій, інших документів);

- перевірка здачі звітності митниці (до 5 числа місяця, наступного за звітним) про товари, що зберігаються на МЛС.

- перевірка інших документів, що входять в компетенцію митних органів.

За результатами перевірки складається Акт перевірки, який доводиться до власника МЛС та керівництва ТВВ, який контролює діяльність даного МЛС, під особистий розпис керівників.

Використані джерела

1.
«Конституція України» Закон №254к/96-ВР від 1996.06.28

2. Митний кодекс України (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України:

від 17 червня 1992 року №2468-XII,

від 28 січня 1994 року №3892-XII,

від 28 лютого 1995 року №75/95-ВР,

від 17 червня 1997 року №354/97-ВР,

Декретами Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 1992 року №21-92,

від 11 січня 1993 року №4-93)

3. Про зовнішньоекономічну діяльність, Закон України (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 19 лютого 1992 року №2139-XII,

від 1 лютого 1994 року №3898-XII,

від 15 лютого 1995 року №68/95-ВР,

від 28 лютого 1995 року №75/95-ВР,

від 2 березня 1995 року №82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року №90/95-ВР,

від 22 грудня 1998 року №335-XIV,

від 21 жовтня 1999 року №1182-XIV,

від 23 березня 2000 року №1595-III

Постановами Верховної Ради України

від 12 травня 1992 року №2330-XII,

від 23 червня 1992 року №2489-XII,

Декретами Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 1992 року №6-92,

від 11 січня 1993 року №4-93,

від 12 січня 1993 року №6-93,

від 19 лютого 1993 року №15-93,

від 17 березня 1993 року №25-93

4. «Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій», затверджений Наказом Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року N792 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій «, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 р. за №902/4195

5. «Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів», Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 р. №592

6. «Щодо зберігання товарів на митних ліцензійних складах», ЛИСТ Державної митної служби України від 24.03.99 р. №10/1-869-ЕП

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены