рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Организация текущего и капитального ремонтов скважин

Организация текущего и капитального ремонтов скважин

МО України

Івано – Франківський Державний технічний університет нафти і газу

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема: Організація поточного та капітального ремонту

свердловин в НГВУ (Богородчанське управління підземного зберігання

газу)

виконав студент

групи ЕКН-97-1

Косенко В. М.

Перевірив

О. І. Лесюк

Івано-Франківськ

2000 р.

Зміст

|1. |Загальна характеристика Богородчанського управління |5 |

| |підземного зберігання газу | |

|1.1.|Особливості діяльності підприємства |5 |

|1.2.|Склад і структура фонду свердловин |6 |

|1.3.|Організаційно-виробнича структура та матеріально |7 |

| |технічна база ремонтного підрозділу | |

|2. |Методичні основи виконання проекту |11 |

|2.1.|Загально характеристика та класифікація ремонтів |11 |

| |свердловин | |

|2.2.|Форми та методи проведення ремонтів |16 |

|2.3.|Показники ефективності ремонту свердловин, методика їх |19 |

| |розрахунку | |

|3. |Аналіз ефективності організації ремонту свердловин |22 |

|3.1.|Динаміка основних ТЕП БУПЗГ |22 |

|3.2.|Аналіз обсягів робіт та витрат по капітальних і |26 |

| |підземних ремонтах свердловин | |

|3.3.|Аналіз використання календарного часу та структури |29 |

| |ремонтного циклу | |

|3.4.|Аналіз рівня організації виробництва та праці при |30 |

| |ремонті свердловин | |

|4. |Заходи по удосконаленню організації ремонтів |36 |

| |свердловин. | |

|4.1.|Впровадження модернізованого станка А-50м для |36 |

| |прискорення виконання ремонтних робіт. | |

|4.2.|Обробка привибійної зони савенолом з метою покрашення |38 |

| |роботи свердловини. | |

| |Висновки та пропозиції |40 |

| |Список використаної літератури |41 |

| |

Вступ.

Значення ремонту свердловин для підтримання та відновлення основних

фондів Богородчанського управління підземного зберігання газу. Мета

проекту.

У всіх галузях народного господарства особлива увага приділяється

покращенню використання виробничих потужностей і основних фондів, росту

фонду віддачі.

Основні фонди фізично зношуються, поступово втрачаючи свою споживчу

вартість. Фізичне зношення основних фондів виражається у зміні їх природних

властивостей, розмірів і форм в результаті довготривалих механічних,

хімічних та температурних впливів на них.

Воно настає не тільки в процесі виробничого використання, але й під

впливом сил природи. На розміри фізичного зношення впливають такі фактори,

як ступінь навантаження (тривалість, інтенсивність роботи і т.д.), якість

основних фондів, особливості виробничого і технічних процесів, якість

нагляду за основними фондами, в тому числі своєчасність ремонту.

Необхідність ремонту виникає при значному зношенні обладнання, коли

нормальна роботоздатність обладнання не може бути від’ємна в процесі

експлуатації.

Ремонт основних фондів (капітальний і поточний) в якійсь мірі

ліквідовує фізичне зношення і відновлює роботоздатність основних фондів.

Оскільки для створення основних фондів потрібні високі

капіталовкладення то кожне підприємство зацікавлено у збільшенні терміну їх

використання у виробничому процесі. Термін служіння основних фондів

залежить від ряду факторів: від матеріалу, з якого вони виготовлені, від

умов, в яких вони використовуються, від режимів роботи, від технічної

грамотності робітників, які їх використовують, від змінності роботи, від

якості і своєчасності виробничих ремонтів, і т.д.)

Краще використання виробничих фондів збільшує об’єм видобутку газу.

Так ліквідація простоїв свердловин в очікуванні ремонту – скорочення числа

і прискорення ремонтів, збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин,

підвищення надійності роботи обладнання забезпечують приріст видобутку газу

з експлуатаційного фонду свердловин. З покращенням використання свердловин

повніше використовуються трудові ресурси, підвищується продуктивність

праці. Покращене використання основних фондів забезпечує прискорене

обертання оборотних засобів, тобто збільшення отримання продукції з

основних фондів опереджає ріст оборотних фондів.

В результаті покращення використання свердловин знижується

собівартість продукції. Це забезпечується тим, що амортизаційні

відрахування залишаються незмінними або збільшуються повільніше ніж об’єм

виробництва, тому амортизація свердловин в розрахунку на оди метр кубічний

газу зменшується.

Головною задачею залишається перш за все ефективне використання

експлуатаційного фонду свердловин, збереження в довгостроковій експлуатації

всього роботоздатного фонду свердловин шляхом технічного контролю за

експлуатацією свердловин, надійного обслуговування, своєчасного і якісного

проведення ремонтів. Підвищення рівня використання свердловин має на меті

також збільшення міжремонтного періоду, прискорення процесу ремонту

свердловин.

Метою курсового проекту є знаходження шляхів ефективного використання

створеного експлуатаційного фонду свердловин, збереження в тривалій

експлуатації всього робочого фонду свердловин шляхом контролю за

експлуатацією свердловин, надійного обслуговування свердловин, своєчасного

і якісного проведення ремонтів.

Розділ 1. Загальна характеристика Богородчанського управління

підземного зберігання газу.

1. Особливості діяльності підприємства

Богородчанське управління підземного зберігання газу створене на базі

богородчанського газового родовища, розміщеного на території

Богородчанського району Івано-Франківської області. Призначення підземного

зберігання газу – створення страхового запасу для газопроводів “Союз”,

“Уренгой – Памари – Ужгород”, “Прогрес”, які розміщені на відстані 5,5 км.

Приблизно на такій самій відстані від управління зберігання газу розміщені

газокомпресорні станції, Богородчанське управління магістральних

газопроводів.

Основні показники Богородчанського ПЗГ:

|Загальний об’єм ПЗГ |3420 млн. м3 |

|Об’єм активного газу |2300 млн. м3 |

|Об’єм буферного газу |1120 млн. м3 |

|Максимальний пластовий тиск |107 кгс/см2 |

|Мінімальний пластовий тиск |36 кгс/см2 |

|Мінімально можливий відбір |30 млн. м3 на добу |

|Продуктивність ПЗГ за період 100-добового |23 млн. м3 на добу |

|відбору | |

|Тривалість роботи ПЗГ за період 100-добового | |

|відбору | |

|Тривалість роботи ПЗГ в максимальному (30 млн.|25 діб |

|м3 за добу) режимі | |

|Максимальний робочий тиск на вибої свердловини|99 кгс/см2 |

|при закачці | |

|Максимальний робочий тиск на виході ДКС при |100 кгс/см2 |

|закачці газу | |

|Мінімальний робочий тиск на вибої свердловини |27 кгс/см2 |

|при відборі газу | |

|Максимальна продуктивність однієї свердловини |500 тис. м3/добу |

Богородчанське управління підземного зберігання газу створене їз ціллю

нормування сторонніх нерівномірностей споживання газу, безперервного

стабільного постачання газу на експорт, а також ліквідації можливих

аварійних ситуацій на лініях газопроводу.

Ритмічність роботи виробничих та допоміжних об’єктів забезпечується

відповідними структурними підрозділами станції підземного зберігання газу.

Крім Богородчанського сховища газу до складу Богородчанського

управління підземного зберігання газу входять: Кадобнянське підземне

сховище газу, Надвірнянський автотракторний цех, виробничі підрозділи по

видобутку газу та газоконденсату, служба по капітальному ремонту

свердловин, а також Битнівська ДКС.

2. Склад і структура фонду свердловин.

Діючий експлуатаційний фонд підземного сховища газу складає 168

свердловин, в тому числі 156 капітально-експлуатаційних, 10 спостережливих

і 2 ліквідовані в зв’язку з розвитком зсуву.

Всі експлуатаційні свердловини пробурені в 1982-1988 рр., мають

двоколонну конструкцію, кондуктор діаметром 224, мм спущений до глибини 80-

100 м, зацементована до гирла. Проміжна колона діаметром 245 мм спущена до

глибини 877-1025 м, зацементована до гирла. Експлуатаційна колона діаметром

168 мм спущена на глибину від 1186 до 1250 м, зацементована до гирла.

Експлуатаційні свердловини обладнані насосно-компресорними трубами

діаметром 144 мм.

Спостережливі свердловини мають таку ж конструкцію як і

експлуатаційні. Вони використовуються для контролю за газонасосними

пластами, що знаходяться вище і за межами продуктивного горизонту

підземного сховища газу.

Контроль за поверхневими гальковими горизонтами, що залягають на

глибині 10-30 м, забезпечується сіткою спеціально розбурених свердловин

глибиною 50 м. Таких свердловин розбурено 28.

3. Організаційно-виробнича структура та матеріально технічна база

ремонтного підрозділу.

Головним завданням цеху підземного і капітального ремонту свердловин є

своєчасний та якісний ремонт експлуатаційних свердловин, виконання робіт по

інтенсифікації продуктивного пласта в експлуатаційних та спеціальних

свердловинах, а також випробування та впровадження у виробництво нової

техніки і технології.

Відповідно з основними задачами цех виконує такі функції:

- Участь у розробці річних, квартальних та оперативних місячних

планів діяльності цеху та організаційно-технічних заходів;

- Проведення підготовки до ремонту і здійснення підземного і

капітального ремонту експлуатаційних та інших свердловин, які

значаться у фонді БУПЗГ, відповідно із затвердженими планами робіт,

виконання робіт по інтенсифікації видобутку газу, освоєння

свердловин після проведення ремонтів;

- Розробка і здійснення заходів, спрямованих на скорочення часу

простою свердловин в ремонті (без втрати його якості), скорочення

витрат газу, здешевлення ремонтів, економії паливно-енергетичних і

матеріальних ресурсів, раціональне використання обладнання і

резервів виробництва, підвищення коефіцієнта експлуатації

свердловин;

- Розробка спільно з виробничо-технічним відділом підприємства річних

графіків планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних оглядів,

випробувань, огляд закріпленого за цехом обладнання, забезпечення

своєчасного та якісного їх виконання;

- Складання річних заявок на обладнання, інструмент та матеріально-

технічні засоби, необхідні для роботи, а також визначення їх

резервного запасу для ремонтних потреб цеху;

- Визначення потреби в транспортних і допоміжних засобах та

забезпечення їх правильного та раціонального використання;

- Організація роботи по впровадженню та випробуванню нової техніки,

видача попередніх ухвал на випробування нових видів обладнання та

інструменту для підземного і капітального ремонту свердловин;

- Проведення відбраковки та підготовки актів на списання обладнання,

яке виявлене непридатним, інструменту і пристосувань, які

знаходяться на балансі цеху;

- Організація робіт по збиранню, збереженню та здачі металобрухту в

установленому порядку;

- Планування діяльності цеху і нормування праці робітників, розробка

заходів по зниженню трудомісткості виконуваних робіт;

- Організація робіт по раціоналізації та винахідництву механізації

та автоматизації трудомістких процесів;

- ведення оперативно-технічної документації паспортизації обладнання

та споруд, обліку їх наявності, руху та технічного стану;

- складання та надання звітності з усіх видів діяльності цеху;

- участь у розслідуванні причин аварій і виходу з ладу обладнання при

підземних і капітальних ремонтах свердловин, вживання заходів по їх

усуненню, облік аварій, складання актів, рекламацій на обладнання і

інструмент з заводськими дефектами;

- забезпечення безпечних умов праці, дотримання працівниками правил,

норм і вимог охорони праці та техніки безпеки, промсанітарії,

пожежної безпеки, охорони надр і навколишнього середовища.

Організаційна структура цеху будується відповідно із завданнями, які

стоять перед цехом, з урахуванням конкретних умов діяльності, з дотриманням

принципу оптимальної експлуатації підрозділів при виробництві визначених

видів робіт.

Організаційну структуру цеху капітального та підземного ремонту

свердловин наведено на схемі 1.

Організаційна структура цеху капітального і підземного ремонту свердловин

БУПЗГ.

Схема 1.

Начальник цеху здійснює загальне керівництво, забезпечує максимальне

використання виробничих потужностей, найновіше завантаження і правильну

експлуатацію обладнання, раціональну організацію роботи бригад, розробку і

впровадження заходів, спрямованих на удосконалення виробництва, його

механізацію та автоматизацію, здійснює підготовку і проведення підземного

і капітального ремонту свердловин, забезпечує технічно правильну

експлуатацію обладнання і виконання профілактичних оглядів і випробувань

обладнання.

Майстри – керівники бригад – керують всією вирбничо-господарською

діяльністю бригад, забезпечують умови для своєчасного та якісного виконання

передбачених планом робіт з утриманням правил експлуатації обладнання, норм

і вимог з охорони праці , техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони

навколишнього середовища.

До складу робіт, які виконує бригада КРС входять огляд і перевірка

справності інструменту, монтаж і демонтаж установок для капітального

ремонту свердловин, підготовчі та заключні роботи, спуско-підйомні операції

з шаблонуванням труб, ізоляційні та геофізичні роботи, іонно-кислотні

ванни, зміна і перетяжка каната, інші види допоміжних робіт, роботи по

розпаркеруванню паркера, роботи зв’язані з промивкою і циркуляцією

свердловини, ремонтно-профілактичні роботи і т.д.

До складу робіт, які виконує бригада ПРС входять очистка грязневих і

солевих пробок в насосно-компресорних трубах, установка і зняття клапана-

відсікача, інгібіторного клапана, глухої пробки, відкриття-закриття

циркуляційного клапана та інших клапанів, монтаж і демонтаж рубрикатора,

дослідні роботи: спуск глибинних манометрів та інших приладів, відбір проб

рідини із свердловини, ремонтно-профілактичні роботи і т.п.

Відділ матеріально-технічного постачання забезпечує всі робочі місця

цеху ПКРС необхідним обладнанням, запасними частинами, пристосуваннями,

основними і допоміжними матеріалами, інвентарем, спецодягом і захисними

засобами.

-----------------------

Начальник цеху

Майстер КРС

Бригада КРС

Підготовча бригада

Майстер ПРС

Бригада ПРС

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены