рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Боротьба з контрабандою

Боротьба з контрабандою

80

Зміст

Вступ

1. Боротьба з контрабандою. Формування інституту

"дізнання" у митних органах України.

2. Поняття контрабанди як злочину

3. Орган дізнання (дізнавець), його правове

положення

4. Порушення кримінальної справи..

5. Поняття дізнання

6. Виробництво невідкладних слідчих дій

7. Взаємодія органів дізнання з органами

попереднього наслідку і з оперативно-розшуковими

органами

Висновок

Література

Вступ

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16.06.90 р. і Акта проголошення незалежності України 24.08.91 р., на картах світу з'явилася нова держава Україна, що здійснює верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Як перед будь-якою суверенною державою, перед Україною стала задача визначення своєї самостійної митної політики, створення власної митної системи і здійснення митного регулювання на своїй території, зміцнення митного кордону.

Для охорони митного кордону України, захисту економічних інтересів країни, Законом України "Про митну справу в Україні" від 25.06.91 минулого створені митні органи Республіки, і початок бурхливий розвиватися митне законодавство. Наприкінці 1991 року був прийнятий Митний кодекс України, за яким пішов цілий ряд актів, що регулюють митну справу в Україні, що дає можливість говорити про виникнення в системі права України самостійної галузі - митного права.

Ця галузь права повинна забезпечити здійснення проведення Україною своєї самостійної митної політики, спрямованої як на інтеграцію у світове економічне співтовариство, так і на захист вітчизняних економічних інтересів.

Митне право України усе більше і більше відіграє роль у боротьбі з організованою міжнародною злочинністю, у попередженні наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, у захисті культурно-історичного надбання України.

Перехід до ринкової економіки, зміна внутрішніх і зовнішніх форм економічного обороту, значний ріст злочинів у сфері економіки в Україні вимагає в даний час особливої уваги до питань економічної безпеки країни в умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Про важливість боротьби з контрабандою свідчить той факт, що Указом Президента України від 30.12.94 голова Державного митного комітету України був уведений до складу Координаційного комітету з боротьби з корупцією й організованою злочинністю.

Успіх боротьби з контрабандою багато в чому залежить від гарного знання карного і карно-процесуального права, митного і зовнішньоекономічного законодавства України, умілого застосування положень криміналістики в процесі розслідування.

Аналіз розглянутих судами кримінальних справ про контрабанду показує, що розслідування по такого роду справам у значній мірі специфічно, що порозумівається характером і особливостями злочинних дій контрабандистів. У той же час при проведенні дізнання по цих справах працівниками митних органів допускається ще ряд недоліків, що вкрай негативно впливає на процес розслідування і судового розгляду справи.

Задача дійсної роботи полягає в тім, щоб на підставі аналізу законодавчого й іншого нормативного матеріалу, юридичної літератури і конкретних карних і адміністративних справ, освітити основні питання правового положення митних органів - як органів дізнання, а також проведення дізнання по справах про контрабанду.

1 БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ "ДІЗНАННЯ" У МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Контрабанда - явище дуже старе. Згадування про контрабанду, тобто незаконному нелегальному провозі товарів з однієї країни в іншу мається в давньогрецьких і давньоримських істориків.

Саме слово "контрабанда", запозичене з італійської мови і, що увійшло в багато сучасних мов світу (contrabando, від contra - проти і bando - урядовий указ) включає поняття порушення закону чи держави урядового розпорядження. Слово "контрабанда" також означає чи товар який-небудь заборонений до ввозу і вивозу предмет, таємно провезений чи пронесений через державний кордон.

Поняття "контрабанда" як правопорушення з'явилося в 14 столітті в період зародження капіталізму і бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли країни визнали для себе невигідним безперешкодний ввіз і вивіз товарів. Пізніше в законодавчому порядку були встановлені правила провозу товарів через державний кордон. Для здійснення контролю над провозом товарів і стягування пошлин і інших зборів, установлених державою, на сухопутній границі й у портах були створені спеціальні державні установи - митниці.

Усяке порушення правил, установлених законом і іншими нормативними актами, чи провозу проносу товарів і цінностей через границю з прихованням їх від контролю з боку митниць, одержало назву контрабанди, а винні в здійсненні таких дій підлягали покаранню.

З кінця 18 століття до початку 20 століття Україна знаходилася в складі Російської імперії. Тому історія розвитку України тісно переплітається з історією розвитку Російської імперії. Це стосується як економічної політики, так і митної політики, як її складеного елемента.

Самодержавство, що склалося в Росії в середині 17 століття ввело в 1653 Митний статут, що містив у собі митний тариф - звід митних пошлин, установлений для обкладання товарів, що пропускаються через границю. Заходу російської держави в митному законодавстві були підкріплені відповідними мірами, спрямованими на посилення митної охорони з метою припинення контрабандного ввозу і вивозу товарів. Контрабандним шляхом переправлялися, головним чином, ті товари, що обкладалися високими ввізними пошлинами чи виробництво і продаж яких складали виключне право держави (тютюн, горілка й інші). Найважливішим заходом щодо посилення боротьби з контрабандою була установа в Росії в 1754 році прикордонної стражі, як особливого корпуса військ для охорони державного кордону в митному і військово-поліцейському відношеннях. Пізніше була створена спеціальна митна варта.

У 1782 році Катерина II заснувала митну варту на західній границі у виді "особливого митного прикордонного ланцюга і стражі для відрази потайного провозу товарів". Вона складалася з митних наглядачів, що несли дозори на ділянці. Якщо чи наглядач знаходилися під його початком об'їждчики не могли самостійно затримати контрабандистів, вони повинні були переслідувати їх до найближчого селища, у якому зверталися по допомогу до місцевої влади.

З метою посилення охорони сухопутного державного кордону і припинення контрабанди в 1828 році вступило в дію нове Положення про пристрій прикордонної митний стражі, відповідно до якого ця варта по своїй організації стала походити на військовий підрозділ регулярної армії.

Митний статут 1904 року надавав право прикордонній варті і митному нагляду в найбільш небезпечному в контрабандному відношенні районі - у прикордонних губерніях Царства Польського - робити в прикордонній смузі шириною в 875 сажнів від границі (близько 2 км) обшуки і виїмки в будинках і інших житлових приміщеннях на тих же умовах, які були встановлені для поліцейських чинів, що заміняють судових слідчих при виробництві слідчих дій.

Митний статут 1910 року уточнив деякі питання боротьби з контрабандою, надавши органам митного нагляду самостійно виявляти ініціативу у виробництві обшуків і виїмок контрабандних товарів у межах 100-верстної смуги від лінії сухопутної границі усередину країни і від морських берегів за участю поліції, а за межами 100-верстно смуги - за допомогою світових суддів, судових засідателів і поліції. Цим статутом деталізувалися також процесуальні питання розгляду, оскарження, виконання справ про контрабанду.

Термін "дізнання" виник давно, він відомий російському дореволюційному процесу. У дореволюційній Росії дізнання являло собою непроцесуальну діяльність, здійснювану, в основному, чинами поліції.

"У діловому порядку дізнання відрізняється від наслідку тим, що робиться для попереднього посвідчення, є чи підстава приступити до наслідку; тому строгий порядок останнього і не дотримується при дізнанні, а роблять одні розпити без присяги. - ...походить від слів "дізнавати, дізнати що", що означають: " дізнаватися, розвідувати, довідуваться, розшукувати, доходити розшуком, довідуватися, засвідчуватися в чому, дізнаватися докладно і вірно".

Основним органом дізнання в дореволюційній Росії була поліція, на яку покладалося виявлення протизаконних діянь і обличчя, винних у їхньому здійсненні. Цей обов'язок здійснювався шляхом дізнання - тобто негласного розвідування. Саме розшук був основною функцією дізнання. Особливий порядок виробництва розслідувань встановлювався у випадках порушення статутів казенного керування (митного, лісового й інших). Дізнання в цих випадках проводилося посадовою особою відповідного відомства й оформлялося протоколом, у який вносилися дані, що дозволяють розв'язати питання про тім, чи необхідно ні порушення кримінальної справи.

Після Жовтневої революції 1917 року Радянським урядом - Радою народних комісарів - РНК були прийняті рішучі заходи для припинення контрабанди. Так, зокрема, був виданий Декрет РНК від 03.01.21 р. "Про реквизициях і конфіскації". Митна установа була вправі конфісковувати "товари, визнані контрабандними". Поряд з цим, Декрет допускав можливість здійснення митними службами оперативних і слідчих дій. Для виявлення контрабандних товарів, таємно завезених через чи границю призначених до таємного вивозу за кордон, митні службовці мають право в межах 7-верстної прикордонної смуги, робити обшуки і виїмки у всіх випадках, коли мається підозра в прихованні контрабанди. Поза межами прикордонної смуги митні службовці могли здійснювати ці дії за участю карної чи загальної міліції. Затримані в процесі обшуків, виїмок товари доставлялися в митницю, де їм робили огляд і опис з наступної (при необхідності) конфіскацією. Порядок реквізицій і конфіскацій установлювався Декретом РНК від 17.10.21 р.

Також необхідно згадати про установу Центральної комісії з боротьби з контрабандою при Всеросійській надзвичайній Комісії - ВНК - згідно Декрету РНК від 08.12.21 р. Комісії з боротьби з контрабандою створювалися при місцевих особливих відділах ВНК за участю представників військового відомства і митного контролю.

Прийнятий у 1922 р. Карно-процесуальний закон чітко визначив задачі дізнання і число органів дізнання, а також коло слідчих дій, що могли проводити органи дізнання. До числа органів дізнання були віднесені: органи міліції і карного розшуку, органи Головного політичного керування, органи інспекцій (податної, продовольчої, санітарної, технічної, торгової, праці), що могли проводити дізнання по справах, віднесеним до їх ведення.

Таким чином, карно-процесуальні дії по боротьбі з контрабандою з компетенції митних установ були вилучені й у повному обсязі (як у формі дізнання, так і у формі попереднього наслідку) були передані органам державної безпеки.

Багаторічна практика боротьби з контрабандою показує, що найбільше часто виявляються факти контрабандного ввозу і вивозу предметів у процесі здійснення митного контролю. Разом з тим неможливість донедавна своєчасного проведення невідкладних слідчих дій по виявленню злочину істотно утрудняло викриття облич, що роблять контрабанду. Для усунення відзначених недоліків законодавець ще в Митному кодексі СРСР 1991 року додав митним органам держави функцію виробництва дізнання по кримінальних справах про контрабанду.

Відповідно до пункту 3, статті 6 Закону України "Про митну справу в Україні" від 25.06.91 р. до компетенції митних органів України була віднесена функція боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил.

12.12.91 р. Верховною Радою України був прийнятий Митний кодекс України, що введений у дію з 01.01.92 року. У відповідності зі статтею 102 МК України митні органи України є органами дізнання по справах про контрабанду. Дізнання по справах про контрабанду ведеться митними органами України відповідно до законодавства України.

Процес становлення і розвитку митної справи в Російській імперії, надалі в СРСР носив складний і суперечливий характер. Хоча в цілому за цей період був накопичений коштовний і корисний досвід, без обліку і використання якого неможливо створити і продовжувати удосконалювати сучасне митне законодавство України. Статус митної служби, як і інших митних інститутів, функції, повноваження, організаційна структура не залишалися незмінними, вони видозмінювалися, пристосовувалися відповідно до внутрішніх і зовнішніх економічних інтересів і потреб держави.

2 ПОНЯТТЯ КОНТРАБАНДИ ЯК ЗЛОЧИНУ

У відповідності зі статтею 70 Кримінального кодексу України - КК України контрабандою визнається переміщення товарів, валюти, цінностей і інших предметів через митний кордон України, із прихованням від митного чи контролю крім митного контролю, зроблене у великих розмірах або групою обличчя, що організувалися для заняття контрабандою, а дорівнює таке ж незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї і боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї і боєприпасів до нього). Здійснення цього злочину карається позбавленням волі на термін від 3 до 10 років з конфіскацією майна.

У відповідності зі статтею 70 КК України (Закон України "Про звертання в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів" від 15.02.95 р.) передбачається кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних чи речовин прекурсорів, тобто за їхнє переміщення через митний кордон України, з чи прихованням крім митного контролю, що карається позбавленням волі на термін від 3 до 10 років з конфіскацією чи майна без такої.

Ті ж дії, зроблені повторно або по попередній змові групою обличчя, а дорівнює якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні чи засоби психотропні речовини у великих розмірах, - карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних чи речовин прекурсорів, зроблена особо небезпечним рецидивістом або організованою групою, а дорівнює якщо предметом контрабанди були наркотичні чи засоби психотропні речовини в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Контрабанда відноситься до злочинів проти держави. Відповідно до частини 2 статті 7 КК України контрабанда є тяжким злочином - тобто представляючим підвищену суспільну небезпеку.

Безпосереднім об'єктом контрабанди є встановлений порядок переміщення матеріальних цінностей, а також окремих предметів і речовин, вилучених з вільного обороту, через митний кордон України.

У залежності від предмета контрабанди, додатковими об'єктами контрабанди можуть бути:

суспільна безпека (якщо предмет контрабанди - зброя, боєприпаси, вибухові речовини);

здоров'я населення (якщо предмет контрабанди - наркотичні засоби, отрутні сильнодіючі, радіоактивні, психотропні речовини);

політичні інтереси (якщо предмет контрабанди - література, шкідлива в ідеологічному плані).

Не всяке переміщення предметів через митний кордон України визнається контрабандою, що випливає з аналізу змісту статті 70 КК України і статей 115, 116 МК України. Для складу злочину контрабанди обов'язковою ознакою є переміщення предметів контрабанди, зроблена у великих чи розмірах групою обличчя, що організувалися для заняття контрабандою.

Примітка: Під великим розміром варто розуміти контрабанду, якщо загальна вартість її предметів складає 200 і більш установлених мінімальних розмірів заробітної плати (стаття 70 КК України).

Під групою облич, що організувалися для заняття контрабандою, варто розуміти 2 і більш обличчя, що спеціально об'єдналися з метою з метою спільного і кількаразового переміщення через митний кордон товарів. Для наявності цієї ознаки необхідно, щоб мала місце визначена стійкість групи і щоб її учасники діяли як співвиконавці злочину. Тому обличчя, що лише сприяли здійсненню контрабанди, повинні нести карну відповідальність за співучасть у даному злочині.

У випадках, коли цих ознак ні, настає адміністративна відповідальність у відповідності зі статтями 115, 116 МК України, що передбачають переміщення предметів через митний кордон України, із прихованням від митного контролю, крім митного контролю. Зазначені ознаки (великі чи розміри група) не відносяться до випадків контрабанди отрутних, сильнодіючих, радіоактивних, психотропних, вибухових речовин, історичних і культурних цінностей, наркотичних засобів і прекурсорів, зброї і боєприпасів. Для визнання таких випадків контрабандою досить самого факту незаконного переміщення цих предметів через митний кордон України.

Відповідно до пункту 3 статті 15 МК України під "переміщенням через митний кордон України" розуміють увіз на митну територію України, вивіз з цієї чи території транзит через територію України чи товарів предметів будь-яким способом.

Територія України, над якою Україна має виняткову юрисдикцію у відношенні митної справи, складає єдину митну територію. Межі митної території є митним кордоном України (статті 3, 4 МК Україна)

Незаконним визнається таке переміщення товарів або інших цінностей через митний кордон, що здійснювалося крім митного контролю, із прихованням від митного контролю, без відповідного дозволу.

Контрабанда вважається закінченим злочином з моменту фактичного незаконного переміщення через митний кордон, при наявності хоча б одного з ознак, зазначених у ст. 70 КК України. До кримінальної відповідальності по цих статтях залучаються також обличчя, що займалися готуванням до здійснення злочину ( чипідшукання пристосування засобів або знарядь або інше навмисне створення умов для здійснення злочину: - частина 1 статті 17 КК України), а також обличчя, що зробили замах на злочин (навмисна дія, безпосередньо спрямоване на його здійснення, якщо при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежать від волі винного: - частина 2, статті 17 КК України).

Повторність (частина 2 статті 70 КК України) означає здійснення зазначених у статті 701 КК України дій (одного чи декількох) два і більш рази, якщо не минули терміни давнини залучення до кримінальної відповідальності за попереднє злочин або чи не знята погашена судимість за раніше зроблений такий же злочин.

Здійснення контрабанди по попередній змові групою обличчя (частина 2, стаття 70 КК України) припускає контрабанду, у здійсненні якої брали участь 2 і більш обличчя, що заздалегідь (на стадії готування) домовилися про спільний (як виконавці) її здійсненні.

Основним критерієм визначення обтяжуючих цей злочин ознак (частина 2 статті 70 КК України) "як особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини", "великий розмір" а також "особливо великий розмір" (частина 3 статті 70 КК України) таких засобів і речовин є ступінь впливу їх (вага і кількість) на організм людини.

Здійснення цього злочину особливо небезпечним рецидивістом (частина 3 статті 701 КК України) буде тільки тоді, коли винне обличчя було визнано особливо небезпечним рецидивістом до здійснення розглянутої контрабанди вироком суду, що вступили в законну силу, і судимість у встановленому порядку не була знята чи погашена.

Здійснення злочину організованою групою (частина 3 статті 701 КК України) передбачено як обставину, що обтяжує відповідальність (пункт 2 статті 41 КК України). Під організованою групою варто розуміти стійке об'єднання 2 і більш облич, що спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності.

Контрабанда не є злочином у силу частини 2 статті 7 КК України, якщо затримані товари (крім зброї, боєприпасів, вибухових, радіоактивних, сильнодіючих, отруйних речовин), хоча і переміщалися через митний кордон при наявності ознак, зазначених у статті 70 КК України, але були малоцінними і їхня кількість було незначним. Така контрабанда містить склад адміністративного правопорушення.

Зі змісту статті 115 МК України, прихованням від митного контролю є: - використання схованок і інших способів, що утрудняють виявлення предметів; - додання одним предметам виду інших; - надання митному органу як підставу для переміщення: підроблених документів; документів, отриманих незаконним шляхом; документів, що містять помилкові зведення; документів, що є підставою для переміщення інших предметів.

Зі змісту статті 116 МК України переміщенням крім митного контролю є: переміщення поза місцем розташування митниці; поза часом виробництва митного оформлення.

Відповідно до Закону України "Про звертання в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їхніх аналогів і прекурсорів" від 15.02.95 р., наркотичні засоби - це рослини, сировина, речовини, природні чи синтетичні, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші рослини, сировина і речовини, що становлять небезпеку для здоров'я населення у випадку зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України (далі Комітетом). До них відносяться опій, героїн, морфін, гашиш, анаша, маріхуана, мак, коноплі, ефедрин, кодеїн, промедол і інші.

Психотропні речовини - які-небудь природні чи синтетичні речовини і матеріали, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші речовини і матеріали, що становлять небезпеку для здоров'я населення у випадку зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них відносяться (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалин, алобарбитал, фенамін, пентобарбитал, седуксен, тапезам, эуноксин, фенозенам і інші.)

Прекурсори - речовини і їхньої солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для готування наркотичних засобів і психотропних речовин, а також хімічні речовини і їхньої солі, що використовуються з цією метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них відносяться етиловий спирт, ацетон, сірчана кислота й інші.

Примітка: Особливо небезпечні наркотичні чи засоби психотропні речовини, а також великий і особокрупні розміри цих засобів і речовин визначається Комітетом (стаття 70 КК України).

Вибухові речовини - це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин і інші хімічні речовини, їхнього чи з'єднання суміші, здатні вибухати без доступу кисню (пункт 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.07.94 № 6 "Про судову практику по справах про розкрадання, виготовлення, збереження й інші незаконні діяння зі зброєю, бойовими чи припасами вибуховими речовинами") Основною характерною ознакою зброї, бойових припасів є їхнє призначення для поразки живої мети, а також для чи знищення ушкодження навколишнього середовища (пункт 4 Постанови).

До вогнепальної зброї відносяться усі види бойової, спортивної, нарізної мисливської зброї (крім гладкоствольного мисливських) для пострілу з який використовується сила тиску газів, що утворяться при згорянні вибухової речовини (пістолети, кулемети, автомати, гвинтівки й інше) (пункт 4 Постанови).

До холодної зброї відносяться засоби і пристосування, що відповідають стандартним чи зразкам історично сформованим типам зброї, чи інші предмети, що мають колючий, що колючо-ріжуче, що рубає, що дробить або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, нунчаки, кастет, арбалет і інше) (пункт 5 Постанови).

Бойові припаси - це патрони до зброї, артилерійські снаряди, бомби, міни, бойові частини торпед і ракет, а також інші вироби і вибухові пристрої в зібраному виді, споряджені для стрілянини з вогнепальної чи зброї виробництва вибуху (пункт 4 Постанови) До радіоактивних речовин варто відносити речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, установлені діючими нормами (уран, торій, цезій, радій, стронцій, плутоній і інші) (Закон України “Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки” від 08.02.95 р.). Норми і правила ядерної і радіаційної безпеки, транспортування і збереження ядерних матеріалів і радіоактивних речовин затверджує Міністерство охорони навколишньої природного середовища і ядерної безпеки України. Отруйні речовини - речовини у твердому, порошкоподібному чи рідкому виді, уживання яких навіть з незначним перевищенням дози може привести до смерті (сульфат атропіну, миш'як, стрихнін, сулема, ціаністий калій і інші).

Сильнодіючі речовини - лікарські й інші засоби, уживання яких поза чи призначенням з порушенням норм дозування може заподіяти тяжка шкода організму людини (гормональні препарати й інші).

Згідно Закону України "Про лікарські засоби" від 04.04.96 р. речовини визнаються отрутними чи сильнодіючими Міністерством охорони здоров'я України.

Під "предметами" варто розуміти будь-які предмети, переміщувані через митний кордон України (пункт 10 стаття 15 МК України).

У відповідності зі статтею 74 МК України заборонені до переміщення через митний кордон України:

а) при ввозі: предмети, що можуть завдати шкоди чи здоров'ю загрожувати житт населення і тваринного світу, або привести до руйнування навколишнього середовища; продукція, що містить пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації, геноциду й інша, суперечна відповідної нормам України, товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав чи промисловості інтелектуальній власності;

б) при вивозі: предмети, що складають національне, історичне чи культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України; товари, експорт яких здійснюється з порушеннями прав чи промисловості інтелектуальній власності;

в) при транзиті: предмети, що можуть завдати шкоди чи здоров'ю загрожувати життю населення і тваринного світу, або привести до руйнувань навколишнього середовища.

Конкретний перелік предметів, що підпадають під дію дійсної статті, затверджується Верховною Радою України по представленню Кабінету Міністрів України.

Під "валютою і цінностями" варто розуміти переміщувану через митний кордон України валюту України, іноземну валюту (іноземні грошові знаки; платіжні документи й інші цінні папери (акції, облігації, векселя, акредитиви, чеки й інші фінансові і банківські документи), виражені в іноземній чи валюті в монетарних металах, монетарні метали (золото, срібло, метали платиново-іридієвої групи (палладій, іридій, платина, родій, осмій, рутеній) у будь-якому виді і стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з них і брухту цих виробів; дорогоцінні камені (діамант, алмаз, сапфір, смарагд, перли, рубін) у будь-якому виді й інші цінності, перелік яких визначається законодавством України (пункт 14 статті 15 МК України, Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів і контролю за операціями з ними" від 18.11.97 р., Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р.).

До історичних і культурних цінностей відносяться предмети, що представляють значну художню, історичну, наукову цінність (предмети старовини і мистецтва (картини, ікони), музичні інструменти, поштові марки й інші). Відповідно до законодавства України вивіз культурних, історичних цінностей може бути здійснений тільки з дозволу Міністерства культури України.

Під "товарами" варто розуміти будь-яку переміщувану через митний кордон України продукцію, що є об'єктом купівлі-продажу чи обміну (спиртні, тютюнові вироби, кава, шоколад, автомашини, нафтопродукти, чорні метали й інші як продовольчі так і промислові товари) (пункт 11 статті 15 МК України).

Об'єктивна сторона контрабанди - незаконне переміщення зазначених предметів через митний кордон України.

Суб'єктом злочину може бути громадянин України, іноземний громадянин, обличчя без громадянства, що досягли 16 років.

Із суб'єктивної сторони контрабанда припускає наявність прямого наміру. Винний усвідомить обставини і характер незаконного переміщення предметів через митний кордон України і бажає з порушенням установлених правил вивезти їх з чи України увезти в Україну.

3 ОРГАН ДІЗНАННЯ, ЙОГО ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Органи дізнання - це органи, уповноважені карно-процесуальним законом збуджувати і розслідувати кримінальні справи в зв'язку з інформацією, що надійшла до них, про здійснення злочину і відсутністю можливості в слідчого приступити у виробництву наслідку. Дізнання - це розслідування, здійснюване в силу необхідності органами адміністративної юрисдикції, що наділяються статусом органа дізнання. Для усіх їх функція дізнання не є основним видом діяльності. У карно-процесуальному законі даний вичерпний перелік органів, наділених правом робити дізнання.

Відповідно до пункту 4 статті 101 КПК України митні органи є органами дізнання по справах про контрабанду. У митній системі України дізнання по справах про контрабанду проводять Державна митна служба України і підлеглі їй митниці (стаття 102 МК України).

Карно-процесуальна діяльність митних органів, як органів дізнання містить у собі:

- прийом, реєстрацію, розгляд, перевірку і дозвіл заяв і повідомлень про чи злочини рішення питання про порушення кримінальної справи (статті 94 -100 КПК України);

- дізнання (частина 2 статті 104 КПК України);

- виробництво слідчих дій у порядку виконання доручень і вказівок слідчого (частина 3 статті 114; частина 1 статті 118 КПК України).

Правове положення органа дізнання виражається в тім, що він виступає як орган державної влади, наділеного юридичними правами й обов'язками і направляючого свою діяльність на те, щоб забезпечити перетворення норм права в життя. Правосуб'єктність органа дізнання носить галузевий характер, тому що саме норми карно-процесуального права є правовою передумовою їхньої участі в карному судочинстві, встановлюють обсяг цієї участі. Правосуб'єктність цього органа в юридичній науці, у законодавстві і на практиці називається компетенцією і містить у собі владні права і нерозривно зв'язані з ними обов'язку, причому права й обов'язки розподіляються між підрозділами державного органа і посадових осіб.

Органи дізнання мають ті властивості, що присущі виконавчої влади в цілому і який додають їм якість системно-організованих і діючих структур. Орган дізнання має свій статус і діє від імені держави, виражаючи його обов'язкові веління. Застосування заходів впливу включаючи і примусового заходу, є обов'язком не тільки даного органа, але і всієї системи виконавчої влади, всіх інших державних органів. Орган дізнання наділений компетенцією для виконання покладених на нього задач. Орган дізнання є підзаконним органом, орієнтованим на діяльність на основі й у виконання закону. Справа тут не тільки в правовій субординації, але й у самому характері постійно здійснюваної спеціалізованої діяльності. Органи дізнання діють на основі професіоналізму і принципів державної служби. Його персонал складають державні службовці, що займають посади і виконують свої функції відповідно до законодавства про державну службу.

Органи дізнання є структурно-організованими, у них є штатний розклад, а також мається необхідне матеріальне, фінансове й інше забезпечення (приміщення, оргтехніка, зв'язок, транспорт і т.п.). Причому, усі вищезгадані властивості органів дізнання зв'язані між собою.

Компетенція органів дізнання визначає характер і ступінь їхньої участі в карно-процесуальній діяльності. Те, що вони є державними органами, що ведуть карний процес - основний момент їхнього правового положення. Задачі органів держави (орган дізнання, слідчий, суд, прокурор) у карному судочинстві єдині і зважуються різному, властивому тому чи іншому органу засобами і методами. Причому, їхнє рішення неможливе без постійної тісної взаємодії, безупинного удосконалення його форм. Отже, під правовим положенням органів дізнання в карному процесі варто розуміти положення, закріплене карно-процесуальним законодавством, що виражається в їхніх задачах, компетенції і процесуальних відносинах з іншими органами держави, що ведуть карний процес, учасниками процесу, обличчями, що беруть участь у процесі.

Свою діяльність у карному судочинстві органи дізнання здійснюють відповідно до карно-процесуального законодавства. У процесі попереднього розслідування органи дізнання нерідко використовують норми митної, цивільної, трудової й іншої галузей права, але найчастіше застосовуються кримінально-правові норми. Велике значення для карно-процесуальної діяльності органів дізнання має визначення, що міститься в карному законі, злочину. У залежності від того, яке злочин зроблений, карно-процесуальний закон розмежовує компетенцію органів дізнання і попереднього наслідку, установлює визначений порядок розслідування. Карно-процесуальна діяльність здійснюється при наявності ознак визначеного складу злочину, що роблять необхідним уживання карно-процесуальних заходів з метою виконання задач карного судочинства. Зміна кваліфікації може змінити підслідність справи, спричинити необхідність застосування іншого запобіжного заходу і т.п. Загалом співвідношення норм карного і карно-процесуального права можна виразити в такий спосіб: норми карного права визначають підстави кримінальної відповідальності і її характер, а норми карно-процесуального права - умови і порядок установлення події злочину, і встановлення події злочину, викриття і залучення винних до відповідальності, застосування покарання. Ці норми є загальними правовими підставами карно-процесуальної діяльності органів дізнання.

Органи дізнання діють виходячи з загальних правових основ, однак виходять при цьому з процесуальних рішень (власних чи інших органів), що прийнято називати безпосередніми правовими підставами.

Таким чином, загальними правовими підставами діяльності органів дізнання є закони й інші нормативні акти, що встановлюють задачі, права, обов'язку, умови і порядок функціонування цих органів. Власні процесуальні рішення, а також доручення і вказівки слідчого, прокурора, дані органам дізнання у встановленому законом порядку, варто вважати безпосередніми правовими підставами.

Ціль карного процесу - це захист прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави від злочинних зазіхань. Задачі - це те, що має бути зробити на тім чи іншому етапі карного процесу для досягнення його мети. Задачі карно-процесуальної діяльності органів дізнання визначаються загальними задачами карного судочинства. У цілому ці задачі сформульовані в статтях 2, 22, 23, 29 КПК Україна. Ці задачі такі: швидке і повне розкриття злочинів; викриття винних і встановлення об'єктивної істини; забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожен скоївши злочин був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний; виявлення й усунення причин і умов, що сприяють здійсненню злочину; відшкодування матеріального збитку й іншої шкоди, заподіяного злочином.

Під розкриттям злочину розуміється встановлення обличчя скоївшого злочин.

Викриття винних означає установлення всіх облич, причетних до зробленого злочину, одержання незаперечних доказів, що підтверджують винність кожного з них.

Встановлення об'єктивної істини - це повне, усебічне дослідження всіх обставин справи, з'ясування що викривають і виправдують, зм'якшуючих і обтяжуючих відповідальність підозрюваного обставин, установлення усіх фактів, що входять у предмет доведення і необхідних для дозволу справи власне кажучи.

Досвід показує, що повнота розкриття злочину знаходиться в найтіснішому зв'язку з його швидкістю. Найбільше повно розкривається злочин "по гарячих слідах", коли правопорушник затримується і викривається відразу ж після здійснення протиправного діяння. Швидкість розкриття злочину максимально наближає момент залучення винного до відповідальності і його покарання до моменту здійснення злочину, що сприяє більш ефективній боротьбі зі злочинністю. Навпроти, несвоєчасне і неповне розкриття злочину породжує самі негативні наслідки. Підривається авторитет державних органів, обов'язком яких є боротьба зі злочинністю. В облич, що зробили злочин і знали про нього, створюється думка про можливість діяння. Такі невикриті злочинці становлять реальну небезпеку для суспільства, держави.

Задача забезпечення правильного застосування закону для того щоб кожен скоївший злочин був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний тісно зв'язана з попередньої, тому що діяльність органів дізнання по зборі доказів, спрямована на викриття облич, винних у здійсненні злочину, неможлива без застосування закону. І це зрозуміло, адже тільки реалізуючи розпорядження і дозволи карно-процесуальних норм можна зібрати докази. Зібрані докази, у свою чергу, служать підставою правильного застосування карного, карно-процесуального й іншого законів.

Важливе місце в застосуванні закону органами дізнання належить кваліфікації ними розслідуваних діянь. Правильно кваліфікуючи дії підозрюваного, орган дізнання сприяє вірному подальшому рішенню питань про залучення обличчя в якості обвинувачуваного, про переказ обвинувачуваному суду, про визнання підсудного винним, про застосування до нього покарання.

При розслідуванні кожного злочину органи дізнання зобов'язані з'ясувати безпосередні причини його здійснення, установити умови, що сприяли реалізації злочинного наміру. Про виявлені причини й умови, що сприяли здійсненню злочину, орган дізнання вносить представлення відповідним державним органам, громадським організаціям, посадовим особам. Представлення є ефективною формою діяльності органа дізнання по усуненню причин і умов, що сприяли здійсненню злочину. Відповідний державний орган, громадська чи організація посадова особа, що одержала представлення, зобов'язані розглянути його, ужити необхідних заходів і повідомити орган дізнання не пізніше чим у місячний термін із дня одержання представлення. Посадова особа, що залишила представлення органа дізнання без чи розгляду несвоєчасно відповіли на нього несе адміністративну відповідальність по статті 185 КПК України.

Орган дізнання зобов'язаний уживати заходів до забезпечення відшкодування збитку, заподіяного злочином і до забезпечення можливої конфіскації майна по кримінальній справі про злочин, за яке може бути застосований даний додатковий захід покарання. Такими мірами можуть бути: накладення арешту на майно (внески) підозрюваного; вилучення майна, нажитого злочинним шляхом, для чого орган дізнання виносить мотивована постанова.

Важливим є правильне з'ясування поняття суб'єкта, наділеного правом виробництва дізнання. У карно-процесуальному законі і відповідній літературі використовуються терміни “орган дізнання” і “обличчя, що робить дізнання”. Це сформувалися самостійні поняття, загальновживане значення яких ширше, ніж сума значень, що складають їхніх слів. Орган дізнання, у прикладу, здійснює не тільки дізнання, але й інші види діяльності.

Карно-процесуальний закон "не дає основ для протиставлення повноважень органа дізнання і дізнавача".

Визначені елементи цього виду діяльності можуть здійснюватися як тим, так і іншим суб'єктом. Зі сказаного можна зробити висновок, що в дізнання два суб'єкти діяльності: орган дізнання і дознавач.

Карно-процесуальний закон, регламентуючи порядок виробництва дізнання, в одних статтях визначає права й обов'язки органа дізнання (статті 4, 23, 29, 65, 81, 97-99, 100, 103, 104, 106, 109 КПК Україна й інші), а в інші - права й обов'язки дізнавача (статті 21, 22, 26, 53, 60, 66, 67, 79 КПК України й інші).

Суб'єкти виробництва дізнання зобов'язані виконувати покладені на них задачі і, отже, здійснювати у встановленому законом порядку представлені їм владні права. Вони складаються в наданні органу дізнання (дізнавачу) можливість однобічними діями (актами) породжувати, змінювати, припиняти конкретні правопорушення. От чому законодавець при регламентації компетенції органа дізнання (дізнавача) не обмежується вказівкою на їхньому обов'язку, а також передбачає обсяг і конкретний зміст наданих їм прав.

Карно-процесуальний закон наділяє суб'єктів виробництва дізнання широким колом прав:

викликати будь-яку особу, як свідка для чи допиту експертів для дачі висновку; жадати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, що можуть установити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій (стаття 66 КПК України).

поєднувати і виділяти в окреме виробництво кримінальні справи (стаття 26 КПК України);

розв'язувати питання про речовинні докази (стаття 81 КПК України);

затримати обличчя, підозрюване в здійсненні злочину (стаття 106 КПК України);

застосувати до підозрюваного запобіжний захід (стаття 148 КПК України);

приймати рішення про виробництво невідкладних слідчих дій (стаття 104 КПК України) і інші права.

Крім перерахованих вище прав, суб'єкт виробництва дізнання несе такі обов'язки:

роз'ясняти обличчям, що бере участь у справі, їхнього права і забезпечувати можливість забезпечення цих прав (стаття 53 КПК України);

заявляти самовідвід (стаття 60 КПК України);

забезпечувати збереження речовинних доказів (стаття 79 КПК України);

забезпечувати належне оформлення протоколів (статті 84, 85, 851,852 КПК України);

виносити постанови про порушення кримінальної чи справи про відмовлення в порушенні справи (статті 98, 99 КПК України) і інші обов'язки.

Основою організаційного пристрою органа дізнання є єдиноначальність. Воно необхідно для оперативного реагування на поточні події, для швидкого прийняття рішень. Характерною рисою єдиноначальності є персональна відповідальність за рішення і проведення їх у життя. Повноваження органа дізнання не можуть бути реалізовані без ведена його начальника. Можна вважати, у випадках, коли карно-процесуальний закон говорити про орган дізнання, постанови дізнавача затверджуються начальником органа дізнання.

У карно-процесуальному законі відсутні згадування про начальника органа дізнання, тим більше не одержав регламентації і питання про обсяг і співвідношення прав начальника органа дізнання і дізнавача. На цій підставі окремі автори роблять висновок про те, що начальник органа дізнання є тільки адміністративним керівником відповідного органа дізнання і ніяких процесуальних функцій не володіє, а його відносини з дізнавачем носять чисто службовий, а не процесуальний характер.

Більш обґрунтованої, однак, є інша позиція: відносини між начальником органа дізнання і дізнавачем повинні будуватися на тій же основі, що і відносини між начальником слідчого відділу і слідчим і носити процесуальний характер.

Звичайно на практиці так і відбувається. Начальник органа дізнання контролює дії дознавателя, приймає меря до найбільш повного, всебічного й об'єктивного виробництва розслідування. З метою такого контролю начальник органа дізнання затверджує постанови про виробництво слідчих дій у процесі дізнання, бере участь у них безпосередньо. Керівнику органа дізнання належить право перевірки справ, дачі вказівок дізнавачу праву від одного працівника дізнання до іншого, доручити розслідування групі працівників. На жаль, зазначені фактично права начальника органа дізнання не одержали закріплення в законі. Але оскільки він має в процесі розслідування визначені права і несе визначені обов'язки його, безумовно, варто визнати суб'єктом карного процесу.

Відносини службового підпорядкування дізнавача і начальника органа дізнання не повинні підмінювати процесуальних відносин. Між ними можуть виникнути розбіжності по принципових питаннях, зв'язаним з розслідуванням конкретної кримінальної справи. Зрозуміло, указівки начальника обов'язкові для дізнавача в силу службової підпорядкованості, однак, коли мова йде про прийняття рішень по істотних процесуальних питаннях, не можна усі зводити тільки до адміністративно-службових відносин. У відповідності зі статтею 67 КПК України дізнавач рішення в справі приймає на основі оцінки доказів по своєму внутрішньому переконанню, заснованому на всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їхнє сукупності, керуючись законом.

Поняття "дізнавач", у юридичній літературі визначається по різному. Є думка, що дізнавач - це процесуальна фігура, наділена законом обумовленими правами й обов'язками.

Більш обґрунтованої представляється точка зору, що дізнавач - це начальник органа чи дізнання відповідне посадова особа цього органа, уповноважена начальником органа дізнання на виробництво дізнання.

Рішення про виробництво дізнання приймається: у центральному апараті Державної митної служби України - Головою чи служби його заступниками, у митниці - начальником чи митниці його заступниками.

Безпосереднє керівництво дізнанням у митній системі України по конкретних кримінальних справах про контрабанду здійснюється Керуванням по організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Державної митної служби України, а в митницях - начальником чи митниці його заступниками (пункти 1.6, 1.7 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

У регіональних митницях (митницях) маються Відділення (Служби) по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, структурними підрозділами яких є відділи (сектори) дізнання, працівники яких здійснюють дізнання по справах про контрабанду (Наказ ДМС України № 400 від 08.07.98 р.)

Керівники підрозділів дізнання митниць призначаються Головою Служби за узгодженням з керівництвом Керування по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил (пункт 1.9. Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

Посадові особи митних органів України є представниками органа держави. Законні вимоги працівників митних органів України обов'язкові для виконання громадянами і посадовими особами.

Працівники митних органів України при виконанні покладених на них обов'язків керуються тільки законом, діють у його рамках і підкоряються тільки своїм безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб, у випадках, передбачених законом, не вправі втручатися в законну діяльність працівників митних органів України. Втручання в діяльність працівників митних органів України волоче відповідальність за законами України (стаття 156 МК України).

Митні органи і їхні посадові особи, що допустили неправомірні дії несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Посадові особи митних органів, що порушили чинне законодавство при виробництві по справах про контрабанду, несуть карну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність.

Збиток, заподіяний неправомірними діями посадових осіб митних органів України під час виконання службових обов'язків, відшкодовується на загальних підставах (стаття 150 МК України).

4 ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Порушення кримінальної справи - акт застосування процесуального права, що охоплює загальну можливість виробництва усіх без винятку слідчих і інших процесуальних дій і застосування примусових заходів.

Стадія порушення кримінальної справи - це початкова стадія карного процесу, зміст якої утворить діяльність по прийому, розгляду, перевірці і дозволу заяв і повідомлень про злочини, з'ясуванню чи наявності відсутності основ до порушення кримінальної справи.

Для порушення кримінальної справи про контрабанду, дізнання по який віднесено до компетенції митних органів необхідні законні приводи і достатні підстави.

Достатні підстави - фактичні дані, що вказують на наявність ознак злочину.

Законні приводи - джерела інформації про злочин.

Стаття 94 КПК України дає вичерпний перелік приводів до порушення кримінальної справи:

1) чи заяви повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, чи громадськості окремих громадян;

2) повідомлення представників влади, чи громадськості окремих громадян, що затримали підозрюваного на місці здійснення чи злочину на гарячому (з речовинними доказами);

3) явка з винної;

4) повідомлення, опубліковані в печатці;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину.

Чи заяви повідомлення представників влади, чи громадськості окремих громадян можуть бути усними чи письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, що підписується заявником і посадовою особою, що прийняла заяву. При цьому заявник попереджується про відповідальність за помилковий донос, про що відзначається в протоколі. Письмова заява повинна бути підписана обличчям, від якого воно виходить. До порушення справи варто упевнитися в особистості заявника, попередити його про відповідальність за помилковий донос і відібрати від нього відповідну підписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені в писемній формі.

Повідомлення представників влади, чи громадськості окремих громадян, що затримали підозрюване обличчя на місці здійснення чи злочину на гарячому, можуть бути усними чи письмовими (ст. 95 КПК України).

Повідомлення громадян по телефоні, анонімні заяви й інша інформація про злочини, що не носить характеру офіційних повідомлень і заяв про злочини, не може бути приводом до порушення кримінальної справи і не породжує карно-процесуальних правовідносин. Однак вона підлягає перевірці в адміністративному порядку і може служити підставою для виїзду на місце події, призначення ревізії, виробництва інших перевірочних дій.

Приводом до порушення кримінальної справи може бути безпосереднє виявлення ознак злочину самим органом дізнання, якому доручена перевірка.

Якщо в процесі перевірочних дій будуть виявлені ознаки злочину, складається рапорт (документ) про безпосереднє виявлення ознак злочину.

Повідомлення, опубліковані в печатці - це статті, замітки, листа і т.п., опубліковані в періодичній пресі.

Явка з винною - добровільну заяву громадянина органу дізнання про здійснення їм чи з його участю злочину. У випадку явки з винної встановлюється особистість що явились, після чого складається протокол, у якому докладно викладається зроблена заява. Також установлюється причина явки, співучасники злочину і коло облич, що можуть підтвердити обставини злочину. Явка з винної є пом'якшувальною обставиною і тому від її процесуального оформлення залежить її подальше значення (стаття 96 КПК України).

Безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину, як привід до порушення кримінальної справи, означає, що ці органи самі, без або повідомлення, виявляють злочин і збуджують справу, використовуючи надані їм повноваження.

Стосовно до діяльності митних органів України, серед передбачених законом приводів до порушення кримінальної справи, особливе місце займає безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину. Так, абсолютна більшість фактів контрабанди (як при увозу в Україну, так і при вивозі з України) виявляється працівниками митниці в ході здійснення митного контролю і спеціальних заходів щодо припинення незаконного переміщення через митний кордон предметів контрабанди крім митного контролю.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами і їхніми посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів і інших предметів.

Митний контроль здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів і інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, переміщуваних через митний кордон України, а також в інших формах (статті 21, 22 МК України ).

В усіх зазначених випадках відповідне посадова особа митного органа складає протокол про здійснення протиправного діяння відповідно до вимог статті 122 МК України. Протокол, а також вилучені на підставі статті 128 МК України предмети і документи (предмети, що є безпосередніми об'єктами контрабанди; предмети зі спеціально виготовленими схованками, для переміщення через митний кордон України з прихованням таких предметів; а також документи, необхідні для розгляду справи про контрабанду) передається начальнику чи митниці його заступнику, що вирішує питання про порушення кримінальної справи.

Також орган дізнання безпосередньо виявляє ознаки злочину в результаті перевірки зібраних оперативних матеріалів; виявлення ознак контрабанди при виробництві по справах про порушення митних правил (пункт 3 статті 140 МК України).

У відповідності зі статтею 97 КПК України орган дізнання зобов'язаний приймати заяви і повідомлення про зроблені чи підготовлені злочини, у тому числі і по справах не підметом їх веденню.

Діяльність органа дізнання по перевірці заяв і повідомлень про злочини є діяльністю карно-процесуальної. Вона докладно регламентується законом і в силу цього носить процесуально-правову природу. Основний зміст цієї діяльності полягає у встановленні чи наявності відсутності в досліджуваній події ознак злочину. Т.як така діяльність носить пізнавальний характер. Пізнання в карному процесі може здійснюватися не інакше як у формі доведення. Діючий карно-процесуальний закон передбачає наступні засоби одержання доказів у стадії порушення кримінальної справи:

а) власне одержання заяв і повідомлень про злочини;

б) явка з винної;

в) одержання пояснень від громадян;

г) чи витребування одержання представлених предметів і документів;

д) виробництво огляду місця події.

За заявою чи повідомленням про злочин орган дізнання зобов'язаний не пізніше триденного терміну прийняти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити чи заява повідомлення по приналежності.

Одночасно приймаються всі можливі міри, щоб запобігти чи злочин припинити його.

Якщо ж у чи заяві повідомленні міститься недостатньо даних для рішення питання про порушення кримінальної справи, то орган дізнання в плині 10 днів робить їхню перевірку, за результатами якої зважується питання про порушення кримінальної справи (стаття 97 КПК України).

Начальник органа дізнання (начальник чи митниці його заступники) розглядає передані йому матеріали і при наявності приводів і основ, зазначених у статті 94 КПК України і відсутності обставин, що виключають його порушення (ст. 6 КПК України), виносить постанову про порушення кримінальної справи, а також доручає дізнавачу виробництво дізнання по кримінальній справі.

При складанні постанови про порушення кримінальної справи необхідно виходити з загальних вимог, яким повинно відповідати постанова органа дізнання (дізнавача), викладених у статті 130 КПК України.

Про рішення, прийнятих органом дізнання (дізнавачем) у випадку зазначених у карно-процесуальному законі, а також у випадках коли це визнає необхідним орган дізнання (дізнавач), складається мотивована постанова. У постанові вказується місце і час його складання, посада обличчя, що виносить постанову, його прізвище, справа, по якому виробляється розслідування, і обґрунтування прийнятого рішення, а також стаття карно-процесуального закону, на підставі якої прийняте рішення.

Будь-які процесуальні документи повинні відповідати вимогам закону: складатися уповноваженим на те обличчям, при наявності передбачених законом основ, виконуватися і засвідчуватися відповідно до вимог закону. Документи повинні відповідати вимогам закону як за формою, так і по змісту. Кожен документ повинний відповідати по своєму змісті фактичним обставинам, установленим матеріалами справи, ґрунтуватися на установлених фактах. Сформульовані висновки повинні відповідати об'єктивній дійсності.

У процесуальних документах усі судження повинні бути доведені, а висновки - мотивовані і логічно заможні; повинні дотримуватися офіційно діловий стиль юридичних документів, а також властиві юридичному документу стислість, грамотність, ясність викладу і культура оформлення.

Процесуальні документи, що підлягають твердженню начальником органа дізнання, здобуває юридичну чинність з моменту їхнього твердження останнім.

Постанови органа дізнання (дізнавача) складається з трьох частин: вступної (вступної), описово-мотивувальної і резолютивний (постановляючого).

При відсутності основ до порушення кримінальної справи, а дорівнює при наявності обставин, що виключають виробництво в справі (стаття 6 КПК України), орган дізнання своєю постановою відмовляє в порушенні кримінальної справи.

Орган дізнання вправі, відмовивши в порушенні кримінальної справи, передати матеріали для застосування у встановленому порядку мір адміністративного стягнення (стаття 99 КПК України).

Про порушення кримінальної справи про контрабанду орган дізнання невідкладно інформує прокурора, Керування по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил Державної митної служби України, слідче керування обласного керування Служби безпеки України, куди направляються копії постанови про порушення кримінальної справи (пункт 1.10 наказу ДМС України № 587 ДМС від 19.09.98 р.).

У відповідності зі статтею 101 МК України з метою припинення міжнародного незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин і виявлення облич, що беруть участь у такому обороті, митні органи України в кожнім окремому випадку за домовленістю з митними й іншими відповідними органами іноземних чи держав на основі міжнародних договорів України використовують метод "контрольованого постачання", тобто допускають під своїм контролем увіз в Україну, вивіз з чи України транзит через її територію наркотичних чи засобів психотропних речовин, включений у незаконний оборот. У випадку ухвалення рішення про використання методу "контрольованого постачання" кримінальних справ у відношенні обличчя, що здійснює незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин, не збуджується.

"Контрольоване постачання" проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок поводження контрольованого постачання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої спільним Наказом Державної митної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету границі України № 383Д/547/142/242 для секретного користування від 14.08.95 р. за узгодженням з Генеральною Прокуратурою України і зареєстрованої в Мін'юсту 31.08.95 м. № 318/854.

5 ПОНЯТТЯ ДІЗНАННЯ

Попереднє розслідування - здійснювана відповідно до вимог карно-процесуального закону діяльність органа дізнання і слідчого, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, припинення і розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону.

Юридичною підставою для здійснення попереднього розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Попереднє розслідування може вироблятися тільки по збудженій кримінальній справі.

Попереднє розслідування містить у собі дві форми: дізнання і попередній наслідок. У карному процесі дізнання і попередній наслідок як форми попереднього розслідування мають загальні риси і визначені розходження. До загальних рис відносяться: єдині задачі боротьби зі злочинністю; рівний обов'язок порушення кримінальної справи в межах своєї компетенції при наявності ознак злочину; здійснення діяльності на основі єдиного карного і карно-процесуального законодавства; дотримання єдиної процесуальної форми при виробництві слідчих дій; рівне доказне значення встановлених зведень і інші.

Розходження між дізнанням і попереднім наслідком стосуються повноважень органів, що ведуть розслідування; термінів, відведених для виробництва розслідування; процесуального режиму розслідування.

Більш широка сфера діяльності органів попереднього наслідку в порівнянні з органами дізнання обумовлена поруч обставин. У першу чергу, необхідно відзначити, що розслідування злочинів є спеціальне призначення слідчого. Для органів дізнання функція розслідування - не єдина і далеко не основна. Крім того, слідчий наділений більш широкими процесуальними повноваженнями для розслідування злочинів, володіє більшою процесуальною самостійністю. При попередньому наслідку передбачені великі можливості для забезпечення прав і законних інтересів облич, вовлеченных в орбіту карного судочинства.

Слідчий, не погодившись із указівками прокурора по найбільш принципових питаннях наслідку, що стосується залучення обличчя в якості обвинувачуваного, кваліфікації злочину, обсягу обвинувачення, припинення справи, а також підсумкового рішення про напрямок справи, вправі не виконуючи вказівок, оскаржити їхньому вищестоящому прокурору (частина 2 статті 114 КПК України).

Орган дізнання зобов'язаний виконати будь-яка указівка прокурора. Оскарження цих указівок вищестоящому прокурору не припиняє їхнього виконання (частина 3 статті 227 КПК України).

Постанови слідчого не бідують ні в чиїм твердженні (крім випадків, коли по карно-процесуальному законі необхідна санкція прокурора). Дізнавач же звертається до начальника органа дізнання за твердженням ряду основних процесуальних документів, у яких відбивається рішення органа дізнання (про чи порушення відмовленні в порушенні кримінальної справи; про припинення виробництва в справі; про виробництво обшуку, виїмки, огляду; про накладення арешту на майно; про обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу; про напрямок кримінальної справи по підслідності й інші). Начальник органа дізнання вправі не затвердити рішення дізнавача і запропонувати йому інше. Указівки начальника органа дізнання про виконання процесуальних дій по кримінальній справі обов'язкові для дізнавача.

Попередній наслідок є вища і більш складна форма попереднього розслідування.

Дізнання - форма попереднього розслідування, допоміжна стосовно попереднього наслідку, що полягає в закріпленні слідів злочину і здійсненні первісних і невідкладних слідчих дій для того, щоб повне і всебічне розслідування справи було зроблено на попередньому наслідку.

Відповідно до частини 2 статті 104 КПК України дізнання по справах про контрабанду є дізнанням, по якому попередній наслідок обов'язковий. у цьому випадку дізнання являє собою первісний етап стадії попереднього розслідування, за яким обов'язково настає другий і остаточний його етап - попередній наслідок. При цьому дізнання може і не вироблятися, якщо слідчий сам порушить кримінальну справу або прийме його до свого виробництва відразу ж після порушення кримінальної справи органом дізнання.

В історії дізнанням називалися різні по своєму змісті явища. Більш того і зараз, коли здаються суперечки з приводу поняття-утворюючих ознак дізнання вляглися, у юридичній літературі цим терміном користаються подвійно: з одного боку, характеризуючи специфічний вид діяльності, з іншого боку - первісний етап стадії попереднього розслідування.

Частина процесуалістів узагалі не бачить розходжень між етапом і діяльністю.

Етап - проміжок часу, відзначений якою-небудь подією.

Дізнання як етап попереднього розслідування характеризується: визначеним положенням у карному процесі, моментом початку і закінчення, а головне, специфікою здійснюваної в цей час діяльності. Остання, хоча і не може входити в зміст проміжку часу (етапу), безумовно характеризує його.

Дізнання - вид діяльності, як виробництво невідкладних слідчих дій, здійснюваний у часовий проміжок між порушенням кримінальної справи і напрямком його по підслідності. Однак, його специфіка обумовлена не моментом початку і закінчення. Між порушенням кримінальної справи і напрямком його по наслідку, поряд із процесуальної, може вироблятися оперативно-розшукова й інша діяльність. Тому для діяльності, іменованої дізнання, такий ознака не може бути визнаний поняття-утворюючих.

Істотним для розглянутого поняття, у першу чергу, є те, що це, регульована карно-процесуальним законом, що переслідує свої мети діяльність, здійснювана спеціальним суб'єктом - органом дізнання (дізнавачем) у строго визначеній процесуальній формі (слідчі дії і процесуальні рішення). Інші ж ознаки є лише відображенням вимог, пред'явлених до дізнання карно-процесуальним законам. До них відносяться: обмежене коло дій і рішень, що утворять зміст дізнання (невідкладні слідчі дії і зв'язані з ними процесуальні рішення); терміни виробництва; правовий статус суб'єктів, його здійснюючих.

Після порушення кримінальної справи орган дізнання починає дізнання (частина 4 пункт 2 статті 98 КПК України).

Дізнавач виконує в справі невідкладні слідчі дії від свого імені. Після виконання невідкладних слідчих дій орган дізнання зобов'язаний передати через прокурора кримінальна справа про контрабанду по підслідності слідчому органу Служби безпеки України (частина 2 статті 104, частина 1 статті 112 КПК України).

Дізнання виробляється в термін не більш 10 днів з моменту порушення кримінальної справи (частина 2 статті 108 КПК України).

Необхідно підкреслити, що орган дізнання не вправі призупинити кримінальну справу про контрабанду, тому що по ньому обов'язково попередній наслідок.

Дізнання по справах про контрабанду закінчується складанням постанови про напрямок справи для виробництва попереднього наслідку, що затверджується прокурором.

При наявності обставин, передбачених статтею 6 КУПК України, орган дізнання припиняє справа мотивованою постановою, копію якого в добовий термін направляє прокурору (стаття 109 КПК України) і в Керування по організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил.

У постанові про напрямок справи слідчий повинний бути зафіксований підсумок проведеної діяльності. Постанова повинна містити зведення про предмети, вилучених у процесі доведення і їхньому місцезнаходженні; про обличчя, затриманих по підозрі в здійсненні злочину й інші зведення. Усі матеріали, документи повинні бути підшиті, пронумеровані і занесені в опис. Як постанова про напрямок справи слідчий - елемент дізнання, так постанова про порушення кримінальної справи - елемент розгляду, перевірки, дозволу заяв (повідомлень) про злочини, тому що в ньому в стиснутій формі відбитий результат зазначеної діяльності.

До дійсного часу інститут дізнання глибоко досліджений і регламентований карно-процесуальним законом. Тому при дефінуванні дізнання варто прагнути до формулювання не своєї суб'єктивної думки, а змісту того поняття, що використане законодавцем. Для того, щоб відрізняти одне поняття від іншого, представляється доцільним іменувати їх у такий спосіб.

проміжок часу між порушенням кримінальної справи і напрямком його по підслідності - етапом дізнання;

здійснювана в цей період органом дізнання діяльність - діяльність органів дізнання на етапі дізнання;

виробництво органом дізнання невідкладних слідчих дій і прийняття відповідних їм процесуальних рішень - дізнанням.

Карно-процесуальна діяльність на етапі дізнання крім невідкладних слідчих дій включає у свій зміст і процесуальні рішення. Під останніми прийнято розуміти єдність прийняття й оформлення (якщо таке потрібно) рішень. Здається, така позиція має право на існування, незважаючи на те, що частина процесуалістів у зміст дізнання включають тільки невідкладні слідчі дії, а про застосовувані при цьому рішеннях умовчують.

Будь-якій слідчій дії передує прийняття органом дізнання рішення про його виробництво. Більшість із зазначених у законі слідчих дій, виробництво яких у компетенції органа дізнання, вимагає винесення мотивованої постанови, а деякі ще і санкції прокурора. Тому, безсумнівно, рішення про проведення в процесі дізнання слідчих дій є невід'ємним елементом цього виду дій. Процесуальні рішення, зв'язані зі слідчими діями, не обмежуються лише рішеннями про їхнє виробництво. Вони можуть прийматися до, під час проведення слідчих дій і по їхньому закінченні. Незалежно від того, чи виносилося з цього приводу окрема чи постанова ж зазначений факт яким-небудь іншим способом відбитий у матеріалах справи - усі вони суть елементи дізнання. До таких рішень можна віднести: виклик фахівця, рішення про виробництво виїмки примусово й інші.

В даний час поки що залишається відкритим питання про самостійне проведення митними органами оперативно-розшукових дій. Порозумівається це наступним. З одного боку, у повній відповідності зі статтею 103 КПК України на органи дізнання покладається вживання оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину. Карно-процесуальний закон, хоч і передбачає застосування органом дізнання оперативно-розшукових мір, але не розкриває їхнього поняття, не регламентує умови і порядок їхнього застосування. Тому оперативно-розшукові дії не можуть бути визнані процесуальними.

На правильному розумінні співвідношення дізнання як процесуальної діяльності й оперативно-розшукової діяльності не повинне відбиватися та обставина, що і той і інший вид діяльності може робити той самий орган дізнання.

Включення деякими авторами оперативно-розшукової діяльності в поняття дізнання відбувається через змішання двох близьких, але зовсім різних понять: "дізнання як діяльність" і "орган дізнання, що діє відповідним чином". Застосування органом дізнання оперативно-розшукових мір складає самостійну функцію цього органа. Уміле використання результатів здійснення цієї функції сприяє ефективної реалізації процесуальної функції розслідування злочинів. Зрощування ж цих двох функцій неприпустимо, оскільки це може негативно позначитися на оцінці доказів, що збираються, об'єктивності розслідування і формуванні висновків по кримінальній справі.

З іншого боку, митні органи не входять у число органів, що здійснюють оперативно-розшукові дії і не мають у своєму складі відповідних оперативних підрозділів, а проведення таких дій іншими міністерствами, відомствами, організаціями й обличчями не допускається (стаття 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 р.)

Таке положення, звичайно, обмежує можливості митних органів по боротьбі з контрабандою й утрудняє їхню роботу. Це обумовлено тим, що навіть ідеально налагоджена взаємодія митних органів з оперативними службами інших відомств у силу неминучої відомчої роз'єднаності не дозволяє у визначених випадках терміново одержувати і моментально використовувати необхідну оперативну інформацію, постійно і детально координувати проведення слідчих дій і прямо підключати оперативних працівників до дізнавачу митниці, що розслідує справу про контрабанду.

У Російській Федерації законодавець пішов іншим шляхом. Відповідно до Федерального закону, митні органи Російської Федерації одержали право на оперативно-розшукову діяльність.

Представляється можливим, що у випадку надання в законодавчому порядку митним органам України права на оперативно-розшукову діяльність, оперативними підрозділами, що здійснюють дані заходи можуть стати Відділення (служби) по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил. В даний час у структуру Відділень (служб) по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил входять підрозділу митної стражі на правах відділів (секторів) (пункт 3.6 Наказу ДМС України № 400 від 08.07.98 р.)

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 698 затвердившим Положення про митну варту від 29.06.96, основною задачею митної стражі є виявлення, попередження і припинення контрабанди і порушення митних правил поза пунктами розташування пропуску через державний чи кордон поза місцем і часом здійснення митного чи оформлення виробництва підготовчих дій до таких протиправних діянь у прикордонних районах у взаємодії з Держкомкордон, МВС, СБУ. Митна варта, відповідно до покладеного на неї задачею, виконує наступні функції: організує і здійснює спеціальні заходи щодо запобіганню незаконного переміщення через митний кордон товарів і інших предметів і транспортних засобів. У випадку здійснення заходів щодо запобігання незаконного переміщення товарів і інших предметів крім митного контролю погоджує свої дії з відповідними підрозділами Держкомкордон, МВС, СБУ, Головним керуванням державної податкової поліції; відповідно до вимог законодавства здійснюють адміністративна затримка облич, що обґрунтовано підозрюються в чи контрабанді порушенні митних правил, проводить відповідне документування їхньої протиправної діяльності.

6 ВИРОБНИЦТВО НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

Процесуальні дії органа дізнання, незалежно від їхньої задачі, у сукупності спрямовані на всебічне, об'єктивне, повне розслідування кримінальної справи. У юридичній літературі прийнято іменувати слідчими діями лише ті з процесуальних дій, що у відмінності від інших (винесення постанови про напрямок справи, обрання запобіжного заходу й інші) спрямовані на виявлення, перевірку і закріплення доказів.

Поняття слідчих дій можна визначити як передбачена карно-процесуальним законом і забезпечена державним примусом сукупність операцій і прийомів, що здійснюються при розслідуванні злочинів для виявлення, фіксації і перевірки фактичних даних, що мають значення доказів по кримінальній справі.

Кожне зі слідчих дій "виступає як специфічна сукупність пізнавальних прийомів виявлення і відображення доказної інформації визначеного виду".

Невідкладні слідчі дії є одночасно і первісними, тому що орган дізнання зобов'язаний виконати їхній не пізніше 10 доби з дня порушення кримінальної справи. Невідкладність слідчих дій обумовлюється необхідністю діяти по гарячих слідах, тобто в умовах, коли обличчя, що зробило злочин може чи сховатися перейти на нелегальне становище, а докази можуть бути знищені чи переховані. Виробництво дізнання працівників митниці в справі про контрабанду фактично є розкриттям злочину по гарячих слідах.

Варто підкреслити, що розкриття злочину по гарячих слідах відбувається в умовах, що утрудняють діяльність дізнавача.

У число таких умов входять :

а) раптовість настання події, по якому необхідно проводити розслідування;

б) недолік часу, що вимагається для прийняття рішень процесуального і тактичного характеру і їхньої реалізації;

в) необхідність швидкості процесу розслідування на цьому етапі, обумовлена швидкою зміною обстановки і слідчих ситуацій;

г) недостатній обсяг інформації про подію злочину й обличчя, що зробило злочин, необхідної для прийняття процесуальних і тактичних рішень у справі;

д) необхідність термінового використання всієї знову надходить інформації для рішення задач розслідування.

Зазначені обставини обов'язково необхідно враховувати, у зв'язку з чим на перше місце виступає питання організації розслідування.

Для забезпечення успіху розслідування велике значення мають загальні положення слідчої тактики, зв'язані з методикою побудови версій і науковим плануванням. Планування є організуючим початком у діяльності органів дізнання по розслідуванню злочинів. План і слідчі версії визначають напрямок розслідування, роблять його цілеспрямованим і забезпечують швидке і повне розкриття злочинів.

Ретельно проаналізувавши наявні матеріали і всю наявну інформацію, дізнавач висуває загальні і приватні слідчі версії як основу плану розслідування.

Слідча версія - "це обґрунтоване припущення щодо окремого чи факту групи фактів, що мають чи можуть мати значення для справи, що вказує на наявність і пояснююче походження цих фактів, їхній зв'язок між собою і зміст, і службовці мети встановлення об'єктивної істини".

Про висування версій необхідно строго дотримувати наступні положення: - кожна повинна узгоджуватися з усіма виявленими фактами і відповідним чином пояснювати їх;

- висунуті версії повинні охоплювати практично всі можливі, за даних обставин, пояснення досліджуваних фактів.

Якщо висунута версія є результатом глибоко продуманого і логічно правильного аналізу наявних у справі даних, то вона дає вірний напрямок розслідуванню і буде сприяти швидкому і повному розкриттю злочинів.

План розслідування по кожній конкретній справі повинний бути індивідуальним і динамічної. Якщо в процесі розслідування надходять нові зведення, орган дізнання вносить зміни в складений план розслідування, виключає версії, що непідтвердилися, і намічає нові.

Слідча версія є організуючим початком у процесі збирання, дослідження, оцінки доказів. Вона допомагає дізнавачу правильно визначати напрямок розслідування, правильно вирішити: де, як шукати доказу, на що звернути увагу при їхньому дослідженні, що найбільше істотно для встановлення істини в справі.

Версії представляють ядро процесу доведення, логічний центр планування, допомагаючи вирішити, що саме, за допомогою яких дій, у якій послідовності треба установити. План без версій перетворився б у простий перелік слідчих дій, не зв'язаних єдиною метою.

Усі дії і заходи щодо розслідування кримінальних справ про контрабанду обумовлюються специфікою цього злочину, характером і обсягом вихідних даних, що склалася вихідною слідчою ситуацією.

Слідча ситуація - сукупність умов, у яких у даний момент здійснюється розслідування - тобто та обстановка, у якій протікає процес доведення.

Саме, вихідні дані, що маються в розпорядженні дізнавача, визначають послідовність проведення невідкладних слідчих дій.

Виходячи з висунутий версій дізнавач визначає основні лінії, по яких буде вестися розслідування, тактичні задачі розслідування. Одночасно за кожною версією намічаються питання, які необхідно з'ясувати, щоб перевірити версію і, у кінцевому рахунку, підтвердити її чи спростувати.

Після визначення кола питань (обставин), підметів з'ясуванню, намічаються слідчі дії (а також оперативні заходи), що вимагається для їхнього з'ясування. При цьому необхідно обрати правильну послідовність виробництва слідчих дій, яка б забезпечувала якнайшвидше встановлення істини в справі. Це важливо не тільки в організаційному, але й у тактичному відношенні. Тільки своєчасне проведення необхідних слідчих дій і оперативних заходів дасть можливість успішно зробити розслідування. Яке з них і в якому обсязі необхідно провести визначається конкретними обставинами розслідуваної справи.

Інтереси швидкого і повного розкриття злочину зобов'язують дізнавача при плануванні розслідування правильно визначати послідовність і терміни виконання слідчих дій і оперативних заходів, щоб забезпечити рівнобіжну перевірку усіх висунутих версій і закінчення розслідування у встановлений термін.

При визначенні термінів виробництва слідчих дій і оперативних заходів варто також враховувати час необхідне для підготовки.

У якості первісних невідкладних слідчих дій по розглянутій категорії справ на первісному етапі розслідування (при виробництві дізнання) можуть проводитися :

слідчий огляд;

затримка підозрюваного;

допит підозрюваного;

допит свідка;

обшук;

виїмка;

призначення експертизи;

огляд;

накладення арешту на майно підозрюваного;

накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію підозрюваного.

Карно-процесуальний закон установлює порядок поводження слідчої дії. Дізнавач, керуючись положеннями закону, намічає тактичні прийоми, що забезпечують найбільш ефективний результат слідчої дії. Тактичний прийом - це спосіб дії дізнавача, що він обирає, виходячи зі слідчої ситуації, що складається, особливостей розслідування злочину, особистості злочинця.

“Тактичний прийом - це найбільш раціональний і ефективний спосіб чи дії найбільш доцільна в даних умовах лінія поводження обличчя, що здійснює процесуальну дію”.

Застосування того чи іншого тактичного прийому припускає творчий підхід дізнавача до своєї роботи, його активність, наступальний характер його дій, що переслідують одержання правдивих показань і достовірних доказів. При цьому потрібно, звичайно, мати на увазі, що активність і наставанність нічого не мають загального з психічним насильством і примусом.

При виробництві дізнання повинне дотримуватися правило про відвід. Дізнавач не повинний брати участь у розслідуванні справи, якщо маються підстави, що свідчать про його чи пряму непрямій зацікавленості в результаті справи, а тому він зобов'язаний заявити самовідвід. Якщо відвід дізнавача заявлений іншими учасниками процесу, то про це негайно повідомляється прокурору, що розглядає і дозволяє його в плині 24 годин власне кажучи (стаття 60 КПК України)

Дізнавач виконує в справі невідкладні слідчі дії від свого імені. Процесуальні документи, протоколи повинні бути оформлені відповідно до вимог карного-процесуального законодавства.

При виконанні слідчих дій у справі, дізнавач зобов'язаний строго дотримувати вимоги КПК України: вести дізнання об'єктивне, забезпечувати права громадян, використовувати надані йому законом повноваження для розкриття злочину і викриття облич, що його зробили, виявляти злочинні зв'язки. Дізнавач несе відповідальність за обґрунтованість своїх рішень, за законність і якість слідчих дій, що він проводить (пункти 1.10, 1.13 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

Якщо дізнавач неякісно проводить невідкладні слідчі дії, орган дізнання (в особі його начальника) вправі, не погодившись із прокурором, замінити його іншим чи обличчям прийняти справа до свого виробництва.

Про рішення, прийнятих дізнавачем при виробництві дізнання у випадках, зазначених у законі, а також у випадках, коли це визнається необхідним дізнавач складає мотивовану постанову (стаття 130 КПК України)

При виробництві слідчих дій під час дізнання ведуться протоколи (стаття 84 КПК України).

Протокол звичайно складається з трьох частин: вступної, описової, заключної. Зміст протоколу залежить від характеру слідчої дії і порядку його виконання.

У протоколі про кожну слідчу дію повинні бути зазначені: місце і дата його складання; посада і прізвище обличчя, що роблять дію; прізвища облич, що приймали участь у виробництві слідчої дії, їхньої адреси; роз'яснення їхніх прав і обов'язків; зміст зробленої слідчої дії; час його початку і закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії.

Протокол зачитується всім обличчям, що приймали участь у виробництві слідчої дії, при цьому їм роз'ясняється їхнє право робити зауваження. Вставки і виправлення повинні бути обговорені в протоколі перед підписами.

Протокол підписує обличчя, що робило слідчі дії, а також обличчя, що були присутнім чи приймали участь у виробництві цієї дії. Якщо хто-небудь з цих облич, через фізичні чи недоліки з інших причин, не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороннє обличчя. До протоколу можуть бути залучені фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомки, відеозапису, плани, схеми, зліпки й інші матеріали, що пояснюють його зміст. Якщо обличчя, що брало участь у проведенні слідчої дії відмовиться підписати протокол, то це відзначається в протоколі і засвідчується підписом обличчя, що проводило слідчу дію (стаття 85 КПК України).

При виробництві слідчих дій із застосуванням кінозйомки, відеозапису, звукозапису про це повідомляються всі учасники слідчої дії до початку його. Перед закінченням слідчої дії матеріали технічного документування пред'являються для ознайомлення учасникам слідчої дії. Умови, порядок і результати технічного документування відбиваються в протоколі. Висловлені ними зауваження і доповнення заносяться до протоколу (статті 85, 85 КПК України).

Приймаючи рішення про виробництво будь-якої слідчої дії, дізнавач повинний враховувати місце і час його виконання, можливе коло учасників, необхідність застосування тих чи інших технічних засобів. Слідчі дії повинні вироблятися, головним чином, у денний час, тобто з 22.00 до 6.00 за Київським часом, крім випадків, що не терпить зволікання (пункт 4.3.8. Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.) Тривалість слідчої дії карно-процесуальний закон не обмежує. Вона цілком залежить від характеру самої слідчої дії, умов, у яких воно відбувається, а також розпорядливості й організованості дізнавача.

У необхідних випадках для участі у виробництві слідчої дії може бути притягнутий фахівець. Фахівцем у карному процесі визнається будь-яке незацікавлене в результаті справи обличчя, що володіє необхідними спеціальними пізнаннями в науці, техніку, чи мистецтві ремеслі або уміннями і навичками у визначеній галузі діяльності, що залучається до участі у виробництві слідчої дії для надання сприяння (допомоги) дізнавачу у виявленні, збиранні, вилученні і попередньому дослідженню доказів.

У функції фахівця, що беруть участь у проведенні слідчих дій входить:

а) надання допомоги дізнавачу, шляхом застосування науково-технічних засобів і прийомів, навичок і спеціальних знань у виявленні, закріпленні, фіксації і вилученні слідів і інших речовинних доказів;

б) участь в оперативній оцінці слідів і інших речовинних доказів для встановлення механізму події, обличчя, що брали участь у події і можливостей подальшого дослідження виявлених об'єктів;

в) консультування дізнавача й інших учасників слідчої дії в зв'язку зі спеціальними питаннями, що виникли в ході цієї дії;

г) повідомлення дізнавачу необхідних довідкових даних;

д) надання допомоги дізнавачу в складанні протоколу слідчої дії, складанні плану місця події; місця виробництва слідчої дії та інше;

е) надання допомоги дознавателю у формулюванні питань, що можуть бути поставлені перед відповідною експертизою, і підборі матеріалів для неї.

Перед початком слідчої дії дізнавач засвідчується в особистості і компетентності фахівця, з'ясовує його відношення з підозрюваним; роз'ясняє фахівцю його права й обов'язку; попереджає про відповідальність за чи відмовлення відхилення від виконання обов'язків фахівця, про що робиться відповідна запис у протоколі слідчої дії, що засвідчується підписом фахівця (стаття 128 КПК України).

При розслідуванні справ про контрабанду фахівець може залучатися до участі в будь-якій слідчій дії, але найбільш ефективної може виявитися допомога фахівця-криміналіста при його участі в огляді документів, місця події, слідів і предметів, обшуку.

При огляді транспортних засобів може знадобитися допомога відповідного фахівця, що розбирається в пристрої таких транспортних засобів, у можливості доступу у визначені приміщення і вузли на них і т.п.

Для участі в огляді і вивченні документів по цій категорії справ, крім фахівця-криміналіста, може бути притягнутий фахівець-бухгалтер, чи фінансист економіст.

Визначену допомогу при огляді різних товарів, що служили предметом контрабанди може зробити фахівець-товарознавець.

Допомога фахівця-ювеліра може виявитися необхідної при огляді ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних каменів, дорогоцінних металів.

У випадку контрабанди отрутних, наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин і засобів до участі в огляді варто залучати чи фармаколога біолога; при контрабанді вибухових речовин - фахівця-піротехніка; при контрабанді чи зброї боєприпасів - фахівця в області озброєнь; при контрабанді історичних і культурних цінностей - фахівців-мистецтвознавців. Тут зазначені фахівці, що найбільше часто можуть залучатися для участі в слідчих діях, але право дізнавача в цьому відношенні не обмежено, і за своїм розсудом він може викликати при необхідності для участі в слідчій дії фахівця будь-якого профілю.

У необхідних випадках дізнавач залучає при виробництві слідчих дій перекладача. Дізнавач роз'ясняє перекладачу його обов'язку і попереджає про кримінальну відповідальність по статті 178 КК України за свідомо неправильний переклад, про що робить відповідний запис у протоколі слідчої дії, що засвідчується підписом перекладача.

У випадках, коли в справі необхідно допитувати німого чи глухого, тоді запрошується обличчя, що розуміє їхні знаки. (стаття 128 КПК України)

Перекладач - незацікавлене в результаті справи обличчя, що володіє мовою, на якому ведеться судочинство, а також мовою, якою володіють і користаються які-небудь учасники процесу і приваблюване для участі в карному процесі для здійснення перекладів.

Відповідно до кримінально- процесуального закону при виробництві деяких слідчих дій обов'язкова присутність не менш двох понятих - незацікавлених у справі облич, яким роз'ясняються їхні права й обов'язки, передбачені статтею 127 КПК України: бути присутнім під час слідчої дії, засвідчувати своїми підписами відповідність записів у протоколі тим діям і їхнім результатам, що мали місце в процесі слідчої дії. Зауваження понятих із приводу слідчих дій дізнавача підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.

По справах про контрабанду слідчий огляд виробляється з метою виявлення і фіксації контрабанди, різних предметів і приміщень, пристосованих для її приховання, усіляких документів, слідів і інших об'єктів, що мають значення для справи, а також для з'ясування обстановки виявлення контрабанди й обставин її здійснення.

"Під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальне дії дізнавача, у якому він, за участю зазначених у законі облич, виявляє, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює і фіксує стану, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, зв'язаних з розслідуваною подією, з метою виявлення доказів і з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в справі".

Мети, умови і порядок слідчого огляду визначені в статтях 190, 191 КПК України.

Об'єктами слідчого огляду є: місцевість, приміщення, предмети і документи. Огляду піддається місцевість, на якій був затриманий на гарячому контрабандист при перетинанні границі поза пунктом митного чи контролю де була виявлена контрабанда, вилучена в результаті митного чи огляду огляду місця події або обшуку (виїмки); контрабанда і засоби (зокрема, транспортні) для її таємного переміщення через границю; схованки, пристосовані чи виготовлені для приховання контрабанди при її чи переміщенні збереженні; документи, що свідчать про контрабандну діяльність.

У відповідності зі статтею 190 КПК України, огляд місця події (місця здійснення злочину) у випадках, що не терпить зволікання, може бути зроблений до порушення кримінальної справи. У цьому випадку при наявності відповідних основ кримінальна справа збуджується негайно після огляду місця події.

Огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця події, дізнавач робить на тім же чи місці по місцеві виробництва дізнання в справі. При виробництві огляду дізнавач особисто сприймає факти на місці, має можливість на основі цих фактів висувати версії про обставини події, що відбулося, розробляє план надалі дій.

Виїзд на місце події виробляється негайно. До прибуттю на місце події, дізнавач зобов'язаний забезпечити його охорону, а після прибуття - з'ясувати, які зміни відбулися на цьому місці з моменту здійснення злочину.

До участі в огляді дізнавач може залучати фахівців: підозрюваного, свідка, перекладача. При цьому необхідно присутність не менш двох понятих.

При огляді місця виявлення контрабанди (схованок) варто звертати увагу і виявляти наявні, можливо сліди пальців рук, взуття, інструментів, транспорту а також різні предмети, що могли бути залишені обличчями, використавши схованки. Фіксація цих слідів може сприяти перевірці показань підозрюваного про обставини закладки схованки й обличчях, що приймали в цьому участь.

При огляді переміщуваних через границю контрабандних товарів безпосередньо на транспортному засобі, а потім окремо обов'язково повинні бути встановлені і зафіксовані їхнє розміщення, кількість (одиниці або вага) і родові (видові) ознаки, усі маркыровочны позначення на товарах, упакуваннях, пломби на чи контейнерах інших сховищах і їхній стан, стан сховищ і запірних пристроїв.

З необхідністю огляду і вивчення документів дізнавач зіштовхується вже з першого моменту розслідування, тому що саме документи найчастіше виступають засобом прикриття контрабандних товарів при перетинанні границі. На початку огляду і вивчення документів виробляється їх так називана формальна перевірка.

Вона представляє аналіз відповідності документів установленими формами повноти і правильності заповнення реквізитів документів, наявності в них відповідних підписів і посвідчених знаків (відбитків і печаток, штампів та інше), наявності змінених а також сумнівних реквізитів (у який маються формальні чи логічні протиріччя або у відношенні яких можна запропонувати, що вони підроблені). Підробка документів може вироблятися шляхом підчищення, дописки, зміни записів, травлення, нанесення підроблених відбитків печаток або штампів, підробки підписів і, нарешті, виготовлення бланків документів і заповнення їхнім злочинцем. Після формальної перевірки обов'язковим другим етапом є так називана нормативна перевірка, що полягає в аналізі сутності фіксуємої обліковим даним чи іншим документом господарської, фінансової, управлінської або контрольної операції в аспекті дотримання відповідних норм, чи правил інструкцій, що регулюють виконання зазначених операцій. Пі цій перевірці можуть бути виявлені, крім порушень установлених вимог, також і ознаки інтелектуальної підробки (невідповідність фактам зазначених у документі даних, а також відсутність у документах зведень, що повинні були б бути при належному їхньому оформленні).

Протокол огляду складається з дотриманням вимог статтею 85, 195 КПК України. У протоколі огляду описуються конкретні об'єкти огляду, усі дії дізнавача в тій послідовності, у якій вони здійснювалися, усі що було виявлено при огляді з указівкою точного місця розташування предметів (щодо предметів також указується, ким саме і які технічні засоби (пристосування) застосовувалися, щодо яких об'єктів і отримані результати). Наприкінці протоколу перераховані всі предмети і документи, що вилучаються, у тому числі які підлягають напрямку на експертизу. До протоколу додаються фотознімки і негативи, кіно- і відеострічки, плани, схеми, зліпки і відбитки слідів.

Огляд - слідча дія, спрямована на виявлення різних слідів на тілі чи людини встановлення його психічного стану, ознак алкогольного сп'яніння та інше.

По кримінальних справах про контрабанду огляд виробляється з метою виявлення і посвідчення наявності на тілі підозрюваного, свідка слідів цього злочину, особливих прикмет, наявність відхилень у психічному стані, якщо при цьому відсутня необхідність у судово-медичній експертизі.

Якщо обличчя, у відношенні якого винесена постанова про проведення огляду, відмовляється від участі в цій слідчій дії, огляд може бути здійснене примусово. Огляд виробляються дізнавачем у присутності понятих в ізольованому приміщенні, з дотриманням правил гігієни і санітарії. Дізнавач, зрозумілі (при необхідності перекладач) не можуть бути присутнім при огляді обличчя іншої підлоги, якщо це зв'язано з необхідністю оголення цього обличчя. У цьому випадку, за вказівкою дізнавача, огляд здійснює лікар у присутності понятих однієї підлоги з обличчям, що підлягає огляду. При необхідності використання знань не окремим галузям медицини, психології для участі в огляді залучаються відповідні фахівці. При огляді не допускається дії, що принижують достоїнство освідчуємого чи обличчя небезпечні для його здоров'я. За результатами огляду складається протокол з дотриманням вимог статей 85, 195 КПК України.

У протоколі указується всі те, що було виявлено чи встановлене під час обстеження: різні тілесні ушкодження, травми, татуювання, родимки, інші специфічні ознаки, за допомогою яких здійснюється ідентифікація обличчя; предмети контрабанди, що були виявлені на тілі освідчуємого обличчя; сліди речовин, що могли з'явитися на тілі освідчуємого обличчя в зв'язку з контрабандою отруйних сильнодіючих речовин, наркотичних засобів і т.п.; проби на алкоголь, що були узяті при використанні відповідної чи апаратури пристроїв. Частини цих речовин а також відображення проби опечатуються і зберігаються для подальшого дослідження. (стаття 193 КПК України; пункт 4.2 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

Виробництво обшуку і виїмки досить детально урегульовано нормами, викладеними в статтях 177-189 КПК України, пунктах 4.3, 4.4 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.

Обшук - слідча дія, що полягає в примушеному відшуканні у визначеному чи приміщенні місці, або в обличчя знарядь злочину, речей і цінностей, добутих злочинним шляхом, а також інших предметів і чи документів обличчя, що ховається.

Дізнавач робить обшук у тих випадках, коли має достатні дані вважати, що предмети і документи, що мають значення для справи, сховані у визначеному чи приміщенні чи місці в якого-небудь обличчя (стаття 177 КПК України).

Достатніми підставами для виробництва обшуку можуть бути показання свідка, підозрюваного про зазначені обставини.

Обшук виробляється за мотивованою постановою дізнавача, затвердженому начальником органа дізнання і санкціонованому прокурором. У випадках, що не терпить зволікання, обшук може бути зроблений без санкції прокурора, але з обов'язковим повідомленням прокурора про обшук і його результати в добовий термін.

До не терплять зволікання відносяться випадки :

а) необхідність виявлення і затримки розшукуваного злочинця, коли зволікання з обшуком може дозволити розшукуваному сховатися;

б) зволікання з обшуком може спричинити знищення важливих доказів у справі чи приховання майна, нажитого злочинним шляхом;

в) підстави для проведення обшуку встановлені в ході виробництва невідкладної слідчої дії, а для одержання санкції прокурора буде потрібно багато часу.

По справах про контрабанду проводяться особисті обшуки затриманих, обшуки за місцем їх проживання і роботи.

Предметом обшуку можуть бути самі предмети контрабанди; документи, що свідчать про чи підготовку здійсненні контрабанди; засобу для їхнього виготовлення; документи, що можуть мати відношення до чи підготовки здійсненню контрабанди (записні книжки, аркуші з записами адрес і телефонів, аркуші з записами розрахунків, візитні картки та інше); гроші і цінності, що нажиті злочинним шляхом.

Письмове повідомлення про зроблений обшук без санкції прокурора пересилається в Державну митну службу негайно після закінчення цієї слідчої дії.

Обшук виробляється в присутності двох понятих і обличчя, що займає дане чи приміщення повнолітнього члена його родини, а при його відсутності - посадової особи житлово-експлуатаційного чи установи представника місцевої державної адміністрації. Обшук у службовому приміщенні, де знаходиться обличчя, щодо якого винесене постанова, здійснюється в його чи присутності представників адміністрації підприємства, установи, організації. Для участі у виробництві обшуку можуть залучатися відповідні фахівці, перекладач, а в необхідних випадках дізнавач також має право залучати до обшуку працівників міліції (стаття 183 КПК України). У відповідності зі статтею 182 КПК України в приміщеннях дипломатичних представництв і в приміщеннях родин дипломатів, що користаються правом дипломатичної недоторканності, обшук виробляється тільки по згоді дипломатичного представника і тільки в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ України.

Коли в приміщенні, що підлягає обшуку, знаходяться інші громадяни, дізнавач перед обшуком повинний установити їхню особистість і забезпечити контроль за їх поводженням під час виробництва цієї слідчої чи дії усунути їх з місця обшуку. Такі міри здійснюються і щодо громадян, що ввійшли в приміщення під час обшуку. Дізнавач вправі заборонити всім обличчям, щодо яких він прийняв рішення про їхнє перебування в приміщенні на місці обшуку, спілкуватися між собою, користатися телефоном до закінчення обшуку.

Посадові особи і громадяни зобов'язані чи пред'являти видавати чи документи предмети, необхідні дізнавачем (стаття 179 КПК України). Перед початком обшуку дізнавач пропонує обличчю, що займає приміщення, що підлягає чи обшуку представнику підприємства, установи, організації, де буде вироблятися обшук, добровільно здати указані в постанові предмети і чи документи вказати місцезнаходження підозрюваного, котрий ховається від розслідування. У випадку відмовлення виконати його вимога, дізнавач приступає до виробництва обшуку в примусовому порядку.

При виробництві обшуку, дізнавачем вправі відкривати закриті приміщення і сховища, якщо власник відмовляється їх відкрити. При цьому варто уникати не викликаних необхідністю ушкоджень дверей, замків і інших предметів. Після закінчення обшуку обстановка, предмети і речі повинні бути приведені, по можливості, у попередній вид (стаття 183 КПК України).

При виявленні під час обшуку предметів і документів необхідно забезпечити їхня цілісність і недоторканність поверхні в тих місцях, де можуть бути сліди пальців рук підозрюваного й іншого облич. Якщо в процесі обшуку були виявлені схованки, то кожний з них, як і їхній вміст і місцезнаходження повинні бути сфотографовані й оглянуті з дотриманням статей 190, 191 КПК України.

Предмети і документи, що були в схованці, а також, по можливості, саму схованку підлягають вилученню. Результати огляду заносяться до протоколу обшуку приміщення, а виявлені предмети і документи приєднуються до цього протоколу (стаття 186 КПК України).

При наявності даних, що обличчя, у якого виробляється чи обшук хто-небудь із громадян, що знаходилися з ним в одному приміщенні ховають при собі документи і предмети, що мають значення для справи, вони підлягають особистому обшуку (стаття 184 КПК України).

На проведення особистого обшуку санкції прокурора і відповідного постанови не потрібно.

Дізнавач повинний ужити заходів до того, щоб не були розголошені виявлені при обшуку обставини особистого життя що обшукується й інших облич, що проживають чи тимчасово знаходяться в цьому приміщенні (стаття 185 КПК України).

Особистий обшук може вироблятися тільки обличчям тієї ж підлоги, що й обличчя, що обшукується, і в присутності понятих.

Предмети і документи, вилучені законом зі звертання, при їхньому виявленні під час обшуку, підлягають обов'язковому вилученню незалежно від їхнього відношення до справи (стаття 186 КПК України).

У відповідності зі статтями 85, 188 КПК України дізнавач складає протокол. У чи протоколі в прикладеній до нього опису приводиться список вилучених предметів і документів із указівкою їхнього найменування (кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені) тобто характерних для нього ознак; а також місця, де вони знаходилися на момент їхнього виявлення. Крім того, у протоколі повинне бути зазначено, чи був предмет (документ) виданий обшуково чи особисто вилучений примусово.

При наявності в протоколі зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, дізнавач не пізніше двох днів сповіщає про це прокурору (стаття 189 КПК України).

По кримінальній справі про контрабанду одночасно з проведенням обшуку дізнавач з метою забезпечення можливості цивільного позову і можливої конфіскації майна по цій справі зобов'язаний накласти арешт на майно (внески, цінності й інше майно) підозрюваного, де б це майно не знаходилося. Не підлягають арешту й опису предмети першої необхідності, що використовуються цими обличчями і членами їхніх родин. Перелік цих предметів визначений у додатку до кримінального кодексу.

Про накладення арешту на майно дізнавачем виносяться мотивована постанова. Накладення арешту на майно здійснюється шляхом його вилучення дізнавачем чи передачі визначеному обличчю на збереження по розсуду дізнавача.

Цими обличчями можуть бути власник чи майна повнолітні члени його родини, представник житлово-експлуатаційної чи установи місцевої державної адміністрації, інші громадяни.

У протоколі опису майна вказується точний список речей, цінностей, інших предметів, на які накладений арешт, їхнє найменування й інші зовнішні особливості, приналежність до власності конкретних громадян. Обличчя, яким передане майно, попереджуються під розписку про кримінальну відповідальність по частині 182 КК України за розтрату майна, підверненого арешту.

Виїмка - слідча дія, що виробляється в той же цілях, що й обшук, але у відмінності від обшуку вона виробляється тоді, коли дізнавач має у своєму розпорядженні точні дані, що предмети і документи маючі значення для справи, знаходяться у визначеного чи обличчя у визначеному місці.

Як правило, виїмка виробляється без санкції прокурора. Санкціонується прокурором тільки виїмка документів, що складають державну таємницю і виїмка в поштово-телеграфних установах кореспонденції, на яку накладений арешт. Виїмка виробляється по постанові дізнавача (стаття 178 КПК України).

Вимоги карно-процесуального закону щодо порядку виробництва виїмки, умов виробництва виїмки в приміщенні дипломатичних представництв; обличчя, у присутності яких виробляється виїмка, особистого обшуку обличчя, нерозголошення обставин особистого життя що обшукуються, вилучення предметів і документів, складання протоколу виїмки подібні з вимогами, пропонованими до виробництва обшуку.

Накладення арешту на кореспонденцію і її виїмку виробляються згідно статті 187 КПК України і санкціонується прокурором при винесенні мотивованої постанови. У кримінальній справі про контрабанду накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка здійснюється з метою розширити можливості органа дізнання по виявленню спільників злочину і їхніх намірів, місць перебування предметів контрабанди, а також речей і цінностей, нажитих злочинним шляхом, адрес облич, що ховаються від розслідування і т.п.

Арешт може бути накладений як на вхідну кореспонденцію на адресу підозрюваного, так і на кореспонденцію, що їм відправляється (маються на увазі листа, телеграми, поштово-телеграфні переклади, бандеролі і т.п.)

У постанові вказуються: підстави для арешту визначеної кореспонденції визначеного обличчя, його адреса (місце чи проживання місце роботи), назва установи зв'язку, на яке покладається обов'язок затримувати кореспонденцію, що їм відправляється.

Огляд і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції виробляється в присутності двох представників поштово-телеграфної установи.

Про результати огляду і виїмки кореспонденції складається протокол. У протоколі варто вказати, яка саме кореспонденція була оглянута і вилучена для приєднання до справи.

Дізнавач вправі не вилучати кореспонденцію, а відбити в протоколі її зміст ( чицілком частково) чи зняти з її копію. Якщо кореспонденція ніякого відношення до кримінальної справи не має, вона посилається адресату, про що вказується в протоколі (пункт 4.4 Наказу ДМС України № 587 ДМС від 19.09.98 р.)

Підозрюваним згідно статті 43 КПК України, визнається обличчя, затримане по підозрі в здійсненні чи злочину обличчя, до якого застосована запобіжний захід до винесення постанови про залучення в якості обвинувачуваного.

Затримка, як примусовий захід і як слідча дія виробляється дізнавачем тільки по збудженій кримінальній справі. Затримане обличчя, що підозрюється в здійсненні злочину, позбавляється на короткий термін волі і міститься в спеціальне приміщення - ізолятор тимчасового змісту. Рішення дізнавача про затримку підлягає обов'язковому твердженню начальником органа дізнання.

Органи дізнання по справах про контрабанду мають право затримати обличчя, що підозрюється в здійсненні злочину при наявності одного з наступних основ:

коли це обличчя захоплене при здійсненні чи злочину безпосередньо після його здійснення;

коли очевидці прямо вкажуть на дане обличчя, як на злочин, що зробив;

коли на підозрюваному чи на його одязі, при ньому чи в його житло будуть виявлені явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати обличчя в здійсненні цього злочину, воно може бути затримано тільки в тому випадку, коли намагалося сховатися, не має постійного місця чи проживання не встановлена його особистість (стаття 106 КПК України).

Про кожен випадок затримки обличчя, підозрюваного в здійсненні контрабанди, дізнавач зобов'язаний скласти протокол із вказівкою основ і мотивів затримки й у плині 24 годин повідомити прокурору. У плині 48 годин з моменту одержання повідомлення про затримку прокурор зобов'язаний дати санкцію на висновок під чи варту звільнити затриманого. Обличчя, затримані по підозрі в здійсненні контрабанди підлягають особистому обшуку. Дані про особистий обшук і його результати вказуються в протоколі затримки. Термін затримки обличчя, підозрюваного в справі про контрабанду відраховується з моменту доставки цього обличчя в органи дізнання для складання протоколу. Якщо затримка і протоколювання затримки здійснювалися на місці здійснення обличчям чи злочину в іншім місці його перебування (у приміщенні, за місцем роботи і т.п.), то термін затримки відраховується з моменту фактичної затримки.

Затримка в карно-процесуальному порядку, для загального терміну якого відведено 72 години (стаття 106 КПК України ), варто відрізняти від адміністративної затримки з його терміном - 3 години (стаття 125 МК України), що застосовується до облич, що зробили порушення митних правил.

Про виробництво затримки дізнавачем, орган дізнання повідомляє його родину, якщо відомо її місце проживання.

Дізнавач роз'ясняє затриманому його права (статті 21, 43 КПК України), про що вказується в протоколі. Обличчя, затримані по підозрі в здійсненні контрабанди, звільняються з місць тимчасового висновку, якщо: не підтвердилася підозра в здійсненні злочину; відсутня необхідність у застосуванні запобіжного заходу у виді висновку під стражів; закінчився встановлений законом термін затримки.

Звільнення виробляється по постанові органа дізнання, прокурора.

Якщо щодо цього обличчя, підозра в здійсненні контрабанди не відпало, то застосовується такий запобіжний захід як підписка про невиїзд, про що виноситься окрема постанова.

Запобіжного заходу - це примусового заходу, що обмежують волю переміщення підозрюваного, застосовувані з метою припинити можливість сховатися від розслідування, перешкодити встановленню об'єктивної істини, а також продовжити злочинну діяльність (стаття 148 КПК України).

При обранні запобіжного заходу враховується крім обставин, зазначених у статті 148 КПК України особистість обвинувачуваного, вік, стан здоров'я, родиний стан (стаття 150 КПК України).

Види, зміст і порядок застосування запобіжних заходів визначаються статтями 149-163 КПК України. Підписка про невиїзд складається у відібранні в підозрюваного письмового зобов'язання не відлучатися без дозволу дізнавача з місця постійного чи проживання з місця тимчасового перебування (стаття 151 КПК України).

Якщо підозрюваний порушує дану їм підписку про невиїзд, вона може бути замінена більш строгим запобіжним заходом. Про цьому підозрюваному з'являється при відібранні в нього підписки про невиїзд.

У випадку злісного відхилення підозрюваного від явки на виклик, дізнавач у відповідності зі статтями 135, 136 КПК України, здійснює щодо цього обличчя привід, що здійснюється органом внутрішніх справ за мотивованою постановою дізнавача чи застосовує із санкції прокурора такий запобіжний захід як висновок під варту (стаття 155 УПК України).

Мірами перетинання є : підписка про невиїзд, особисте поручительство, поручительство громадської чи організації трудового колективу, застава, висновок під варту, спостереження командування військової частини (стаття 150 КПК України).

Висновок під варту є найбільш строгим запобіжним заходом і обирається звичайно тоді, коли ніякий інший запобіжний захід не може забезпечити рішення задач карного процесу.

Виклик і допит підозрюваного в здійсненні злочину виробляється з дотриманням правил, установлених ст. ст. 134-136, 145, 146 КПК України.

Якщо підозрюваний був затриманий чи до нього був застосований запобіжний захід у виді висновку під варту, допит виробляється негайно, а при неможливості негайного допиту, не пізніше 24 годин після затримки. Підозрюваний допитується в місці виробництва чи дізнання в місці його перебування. Допит - слідча дія, у процесі якого дізнавач одержує від допитуваного словесну інформацію про обставини події злочину й інших фактів, що мають значення для справи.

Підготовка до допиту складається з наступних елементів:

а) вивчення вихідних даних, що маються в справі;

б) одержання зведень по спеціальних питаннях, зв'язаним із предметом допиту;

в) вивчення особистості допитуваного;

г) підготовка і визначення часу допиту, а також його технічне забезпечення;

д) складання плану допиту.

Підозрюваний викликається на допит телефоном, чи телефонограмою повісткою з дотриманням правил, установлених статтею 134 КПК України.

Підозрюваний зобов'язаний з'явитися за викликом слідчого в призначений термін. У випадку неявки без поважної причини, підозрюваний підлягає приводу.

Давати показання - право підозрюваного, а не його обов'язок, він не несе кримінальну відповідальність за відмовлення від дачі показань і за дачу свідомо помилкових показань.

Про кожен допит підозрюваного складається протокол, з дотриманням вимогою статті 85 КПК України.

До участі в допиті підозрюваного можуть залучатися фахівець, перекладач і інші обличчя.

Показання підозрюваного і відповіді на поставлені йому питання викладаються від першого обличчя і по можливості дослівно. Якщо викликаний на допит підозрюваний обмежується тільки заявою, про те, що показання він буде давати в присутності захисника, у протоколі вказується суть заяви і її мотивація. Показання підозрюваного підлягають перевірці, у тому числі шляхом зіставленням їхній з іншими доказами в справі. (п 4.8. наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

У протоколі допиту відносно даних підозрюваного вказується: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, утворення, родиний стан, місце чи роботи посада, місце проживання, судимість і інші необхідні по обставинах справи зведення про нього.

Свідок - незацікавлене в результаті справи обличчя, якій відомі зведення, про обставини, що підлягають установленню по кримінальній справі.

Не можуть бути допитані як свідка :

захисник підозрюваного про обставини, що стали йому відомі в зв'язку з виконанням обов'язків захисника;

обличчя, що у силу своїх фізичних чи психічних недоліків нездатні правильно сприймати обставини, що мають значення для справи і давати про їх показання. (стаття 69 КПК України)

Виклик і допит свідка виробляється з дотриманням правил, установлених статтями 166-170 КПК України.

Свідок викликається на допит телефоном, чи телефонограмою повісткою з дотриманням правил статті 166 КПК України.

Обличчя, викликане як свідок органом дізнання, зобов'язано з'явитися в призначений час і дати правдиві показання про відомих йому обставинах справи, відповісти на поставлені питання. Якщо свідок не з'явиться без поважних причин, орган дізнання вправі застосувати до нього примусовий привід через органи внутрішніх справ у порядку, передбаченому статтями 135, 136 КПК України.

Допит свідка здійснюється в місці виробництва дізнання, а в разі потреби - у місці перебування свідка. Свідок допитується окремо у відсутності інших свідків. При цьому дізнавач уживає заходів, щоб свідки, викликані по одній справі, не могли спілкуватися між собою до закінчення допиту, а по можливості і після нього. Предметом показань свідка є фактичні обставини, що вони сприймали безпосередньо - бачили, чули і т.п., а також фактичні обставини, що вони сприймали з інших джерел - зі слів іншого чи обличчя з якого-небудь документа. Ці обличчя повинні також бути допитані в процесі розслідування. Зміст документа, на який посилається свідок, підлягає детальній перевірці. Не можуть бути доказами повідомлені свідком дані, джерело яких невідомий (стаття 68 КПК України).

Перед допитом дізнавач встановлює особистість свідка, повідомляє йому по якій справі він викликаний і попереджає про обов'язок давати показання по цій справі, і також про кримінальну відповідальність за відмовлення від дачі показань (стаття 179 КК України) і за дачу свідомо помилкових показань (стаття 178 КК України), про що робиться відповідна запис у протоколі.

На початку допиту дізнавач з'ясовує характер відносин між свідком і обличчям, щодо якого він повинний дати показання і пропонує свідку розповісти усе, що йому відомо в справі. Після розповіді свідок відповідає на питання дізнавача (стаття 167 КПК України).

Допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років, а по розсуду дізнавачу до 16 років, виробляється відповідно до статті 168 КПК України. Свідки, що не досягли 16 років про відповідальність за відмовлення, чи відхилення дачу свідомо помилкових показань не попереджуються. На допит обов'язково запрошується педагог, а при необхідності лікар, батьки й інші законні представники неповнолітніх.

Про допит свідка складається протокол з дотриманням правил статей 85, 170 КПК України. В анкетній частині протоколу вказуються: прізвище, ім'я, по батькові свідка, вік, громадянство, місце проживання, утворення, місце роботи, рід чи занять посада, а також зведення про його відносини з підозрюваним. Показання свідка і відповіді на поставлені питання викладаються в першому обличчі і, по можливості, - дослівно.

Однієї з форм використання спеціальних знань у судочинстві є судова експертиза. "Судова експертиза - дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, що знаходяться у виробництві дізнання" (стаття 1 Закону України "Про судову експертизу" від 25.02.94 р.)

Питання, зв'язані з виробництвом експертизи, у карному судочинстві регулюються статтями 75-77, 196-203 КПК України.

Судові експертизи, являє собою слідча дія, спрямована на установлення фактів, що мають значення для справи з використанням спеціальних пізнань, застосовуваних з метою доведення, проведеного у встановленому законом порядку.

Експерт - незацікавлене в результаті справи обличчя, що володіє необхідними спеціальними знаннями й уміннями у визначеній галузі науки і техніки, чи мистецтва ремесла.

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. Висновок експертом - самостійне джерело доказів.

Судова експертиза може бути призначена тільки по збудженій кримінальній справі. Виробництво судових експертиз у порядку проведення яких-небудь перевірок не допускається.

Обличчя, призначене експертом, зобов'язано з'явитися за викликом і дати правильний висновок на ухвалені питання. Питання, що ставляться експерту і його висновку по них, не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (стаття 75 КПК України).

Експертиза призначається мотивованою постановою дізнавача (стаття 196 КПК України).

Крім даних, передбачених статтею 130 КПК України, дізнавач у постанові вказує підстави для виробництва експертизи, прізвище чи експерта найменування державного спеціалізованої установи, експертом якого доручається виробництво експертизи; питання, що ставляться перед експертом; перелік об'єктів, порівняльних і інших матеріалів, пропонованих експерту.

Якщо експертиза виробляється не в експертній установі, експерту роз'ясняються його права й обов'язки (стаття 77 КПК України), кримінальна відповідальність за відмовлення від виконання покладених на нього обов'язків (стаття 179 КК України), за дачу свідомо помилкового висновку (стаття 178 КК України), указуються також зведення про особистість експерта, його компетентності у визначеній галузі знань.

Про виконання цих дій складається протокол. У разі потреби дізнавач вправі винести постанову про чи вилучення відібранні зразків почерку й інших зразків. Зразки зберігаються за правилами збереження речовинних доказів (статті 79-81 КПК України).

Після виробництва необхідних досліджень експерт складає висновок. Результат експертизи і якість висновку експерта визначаються насамперед якісною підготовкою об'єктів дослідження й інших матеріалів справи, що представляються експерту. "Дізнавач повинний: проаналізувати обставини, що викликають необхідність призначення експертизи; визначити предмет експертизи (область знань і загальну задачу); правильно і чітко сформулювати питання, що ставляться перед експертом; визначити і підготувати об'єкти, що направляються на експертне дослідження; зібрати зразки й інші порівняльні матеріали, необхідні для дачі експертного висновку; скласти постанова про призначення експертизи".

Результати виробництва експертизи оформляються висновком експерта (стаття 200 КПК України)

Ознайомивши з висновком експерта дізнавач вправі допитати експерта з метою одержання чи роз'яснення доповнення до висновку (стаття 201 КПК України).

На первісному етапі розслідування контрабанди звичайно призначається досить обмежене коло експертиз, у число яких можуть входити товарознавча експертиза, техніко-криміналістична експертиза документів, криміналістична експертиза листа, трасологічная експертиза. Також може бути призначена відповідна експертиза про визначення виду засобів і речовин, предметів, що відносяться до предметів контрабанди. Результати всіх розглянутих експертиз використовуються дізнавачем у тактичних цілях, що особливо важливо на первісному етапі розслідування і служать доказами в справі.

7 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ З ОРГАНАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО НАСЛІДКУ И З ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ ОРГАНАМИ

Попереджаючи, припиняючи і розслідуючи злочину, орган дізнання (дізнавач) вступає зі слідчим у різні відносини, що у юридичній літературі і на практиці називаються взаємодією, а встановлені карно-процесуальним законом способи зв'язку між ними - формами взаємодії.

Термін "взаємодія" означає взаємний зв'язок двох явищ, взаємну підтримку.

Даний термін правильно передає характер відносин органа дізнання (дізнавача) зі слідчим, тому що взаємодія саме і припускає взаємну допомогу органів попереднього наслідку і дізнання в процесі розслідування кримінальних справ, взаємну інформацію про хід і результати проведених ними заходів і спільну відповідальність за розкриття злочину і викриття винних.

Взаємодія органа дізнання і слідчого має теоретичні і правові підстави.

Теоретичні підстави взаємодії - це положення, що пояснюють його зміст і значення. Їхнього з'ясування робить взаємодія більш осмисленим і цілеспрямованої, сприяючи тим самим його законності й ефективності. При цьому потрібно мати на увазі, що у випадку закріплення в нормах права теоретичні підстави здобувають характер правових.

Теоретичними підставами взаємодії є :

а) спільність задач органів дізнання і попереднього наслідку;

б) однакова юридична чинність процесуальних актів органа дізнання і слідчого;

в) необхідність використання можливостей органів дізнання і слідчого.

Фундаментом взаємодії органів попереднього наслідку і дізнання служать норми карно-процесуального закону, якими встановлені загальні для них задачі. Лише поєднуючи зусилля, названі органи можуть ефективно вирішувати ці задачі.

Процесуальні акти органів дізнання і попереднього наслідку мають однакову юридичну чинність. Тому слідчий вправі давати органам дізнання доручення про виробництво слідчих дій. І, дійсно, якби протоколи слідчих дій, виконаних органами дізнання, не мали доказного значення протоколів, складених слідчими, то не мало би змісту давати органам дізнання доручення про виробництво слідчих дій.

Уміле сполучення можливостей слідчого й органа дізнання дозволяє успішно вирішувати задачі карного судочинства.

Під правовими підставами взаємодії органів дізнання і попереднього наслідку варто розуміти розпорядження законів і підзаконних нормативів актів, якими визначаються задачі і порядок взаємодії, його організація, права й обов'язки органів дізнання і слідчого.

Безпосереднім організатором і керівником даної взаємодії є слідчий, оскільки попередній наслідок - основна форма розслідування. При виробництві попереднього наслідку всі рішення про напрямок наслідку і виробництво слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачене одержання санкції від прокурора, і несе повну відповідальність за їхнє законне і своєчасне проведення.

Таким чином, під взаємодією органів дізнання і попереднього наслідку, варто розуміти засновану на законах і відомчих нормативних актах, їхню спільну погоджену діяльність, спрямовану на рішення задач карного судочинства при керівній і організуючій ролі слідчого при чіткому розмежуванні компетенції.

Мети взаємодії органів дізнання і попереднього наслідку можуть бути досягнуті найбільше повно тоді, коли дотримуються вироблені теорією і практикою визначені умови, на яких будується вся спільна діяльність органа дізнання і слідчого. Більшість авторів до числа таких умов відносять: найсуворіше дотримання всіма учасниками взаємодії у своїй діяльності законності; організуючу роль слідчого і його процесуальну самостійність у взаємодії; поділ компетенції слідчого і дізнавача, що випливає з вимог закону і специфіки їхньої діяльності; комплексне використання сил і засобів, якими розташовують слідчий і орган дізнання; самостійність обох сторін у виборі засобів і тактичних прийомів здійснення заходів при рішенні всіх питань, що виникають у ході розслідування злочинів; підтримки атмосфери співробітництва і взаємодопомоги; нерозголошення даних попереднього розслідування.

Аналіз діючого карно-процесуального законодавства, а також вивчення практики і теоретичні розробки, що маються в юридичній літературі, дозволяє зробити висновок про наявність процесуальних і непроцесуальних (організаційних) форм взаємодії органів дізнання з органами попереднього наслідку.

До процесуальних форм можна віднести:

- спільний розгляд органом дізнання заяв і повідомлення про факти що готуються чи зроблених злочинів, з метою дозволу питань про порушення кримінальної справи, віднесених до компетенції слідчого (стаття 97 КПК України);

- виробництво органом дізнання невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення і закріплення слідів злочину (частина 2 статті 104 КПК України);

виробництво органом дізнання невідкладних слідчих дій по виконанню доручень і вказівок слідчого, обов'язкових для виконання органом дізнання (частина 5 статті 104, частина 3 статті 114 КПК України);

виконання органом дізнання вимог слідчого про сприяння при виробництві окремих слідчих дій (частина 3 статті 114 КПК України);

виконання окремих слідчих дій з доручення слідчого (стаття 118 КПК України).

При виробництві дізнання орган дізнання самостійно вирішує питання і проведення невідкладних слідчих дій і не зобов'язаний погоджувати свої рішення зі слідчим. На цьому етапі взаємодія виражається у взаємних консультаціях, у радах методичного характеру, у рекомендаціях про побудову версій і їхньої реалізації, в обговоренні плану невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Разом з тим, орган дізнання повинний повідомити начальнику слідчого відділу (слідч) про почате виробництво в справі. Інакше слідчий буде позбавленийі можливості реалізувати своє право в будь-який момент, не чекаючи виконання органом дізнання невідкладних слідчих дій, прийняти справу до свого виробництва (частина 4, стаття 114 КПК України).

Особиста участь слідчого Служби безпеки України у виробництві хоча б однієї невідкладної слідчої дії після порушення кримінальної справи органом дізнання означає прийняття слідчим цієї справи до свого виробництва. Факт участі слідчого у виробництві невідкладної слідчої дії вказується в постанові органа дізнання про передачу кримінальної справи по підслідності (пункт 5.8 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

Ученими поняття "доручення" і "указівка" слідчого трактуються не зовсім однаково. Більшість визнає, що доручення стосується переліку слідчих дій, а указівка визначає порядок і умови реалізації доручення, проте не можна затверджувати, що використовувані в юридичній літературі поняття приведені до одного знаменника.

Під дорученнями і вказівками розуміються письмові завдання органам дізнання, у яких перелічуються слідчі дії, що підлягають виконанню, їхній обсяг, зміст, термін і суб'єкти виконання, а при необхідності і засобу їхнього здійснення.

Доручення, як правило, даються слідчим письмово, указівки можуть бути як письмовими, так і усними, у залежності від конкретної практичної ситуації і їхнього змісту.

З практики відомо, що в більшості випадків заяви і повідомлення про зроблені чи підготованих злочини надходять в органи дізнання. Ці органи найбільш мобільні і можуть негайно відреагувати на інформацію, що надійшла, про злочин. Закон ставить за обов'язок органу дізнання приймати також заяви і повідомлення, проводити по них перевірку, і при наявності ознак злочину збуджувати кримінальні справи, у тому числі про злочини, підслідних органам попереднього наслідку, і робити невідкладні слідчі дії.

За узгодженням з органом дізнання за матеріалами даної перевірки, слідчий Служби безпеки України вправі порушити кримінальну справу про контрабанду особисто (пункт 5.10 Наказу ДМС України № 587 від 19.09.98 р.)

Вибір моменту прийняття справи до свого виробництва слідчим може бути продиктований його обґрунтованою думкою про те, що окремі слідчі дії він може зробити більш кваліфіковано або іншими розуміннями тактичного характеру. З огляду на можливу складність, обсяг виробництва невідкладних слідчих дій органом дізнання, слідчий може, не очікуючи закінчення 10 денного терміну, приступити до розслідування, що дозволить йому активізувати взаємодію з органом дізнання шляхом дачі останньому доручень і вказівок про виробництво слідчих дій і вимоги від нього сприяння при виконанні окремих слідчих дій.

Процесуальні форми взаємодії органа дізнання і слідчого у відмінності від організаційних, передбачені карно-процесуальним законом і характеризуються наявністю карно-процесуальних відносин між цими органами.

Непроцесуальні (організаційні) форми взаємодії карно-процесуальним законом не передбачені. Тому вони не носять процесуального характеру і складаються по різному. До них можна віднести:

спільний аналіз і обговорення зведень, що містяться в заявах (повідомленнях) про підготованих чи зроблені злочини;

оцінку результатів проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення ознак злочинів і обличчя, їх що зробили, з метою рішень питання про достатність матеріалів для порушення кримінальної справи;

спільну погоджену діяльність у складі слідчої групи при виробництві слідчих дій;

складання загальних скоординованих планів слідчих і оперативно-розшукових дій;

взаємний обмін інформацією в процесі розслідування злочинів.

У практиці зустрічаються й інші непроцесуальні форми. Характер, зміст і обсяг організаційних форм взаємодії залежать від умов, складності розслідуваного злочину і часу на їхнє виконання в кожній конкретній слідчій ситуації.

Взаємодія між органом дізнання і слідчим немислимо без спільного і систематичного планування в справі, що знаходиться у виробництві слідчого. План визначає обсяг, зміст, терміни й учасників розслідування, а також взаємини між органом дізнання і слідчим, що повинні бути скоординовані і знайти відображення в спільному плані. При складанні плану потрібно враховувати ряд вимог, пропонованих до нього: конкретність, обґрунтованість, системність, повноту, реальність, своєчасність і динамічність. Контролює виконання плану слідчий. Він же вправі вимагати усунення допущених органом дізнання недоліків від його безпосереднього керівника.

У випадку виявлення при здійсненні митного контролю ознак злочину, що не відносяться до контрабанди, начальник митного відділу повідомляє наявні в нього дані органам попереднього наслідку. У свою чергу правоохоронні органи України повідомляють митним органам України наявні факти правопорушень, зв'язаних з порушеннями митних чи правил контрабандою (стаття 17 МК України).

Правова основа оперативно-розшукової діяльності визначена в статті 3 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.93 р., у якій сказане, що правову основу ОРД складають Конституція України, дійсний закон, карний і кримінально-процесуальний кодекс України, закони України про Прокуратуру, Міліцію, Службу безпеки України, Прикордонних Військах, інші законодавчі і міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є України.

При розслідуванні справ про контрабанду різні оперативно-розшукові заходи проводяться з використанням оперативних сил і засобів органів СБУ, МВС і Держкомкордон України. Оперативні сили і засоби грають при розслідуванні контрабанди допоміжну роль. Їхнє основне призначення - сприяти повному, всебічному й об'єктивному розслідуванню справи. Однак допоміжна роль оперативних сил і засобів не знижує їхнього важливого значення при розслідуванні цього виду злочинів.

Використання оперативних сил і засобів при розслідуванні справ про контрабанду:

значно розширює можливості одержання інформації щодо зробленого злочину і причетних до нього обличчя, що дозволяє більш правильно визначити напрямок і задачі розслідування в справі;

дає додаткові підстави для висування слідчих версій і розширює можливості їхньої перевірки, особливо при розслідуванні справ, збуджених у зв'язку з затримкою підозрюваного на гарячому, коли в розпорядженні дізнавача маються обмежені вихідні дані;

сприяють виявленню джерел і шляхів одержання судових доказів, допомагає визначити, які факти мають доказне значення, установити обличчя, яким відомі обставини здійснення злочину й особистість злочинця, знайти місце збереження контрабанди, нажитих злочинним шляхом цінностей і інших речовинних доказів;

підвищує ефективність слідчих дій, дозволяючи вибирати найбільше придатний момент для їхнього здійснення, чітко визначити коло обставин, що повинні бути встановлені в ході тієї чи іншої слідчої дії, а також обрати найбільш правильну тактику їхнього виробництва;

допомагає швидше знайти злочинців, що ховалися, з метою залучення їх до наслідку і суду;

сприяє вивченню особистості підозрюваного, дозволяє в необхідних випадках тримати під контролем його дії і поводження, вчасно розкривати і припиняти можливі з його боку провокації, спроби до втечі і здійснення інших подібних дій;

сприяє успішному рішенню профілактичних і інших задач.

До найбільш важливих елементів, з яких складається взаємодія, відносяться наступні :

а) аналіз матеріалів кримінальної справи і визначення конкретних задач, які варто вирішити при здійсненні взаємодії дізнавача з оперативно-розшуковими органами;

б) визначення служб і підрозділів оперативно-розшукових органів, з якими буде здійснюватися взаємодія;

в) узгодження і координація змісту спільно проведених дій і заходів і цілеспрямоване їхнє проведення.

У процесі взаємодії дізнавача і оперативно-розшуковий орган діють у точній і строгій відповідності з загальним планом спільних дій, з їх службовою компетенцією, виконують тільки свої функції.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані:

як приводи і підстави для порушення кримінальної чи справи виробництва невідкладних слідчих дій;

для одержання фактичних даних, що можуть бути доказами в карному дії;

для попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців;

для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукові дії й інші правоохоронні органи;

для інформування державних органів відповідно до їхньої компетенції (стаття 10 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.93 р.)

Державні органи, у тому числі і митні органи, зобов'язані сприяти оперативним підрозділам у рішенні задач ОРД (стаття 11 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.93 р.)

Задачі оперативно-розшукової діяльності - це пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність облич і груп з метою припинення правопорушень і в інтересах судочинства, а також одержання інформації в інтересах суспільства і держави (стаття 1 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.93 р.)

Підрозділу, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов'язані виконувати запити уповноважених державних органів про проведення оперативно-розшукових дій; здійснювати взаємодія між собою й іншими правоохоронними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів і викриття винних (стаття 7 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.93 р.)

Визначені форми взаємодії передбачені і Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 р.

У відповідності зі ст. 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" безпосередньо на митні органи покладаються обов'язки:

а) надавати необхідну допомогу при проведення оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;

б) з доручення спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, зв'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон;

в) з доручення спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані постачання наркотичних і психотропних речовин і засобів, а також зброї й інших предметів, використовуваних організованими злочинними групами з метою контрабанди.

ВИСНОВОК

Митний кордон України повинна бути надійної. Тільки така границя може забезпечити повною мірою політичну й економічну незалежність суверенної України. На це спрямовано всю митну політику України.

Формування правової бази митної справи і створення системи митних органів дозволило досягти серйозних результатів по захисту економічних інтересів України і поповненню державного бюджету. Проте, реалізація ідей про кардинальні економічні реформи, подальша інтеграція України у світове економічне і політичне співтовариство вимагає удосконалювання як організаційно-правових основ митної справи, так і прийомів, методів, процедури здійснення митної політики.

Не слід вважати, що процес створення в Україні митного законодавства довершений. Він продовжується, оскільки і сам Митний кодекс України й інші нормативні акти, що регулюють митна справа в Україні, ще далекі від досконалості.

У Проекті митного кодексу України передбачений розділ "Контрабанда. Дізнання й оперативно-розшукова діяльність митних органів", у якому в главі "Дізнання в митних органах" відбиті процесуальні питання діяльності митних органів - як органів дізнання: терміни і порядок виробництва дізнання; доказу по справах про контрабанду; припинення дізнання; оскарження дій і постанов органів дізнання; відмовлення в порушенні кримінальної справи про контрабанду; повноваження начальника митного органа - як органа дізнання; повноваження дізнавача.

В даний момент необхідно акцентувати увага на необхідності рішення давно назрілого питання про надання митним органам права самостійно здійснювати оперативно-розшукові заходи. Відсутність таких повноважень змушує вдаватися до допомоги органів внутрішніх чи справ служби безпеки, що не завжди здатні зробити цю допомогу, а навіть тоді, коли здатні, не в змозі це зробити якісно, оскільки не знайомі зі специфікою митної справи і численних правових актів, зокрема відомчими, котрими регулюються питання здійснення митної політики України.

Це аргумент у захист поділюваного багатьма співробітниками митних органів пропозиції про те, щоб митні органи офіційно одержали статус правоохоронних органів з повноваженнями проведення оперативно-розшукових дій. У Проекті митного кодексу України в главі "Оперативно-розшукова діяльність" розкривається призначення і поняття зазначеної діяльності в боротьбі з контрабандою, як системи голосних і негласних пошукових заходів, що здійснюються з метою виявлення, попередження і розкриття контрабанди, виявлення й узяття під контроль облич, причетних до її здійснення. Також у даній главі визначені підрозділи митних органів, що мають право виробництва ОРД і їхнього права по здійсненню цієї діяльності; передбачені контрольовані постачання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і переміщення товарів під негласним контролем.

Література

1. Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакуна, Киев, 1998

2. УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995

3. УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998

4. Е.А. Гомилко "Милиция - как орган дознания" Киев, 1989

5. А.Н. Колесниченко "Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений" Киев, 1988

6. В.А. Пертцик "Таможенное право СССР" Иркутск, 1973

7. И.В. Постика "Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур" Одесса, 1997

8. И.В. Постика "Оперативная оценка следов преступления" Одесса, 1989

9. А.Я. Дубинский "Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы" Киев, 1984

10. Р.С. Белкин "Криминалистика" Москва, 1988

11. Н.П. Яблоков "Криминалистика" Москва, 1995

12. В.П. Колмаков "Советская криминалистика: криминалистическая техника и следственная тактика" Киев, 1973

13. Г.А. Матусовский "Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел" Харьков, 1983

14. А.П. Кругликов "Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание" Волгоград, 1986

15. И.М. Гуткин "Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере дознания" Москва, 1984

16. УПК РСФСР НПК под ред. М.Ю. Рогинского, Москва, 1985

17. В.А. Михайлов "Участники предварительного расследования" Волгоград, 1972

18. Б.Л. Викторов "Общие условия предварительного расследования в Советском уголовном процессе" Москва, 1971

19. А.П. Гуляев "Дознание в органах внутренних дел" Москва, 1986

20. В.М. Петренко "Производство дознания" Москва, 1965

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены