рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Центральна база даних Держмитслужби України

Центральна база даних Держмитслужби України

Центральна база даних Держмитслужби України

Зміст

  • Вступ
  • 1. Центральна база даних ДМСУ - як елемент єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України
  • 2. Шляхи створення Центральної бази даних ДМСУ
  • 3. Технологія використання Центральної бази даних ДМСУ
  • Висновок
  • Список використаної літератури
  • Вступ
  • Взагалі, центральна база даних (ЦБД) - є невід'ємним елементом будь-якої корпоративної Інформаційної системи. Центральна бази даних Держмитслужби України є невід'ємним елементом єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ.
  • Саме, поняття база даних Інформаційної системи -- це, сукупність зв'язаних даних, організованих по певних правилах, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежне від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прикладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомогою системи управління базами даних (СУБД), що включаються до корпоративних ІС.
  • Про центральну базу даних ДМСУ поговоримо у даній роботі.

1. Центральна база даних ДМСУ - як елемент єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України

Для митних органів України побудовано й встановлено єдину автоматизовану інформаційну систему, далі ЄАІС.

ЄАІС Державної митної служби України (далі - ДМСУ) являє собою автоматизовану систему управління процесами митної діяльності. Її основне призначення - підвищення ефективності формування і здійснення єдиної митної політики держави і діяльності митних органів.

В Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах" під автоматизованою системою (далі - АС) розуміють систему, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи, процедури, програмне забезпечення.

Наказ ДМСУ №5 від 05.01.05 "Про порядок організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави" більш деталізує вказане поняття. У цьому Порядку термін автоматизована система (АС) вживається в такому значенні: як організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію й об'єднує засоби обчислювальної техніки й зв'язку, методи й процедури, програмне забезпечення, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка обробляється. Дані, що знаходяться в інформаційній системі строго систематизовані і упорядковані. Структура ЄАІС може бути представлена у вигляді таких зв'язків:

1. База даних. Центральна база даних ДМСУ дає можливість отримувати детальну інформацію у будь - якому розрізі даних, що містяться в електронних копіях митних документів, внутрішній документації митних органів всіх рівнів;

2. Особи, що обслуговують систему (розробники програмно - інформаційних комплексів (далі-ПІК), адміністратори, інспектори спеціалізованих підрозділів);

3. Технічні засоби;

4. Користувачі системи. У рамках ЄАІС ведеться постійний аудит користувачів з ресурсами ПІК Центральної бази даних, тобто є змога отримати вичерпну інформацію щодо дій конкретного користувача в будь-який проміжок часу та ідентифікувати дані ПЕОМ, з якої відбувався доступ до ЄАІС [Лях].

У наказі N 800 від 10.12.2001 ДМСУ визначено процедуру проведення модифікації та анулювання в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України електронних копій вантажних митних декларацій, а також документів контролю доставки (далі - ДКД) а саме: попередніх повідомлень, попередніх вантажних митних декларацій, повідомлень про транзитні переміщення, зобов'язань про доставку чи про транзит транспортних засобів, книжок МДП, накладних ЦІМ, УМВС і внутрішніх транзитних документів, що надходять до ЦБД ДМСУ [6].

У Концепції створення в Державній митній службі України багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» і Стратегічного плану розвитку багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця» [2], база даних визначається як -- сукупність зв'язаних даних, організованих по певних правилах, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, незалежна від прикладних програм. База даних є інформаційною моделлю прикладної області. Звернення до баз даних здійснюється за допомогою системи управління базами даних (СУБД).

Взагалі, обмін електронною інформацією між митними установами здійснюється на програмному рівні з використанням програмних комплексів, об'єднаних в Єдину автоматизовану інформаційну систему, за допомогою засобів комутованого автоматичного телефонного зв'язку та модемів. У зв'язку із збільшенням потоків інформації та з метою підвищення швидкості та надійності обміну інформацією введено в дію транспортну систему супутникового зв'язку між митними установами. З цією метою розроблено ряд програмно-інформаційних комплексів (ПІК), які дозволяють здійснювати оперативний доступ до Центральної бази даних (ЦБД) із застосуванням WEB-сервера ІАМУ.

Програма Формування реєстру оформлених ВМД для ІАМУ, розроблена на виконання наказу Держмитслужби від 30.07.2003 № 507, є складовою частиною (першим рівнем) програмно-інформаційного комплексу для контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій (далі - ЕК ВМД) Держмитслужби України. Програма призначена для формування реєстру оформлених (у т.ч. анульованих) ЕК ВМД із бази даних програми Інспектор митного оформлення (DOS версія) митного органу.

Для експлуатації програмно-інформаційних комплексів на базі WEB-серверів з доступом до центральної бази даних інформаційно-аналітичного митного управління використовуються програмний пакет- браузер MS Internet Explorer v. 4.0 і вище [2].

2. Шляхи створення Центральної бази даних ДМСУ

1993 р. - початок формування бази даних (БД) зовнішньоторговельної статистики на основі електронних копій вантажних митних декларацій (ЕК ВМД);

1997 р. - за допомогою сучасних інформаційних технологій було побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через WEB-сервер.

1998 р. - Державна митна служба України ввела в дію такий важливий елемент ЄАІС, як центральна база даних (дали ЦБД). Фактично всі ПІК, які розроблялись і розробляються Держмитслужбою, побудовані з її використанням. Це надає можливість акумулювати в одному місці практично всю інформацію щодо митного оформлення вантажів і контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників, санкцій до учасників ЗЕД тощо [2].

Основою Електронної митниці є інтегрована база даних та телекомунікаційне середовище. Інтегрована база даних Електронної митниці формується на базі центральної бази даних ДМСУ, центрах обробки даних митних органів.

Структура Електронної митниці повинна забезпечувати централізований моніторинг і управління центральною та резервною базами даних РІМ, вузлами ВТМ, серверами, робочими станціями, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційним обладнанням, а також взаємодію із зовнішніми системами.

Удосконалення та подальший розвиток автоматизованих систем, що функціонують у митній службі, базуються на сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологіях й направлені на технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної митної інформації, впровадження механізму електронного декларування (впровадження прийому в електронному вигляді попередніх повідомлень (далі - ЄПП) на рівні центральної бази даних від суб'єктів ЗЕД, з якими заключні угоди про подачу митних документів в електронному вигляді і які користуються режимом сприяння [2].

Історично ЄАІС ДМСУ складається з таких розділів: митне оформлення, доставка вантажів, довідники, спеціальна інформація, контрабанда, інформаційні системи, звіти, навчання та тестування, регламентований доступ.

ПІК складають підрозділи. Вони запроваджують автоматизовані системи, які спрощують роботу провідних управлінь ДМСУ та митних органів, а також надають можливість мати оперативну й актуальну інформацію за певний період часу чи на певну дату.

Тому основними перевагами створення та розвитку ЄАІС та центральної бази даних ДМСУ є: підвищення достовірності митної статистики, повнота стягнення митних платежів в Державний бюджет, підвищення ефективності митного контролю, зниження затрат на митне оформлення, підвищення оперативності вирішення завдань митними органами, зменшення часових та фінансових затрат на інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, адекватна звітність по фінансовим операціям митних органів (контроль нарахування та стягнення митних платежів), мінімізація часу стабілізації системи при внесенні змін нормативно - правової бази та ін [2].

3. Технологія використання Центральної бази даних ДМСУ

На стан повноти та достовірності даних митних документів і митної статистики зовнішньої торгівлі безпосередньо впливають терміни надходження електронних копій вантажних митних декларацій від митних органів до центральної бази даних та рівень контролю за правильністю їх заповнення.

Держмитслужбою вживаються дієві заходи в напрямку досягнення належного рівня достовірності та повноти центральної бази електронних копій вантажних митних декларацій (ЕК ВМД).

З метою забезпечення повноти центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій, своєчасної її актуалізації та підвищення достовірності і оперативності даних митної статистики Держмитслужбою затверджено „Тимчасовий порядок контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій ВМД” та „Технологічна схема актуалізації центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій”.  Збір, обробка і передача даних електронних копій ВМД здійснюється зараз за такою схемою:

1. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну відповідно до обраного митного режиму (імпорт, експорт), здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої або ввозяться товари, або яка відправляє вантаж.

Митне оформлення вантажів типу транзит здійснюється в основному в прикордонних митницях (митниця ввезення вантажу).

2. Заповнена згідно з установленим порядком декларація та її електронна копія до моменту ввезення товарів (режим імпорт) подаються митним брокером, або посадовою особою підприємства. якщо вона самостійно декларує вантажі, митниці оформлення.

У випадку режимів експорт або транзит митниця оформлення вантажу виступає як митниця відправлення.

3. Інспектор митниці оформлення у межах своєї компетенції перевіряє правильність заповнення ВМД, її електронної копії, та за відсутності зауважень присвоює відповідний реєстраційний номер.

4. Митниця, якою було оформлено зазначений тип ВМД, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленими документами до центральної бази даних ЄАІС Держмитслужби засобами електронного пошти з використанням транспортної мережі супутникового зв'язку.

5. При прийомі електронної копії ВМД до центральної бази даних проходить її перевірка за допомогою форматно-логічного контролю, який оснований на нормативних документах Держмитслужби, якими введено в дію особливості заповнення окремих граф ВМД під час застосування одного з вибраного митного режиму.

Застосування сучасних інформаційних технологій ведення електронної бази даних вантажних митних декларацій та розробка даних ВМД дозволяє формувати статистичну інформацію в різних розрізах: за окремими товарами, у тому числі стратегічно важливими для України; за окремими регіонами, територіями, країнами, угрупуваннями країн; у розрізі товар-країна, країна-товар; за видами валют, у яких здійснюються розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами, за умовами розрахунків тощо.

Згідно з наказом 911 ДМСУ від 19.10.2006 „Про затвердження Положення про Регіональну інформаційну митницю Державної митної служби України” регіональна інформаційна митниця відповідно до покладених на неї завдань:

- Здійснює супроводження, ведення і функціонування центральної бази даних ЄАІС у цілому та забезпечує управління і супроводження її елементами та підсистемами.

- Здійснює контроль за повнотою та достовірністю відомостей, які накопичуються в ЦБД ЄАІС. [7]

Важливе значення має порядок надання інформації від ДМСУ іншим державним органам, зокрема з наступних аспектів: інформація про проведене митне оформлення товарів щоденно у вигляді баз даних направляється до центральної бази даних ДМСУ, звідки направляється до Державної податкової адміністрації та Національного банку України; в необхідному для контролю обсязі, у вигляді баз даних інформація з центральної бази даних ДМСУ направляється до органів Держстандарту, Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та статистики; іншим органам групові обсяги інформації подаються за дозволами Держмитслужби.

Висновок

В даній роботі було розглянуте поняття Центральної бази даних Державної митної служби Украйни, розглянуті засади та шляхи її створення, описано її призначення й механізм роботи з нею.

В роботі доведено що з метою забезпечення повноти центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій, своєчасної її актуалізації та підвищення достовірності і оперативності даних митної статистики Держмитслужбою затверджено „Тимчасовий порядок контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій ВМД” та „Технологічна схема актуалізації центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій” у світлі яких за описаною в роботі схемою здійснюється збір, обробка і передача даних електронних копій ВМД.

Доведено також, що важливе значення має порядок надання інформації від ДМСУ іншим державним органам, зокрема з наступних аспектів: інформація про проведене митне оформлення товарів щоденно у вигляді баз даних направляється до центральної бази даних ДМСУ, звідки направляється до Державної податкової адміністрації та Національного банку України

Список використаної літератури

1. Концепція створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМКУ від 27.07.93 р. КМУ. Київ. 1993

2. Концепція створення багатофункціональної комплексної системи „Електронна митниця” (на 2008 - 2013 роки). КМУ. Київ 2008

2. Силоленко В.В. Поддержка распределенных систем в СУБД Oracle. - Компютеры+Программы №№ 8 -12,1996.

3. Кириллов В.П. Методика определения требований к автоматизированным системам.- Компютеры+Программы №3, 1994.

4. Стоянов А.М. Основы разработки распределенных информационно - вычислительных систем. - Киев, Наукова думка, 1997.

5. Наказ ДМКУ від 8.02.96 р. №48. ”Положення про електронну інформацію”.

6. Наказ ДМКУ від 10.12.2001 р. №800. ”Про процедуру проведення модифікації та анулювання в ЄАІС ДМСУ електронних копій ВМД”.

7. Наказ ДМСУ №911 від 19.10.2006 „Про затвердження Положення про Регіональну інформаційну митницю Державної митної служби України”

8. Основы таможенного дела: Учеб. пособие в VII вып. Вып.V: Экономическая деятельность таможенных органов /Науч. ред.А. Ф. Козыкин. М.:РИО РТА, 1995 р.

9. Терещенко С., Науменко В., Основи митного законодавства в Україні: Теорія і практика. - К.:АТ Август, 1999 р. 

10. Основи митної справи: Навч. посібник /За заг. Ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. - Х.: Каравела, 2000. - 320 с. 

11. Основи митної справи: Навч. посіб./ За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318 с.:іл. 

12. Тези лекцій з основ митної справи.-Хмельницький, 1996. - 344с.(Держмитком України. Хмельницький учбовий центр підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників митних установ України). 

13. Наказ ДМС №550 від 06 жовтня 2000 р. Про затвердження та введення в дію порядку функціонування електронної пошти Державної митної служби України. 

14. Армстронг Т. ActiveX: создание Web-приложений навчальний посібник - Техніка, BHV, 1998 p. - 592 c.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены