рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Проблеми управління маркетингом на підприємстві

Проблеми управління маркетингом на підприємстві

37

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МУКАЧІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра економіки і

менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Проблеми управління
маркетингом на підприємстві
виконав:
студент групи М-51
Товтин І.Й.
керівник:
Чучка І. М.

МУКАЧЕВО - 2002

ЗМІСТ

ВСТУП.

1. Мета основні функції і завдання управління маркетингом.

2. Методи управління маркетинговою діяльністю, що застосовується на ДП ”Сокирницькому цеолітовому заводі”.

3. Шляхи вдосконалення процесу управління маркетингом на об,єкті дослідження.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ДОДАТКИ.

ВСТУП.

У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розбиратися в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи засобу на благодійні чи нестатки пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Нам потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які його запити.

Нам потрібно розбиратися в маркетингу і нашій ролі споживачів, і в нашій ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися більш розумно як споживачів, будь те покупка зубної чи пасти нового автомобіля.

По даній темі написано дуже багато книг і дослідницьких робіт, але в даній курсовій роботі за основу була узята книги американських економістів Ф Котлера "Основи маркетингу" і Дж. Р. Эванса, Б. Бермана "Маркетинг".

Пропонований матеріал містить розгляд найбільш загальних проблем управління маркетингом, тому що обсяг даної роботи не дозволяє розглянути всі зазначені аспекти в повному обсязі.

МАРКЕТИНГ (від англійського market - ринок) - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поводження на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців, конкурентів і конкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів товароруу й організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що представляються. Маркетинг як породження ринкової економіки є у визначеному змісті філософією виробництва, цілком (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу) підлеглим умовам і вимогам ринку, що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів. Підприємства-виробники й експортери розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей, фіксованих на даний період по кожнім конкретному ринку і його сегментах, з найвищою економічною ефективністю. Однак це стає реальним тоді, коли виробник має у своєму розпорядженні можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними й інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у рішенні стратегічних і тактичних задач, виходячи з результатів маркетингових досліджень. При цих умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового й оперативного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутової роботи колективу підприємства, а керування маркетингом - найважливішим елементом системи керування підприємством.

Маркетингова діяльність повинна забезпечити:

надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динамік конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;

необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

1. Мета, основні функції і завдання управління маркетингом.

Маркетингова діяльність повинна забезпечити:

1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динамік конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

2. Створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;

3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

У чому складаються основні принципи маркетингу?

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко полягає в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а не намагатися нав'язати покупцю “неузгоджену” попередньо з ринком продукцію.

Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:

1. Націленість на досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеною часткою відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством. Концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності.

2. Спрямованість підприємства не на короткостроковий, а на довгостроковий результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.

3.Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них.

Методи маркетингової діяльності (див. мал. 1) полягають у тім, що проводяться:

- аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, у котру входить не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному чи успіху перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінки навколишнього середовища і її можливостей;

- аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і інших характеристик людей, що приймають рішення про покупку, а також їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними як нашого, так і конкуруючих товарів;

- вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і модернізації старих, включаючи їхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не дають розрахункового прибутку товари знімаються з виробництва і ринку.

- планування товароруху і збуту, включаючи створення, при необхідності, що відповідають власних збутових мереж зі складами і магазинами і агентських мереж;

- забезпечення формування попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів (“паблік рілейшнз”) і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і конкретних продавців;

- забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що поставляються, визначенні “технології” використання цін, кредитів, знижок і т.п.

-задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якому збувається продукція, що означає обов'язок забезпечити належну безпеку використання товару і захисту навколишнього середовища, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

- керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.

Маркетинг торкає безліч людей такими різноманітними способами, що неминуче породжує протиріччя. Деякі активно недолюблюють діяльність по сучасному маркетингу, обвинувачуючи його в руйнуванні навколишнього середовища, бомбардуванню публіки дурною рекламою, створенні непотрібних потреб, зараженні молоді почуттям жадібності і цілому ряді інших гріхів. Інші люто захищають маркетинг.

Ймовірне і уже відбувається регулювання маркетингу у всесвітньому масштабі наводить на саме істотне питання: яка ж щира мета системи маркетингу? Пропонується чотири альтернативних варіанти відповіді: Досягнення максимальне можливого високого споживання; досягнення максимальної споживчої задоволеності; представлення максимальне широкого вибору; максимальне підвищення якості життя.

Багато керівників ділового світу вважають, що ціль маркетингу - полегшувати і стимулювати максимально високе споживання, що у свою чергу створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості і багатства. Ця точка зору знаходить висвітлення в типових заголовках: "Оптики вводять моду на окуляри, щоб стимулювати попит", "Сталеливарна промисловість намічає стратегію росту продажів", "Автомобілебудування намагаються збільшитити збут".

За всім цим криється твердження, що, чим більше люди купують і споживають, тим щасливіші вони стають. "Чим більше - тим краще" - так звучить цей бойовий клич. Однак деякі сумніваються в тім, що зросла маса матеріальних благ несе із собою і більше щастя. Їхній кредо: "Чим менше - тим більше" і "небагато - це здорово".

Відповідно до цієї крапки зору, ціль системи маркетингу - досягнення максимальної споживчої задоволеності, а не максимально можливого рівня споживання.. Споживання великої кількості жувальної чи гумки володіння більш великим гардеробом щось значить тільки в тому випадку, якщо веде в остаточному підсумку до більш повної споживчої задоволеності.

На жаль, ступінь споживчої задоволеності важко вимірити. Отже, дати оцінку системі маркетингу на основі показників задоволеності, що вона приносить громадськості, важко.

Деякі діячі ринку вважають, що основна мета системи маркетингу - забезпечити максимально можливу розмаїтість товарів і надати споживачу максимально широкий вибір. Система повинна дати споживачу можливість знайти товари, що найбільше повно відповідають його смаку. Споживачі повинні мати можливість максимально поліпшити свій спосіб життя, а отже, і одержати найбільше задоволення.

На жаль, максимальне розширення споживчого вибору вимагає витрат. По-перше, товари і послуги стануть дорожче, оскільки велика розмаїтість викликає ріст витрат по їх виробництву і підтримці запасів. Підвищені ціни спричинять за собою зниження реальних доходів споживачів і масштабів споживання. По-друге, збільшення розмаїтості товарів зажадає від споживача більше часу і зусиль на знайомство з різними товарами і їхньою оцінкою. По-третє, збільшення числа товарів зовсім не означає для споживача розширення можливості реального вибору. У США існує безліч марок пива і більшість з них має однаковий смак. Коли в рамках товарної категорії нараховується безліч марочних товарів з незначними відмінностями друг від друга, ситуація ця називається марочним достатком і споживачу дається мнимий вибір. І нарешті, самі споживачі не завжди вітають велику розмаїтість товарів. Деякі, зустрічаючи у визначених товарних категоріях надлишок товару , випробують почуття розгубленості і занепокоєння.

Багато хто вважають, що основна мета системи маркетингу повинна полягати в поліпшенні "якості життя". Це поняття складається з: 1) якості, кількості, асортименту, приступності і вартості товарів, 2) якості фізичного середовища і 3) якості культурного середовища. Прихильники цього погляду схильні оцінювати систему маркетингу не тільки по ступені наданої нею безпосередньої споживчої задоволеності, але і по впливі, що діяльність у сфері маркетингу робить на якість фізичного і культурного середовища. Більшість погоджується з тим, що для системи маркетингу підвищення якості життя - ціль шляхетна, але визнає, що якість це вимірити не легко, а тлумачення його часом суперечать один одному.

Основними функціями маркетингу є: аналіз навколишнього середовища ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування товару (послуги) ,планування збуту, планування просування товарів, планування ціни, забезпечення соціальної відповідальності і керування маркетингом. Незважаючи на те, що багато операцій вимагають виконання однотипних функцій, таких, як аналіз споживачів, просування продукції і встановлення ціни, вони можуть виконуватися різними способами.

Суб'єкти маркетингу включають виробників і організації обслуговування, оптові і роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. Як показано на малюнку 2, у кожного з них своя роль. Важливо відзначити, що хоча відповідальність за виконання маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними в більшості випадків зневажити не можна, вони повинні обов'язково кимось виконуватися.

З багатьох причин один суб'єкт звичайно не бере на себе виконання всіх маркетингових функцій: багато виробників не розташовують достатніми фінансовими ресурсами для прямого маркетингу (навіть фірма "Дженерал моторс", одна з найбільших корпорацій у світі не може собі дозволити виконувати всі маркетингові функції.); прямий маркетинг часто жадає від виробників випуску відповідної чи продукції продажі відповідних товарів інших фірм; організація може чи не могти не хотіти виконувати визначені функції і шукає для цього фахівців з маркетингу (так багато компаній прибігають до послуг спеціалізованих рекламних агентів; використовуть дослідницькі організації для розробки запитальників, збору й аналізу даних.); багато хто занадто організації малі для ефективного виконання визначених функцій; для багатьох товарів і послуг вже існують відпрацьовані методи реалізації, і обійти їх важко; багато споживачів з метою економії засобів можуть робити покупки у великих кількостях, самостійно забирати товар, користатися самообслуговуванням і т.д.

У ринковій економіці, на логіку економічних законів, підприємство повинне забезпечити собі визначений рівень доходів. Таким чином, воно може існувати тільки в тому випадку, якщо увесь час розвивається, йде в ногу з прогресом. Виходячи з цього, воно повиннео забезпечувати акумулювання засобів, що дозволяють містити себе, здійснювати відновлення й удосконалення свого виробничого апарата, і відповідно вести розширене відтворення. Таке акумулювання підприємство може забезпечити тільки при успішній реалізації свого продукту на ринку. Сучасний ринок, тим часом, дуже мінливий. Пасивний підхід до його розгляду означав би, що своє положення підприємство вручав би волі ринку пускало б усі "на самоплив", чого допускати не можна. Щоб свідомо впливати на хід продажу свого продукту на ринку, а тим самим і на забезпечення доходу, що дозволив би "обновляти кров", необхідно зайняти стосовно ринку активну позицію. Маркетинг і є, насправді, уособлення такої активної позиції.

Прибуток підприємства являє собою різницю між його загальним доходом (брутто-доходом) і загальними витратами господарювання.

БД=Оа*Са+Ов*Св+Ос*Сс+...Оn*Сn,

де

БД - брутто-доход;

Оа, Ов, Ос,..., Оn - обсяг продукції;

Са, Св, ..., Сn - ціни, по яких вона реалізована.

Представимо, що у виробничому асортименті фабрики "N" поряд з іншими продуктами присутнє і жіноче взуття (продукт У, наприклад). З обліком наявного виробничого устаткування, а також структури і динаміки витрат фабрика "N" могла б забезпечити бажаний рівень доходів (прибули), якби була виконана умова, що реалізація цього продукту повинна мати обсяг 300 000 пар у рік, а ціна реалізації однієї пари повинна бути не менш 100 000 грн., тобто Ов - 300 000 пара в рік, Св - 100 000 грн. за одиницю.

Щоб ця умова була виконана, необхідно, щоб від загального числа потенційних споживачів жіночого взуття на конкретному ринковому сегменті, наприклад, у 3 млн. чоловік, 10% будуть бажати і зможуть придбати в рік хоча б одну пару взуття фабрики "N" за ціною 100 000 грн., і що вони це зроблять. Відповідно до цього, боротьба за реалізацію бажаного рівня використання ринку (10% потенційних споживачів) в ефективний, тобто так уплинути на ринковий сегмент, щоб 10% споживачів купили по одній парі взуття в рік і заплатили за неї 100 000 грн. Цього фабрика може домогтися, випускаючи такі моделі взуття, що не менш 10% потенцційних споживачів зволіють продуктам конкурентних фірм. Крім цього, фабриці "N" необхідно реалізувати адекватний збут свого взуття і забезпечити в необхідному обсязі мережа пунктів продажу, де б споживачі могли купити взуття без яких-небудь складностей, і, крім усього, шляхом відповідної реклами інформувати потенційних покупців про особливості пропонованого нею взуття, і не менш 10% від їхнього числа переконати, що в їхніх інтересах носити саме це взуття за ціною 100 000 грн. і т.д.

У цьому прикладі деякі деталі досить сильно спрощені. Існують і інші можливі варіанти політики, що можуть забезпечити бажаний рівень прибули. Однак і приведений спрощений приклад досить переконливо демонструє наступне:

-Керуючи окремими внутрішніми факторами продажу, будь-яке підприємство може і повинне домагатися таких значень О и С, що принесуть йому бажані величини брутто-доходу і прибули. Однак, така робота має сенс тільки в тому випадку, якщо для досягнення бажаних результатів маються об'єктивні ринкові умови. Іншими словами, якщо підприємство правильне вибрало ринок, що буде предметом його виробничої орієнтації.

Не слід забувати той факт, що величина коефіцієнта використання ринку, обраного тим чи іншим підприємством, являє собою результат праці усіх функціональних служб підприємства, оскільки, мається прямий зв'язок між цією працею, властивостями продукту і його ціною - основними внутрішніми факторами продажів. Сюди можна включити роботу виробничого сектора, взаємодія служб зв'язку із суміжниками, фінансової служби, служби персоналу і т.д.

Кожне підприємство має визначені ресурси - фінансовими, виробничими, кадровими і т.д. Ці ресурси воно повиннео мобілізувати і направити на те, щоб використовувати існуючий ринковий потенціал найбільш рентабельним образом, що забезпечує акумуляцію засобів, що робить можливим існування підприємства і його розвитку. При цьому воно повиннео вести добір і орієнтуватися на такі ринки, що мають гарний потенціал для реалізації необхідного обсягу продажів і одержання необхідного прибутку.

Підприємствам, що застосовують концепцію маркетингу, варто виходити з наступного:

1) Міри, що підприємство приймає заради найкращого використання існуючого ринкового потенціалу, повинні бути двоякого характеру. З одного боку, підприємство повинне запропонувати споживачам продукти, що задовольняють їхнім потребам і бажанням і за ціною, що вони хочуть і можуть за ці продукти заплатити. З іншого боку, воно повинне починати продумані акції впливу на споживача, щоб вони купували їхні продукти. Друге поза маркетингом розглядалося як головна і, практично, єдина задача, що коштує перед тільки службою продажу. З розвитком концепції маркетингу стало видно, що політика продажу і робота служб продажі можуть бути успішними, а споживачі можуть бути "піймані на гачок" тоді коли продукти задовольняють їх потребам, а ціни для них прийнятні, а це вже задача абсолютно всіх служб підприємства.

2) Фінансовий ефект повинний бути основним критерієм прийняття господарських рішень. Обсяг продажів, забезпечений правильною орієнтацією на задоволення потреб споживача, і всі інші заходи для найбільшого використання ринкового потенціалу - не самоціль. Не важливий і обсяг виробництва, як такий. Важливий фінансовий ефект. Кінцева мета маркетингу складається в здійсненні задовільного фінансового ефекту, що робить можливим акумуляцію засобів, що дає можливість підприємству жити і розвиватися. Звідси збільшення обсягу виробництва й обсягу продажів має сенс остільки, оскільки проглядається задовільний фінансовий результат господарювання.

Стану попиту, і задачі маркетингу, що відповідають цим станам:

1. Негативний попит. Ринок знаходиться в стані негативного попиту, якщо велика його частина недолюблює товар і згодна навіть на визначені витрати, аби уникнути його. У людей негативний попит на щеплення, стоматологічні процедури, операції на жовчному міхурі. У роботодавців відчувається негативний попит на наймання колишніх ув'язнених і алкоголіків. Задача маркетингу - проаналізувати, чому ринок випробує ворожість до товару і чи може програма маркетингу змінити негативне відношення ринку за допомогою переробки товару, зниження цін і більш активного стимулювання.

2. Відсутність попиту. Цільові споживачі можуть бути не зацікавленими в товарі байдужому до нього. Так, фермери можуть не зацікавитися новим агротехнічним прийомом, а студенти коледжу - вивченням іноземної мови. Задача маркетингу - відшукати способи ув'язування властивому товару вигод із природними потребами й інтересами людини .

3. Схований попит. Багато споживачів можуть випробувати сильне бажання, що неможливо задовольнити за допомогою наявних на ринку чи товарів послуг. Існує великий схований попит на нешкідливі сигарети, безпечні житлові мікрорайони і більш економічні автомобілі. Задача маркетингу - оцінити величину потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит.

4. Падаючий попит. Чи рано пізно будь-яка організація зштовхнеться з падінням попиту на один чи кілька своїх товарів. Знижується відвідуваність церков, падає число бажаючих надходити в приватні коледжі. Діяч ринку повинний проаналізувати причини падіння кон'юнктури і визначити, чи можна знову стимулювати збут шляхом відшукання нових цільових ринків, зміни характеристик чи товару встановлення більш ефективної комунікації. Задача маркетингу - звернути назад тенденцію падіння попиту завдяки творчому переосмисленню підходу до пропозиції товару.

5. Нерегулярний попит. У багатьох організацій збут коливається на сезонній, щоденній і навіть погодинній основі, що викликає проблеми недовантаження і перевантаження. Велика частина суспільного транспорту не завантажена під час денного затишку і не справляється з перевезеннями в годинник списів. По буден у музеях мало відвідувачів, зате у вихідні дні зали переповнені. Задача маркетингу - вишукати способи згладити коливання в розподілі попиту за часом за допомогою гнучких цін, мір стимулювання й інших прийомів спонукання.

6. Повноцінний попит. Про повноцінний попит говорять, коли організація задоволена своїм торговим оборотом. Задача маркетингу - підтримувати існуючий рівень попиту не дивлячись на мінливі споживчі переваги і конкуренцію, що підсилюється. Організація повинна неухильно піклуватися про якість товару й обслуговування, постійно заміряти рівень споживчої задоволеності, щоб судити про правильність своїх дій.

7. Надмірний попит. У ряду організацій рівень попиту вище, ніж вони чи можуть хочуть задовольнити. Задача маркетингу. Іменованого в даному випадку "демаркетингом", - вишукати способи тимчасового чи постійного зниження попиту. При загальному демаркетингу прагнуть збити надмірний попит, прибігаючи до таких мір, як підвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення сервісу. При вибірковому демаркетингу прагнуть скоротити рівень попиту на тих ділянках ринку, що менш прибуткові чи вимагають менше сервісних послуг. Ціль демаркетинга - не ліквідувати попит, а всього лише знизити його рівень.

8. Нераціональний попит. Протидія попиту на товари, шкідливі для здоров'я, вимагає цілеспрямованих зусиль. Проводяться кампанії проти поширення сигарет, спиртних напоїв, наркотичних засобів, вогнепальної зброї. Задача маркетингу - переконати аматорів чогось відмовитися від своїх звичок, поширюючи застрашливі зведення, різко піднімаючи ціни й обмежуючи приступність товару.

З таблиці 1 видно, як впливає зміна споживчого попиту на маркетингову стратегію підприємства.

У минулому діячі ринку училися розуміти своїх споживачів у процесі повсякденного торгового спілкування з ними. Однак ріст розмірів фірм і ринків позбавив багатьох розпорядників маркетингу безпосередніх контактів зі своїми клієнтами. Керуючим приходиться все частіше прибігати до дослідження споживачів. Вони витрачають більше, ніж коли-небудь, раніш, на вивчення споживачів, намагаючись з'ясувати, хто саме купує, як саме купує, коли саме купує, де саме купує, і чому саме купує.

Основне питання: як саме реагують споживачі на різьблені спонукальні прийоми маркетингу, що фірма може застосовувати? Фірма, що по-справжньому розібралася в тім, як реагують споживачі на різні характеристики товару, ціни, рекламні аргументи і т.п. Саме тому і фірми і науковці витрачають так багато зусиль на дослідження залежностей між спонукальними факторами маркетингу і відповідною реакцією споживачів. споживача між надходженням подразників і проявом відгуків на них. Сам "чорна шухляда" складається з двох частин. Перша - характеристики покупця, що роблять основний вплив на те, як людина сприймає подразники і реагує на них. Друга частина - процес ухвалення купівельного рішення, від якого залежить результат.

Процес покупки починається з того, що покупець усвідомлює проблему , нестаток. Він почуває різницю між своїм реальним і бажаним станом. Нестаток може бути порушений внутрішніми чи зовнішніми подразниками. На цьому етапі діячу ринку необхідно виявити обставини, що звичайно підштовхують людину до усвідомлення проблеми. Варто з'ясувати: а) які саме відчутні чи нестатки проблеми виникли, б) чим викликані їхнє виникнення, в) яким образом вивели вони людину на конкретний товар.

Зацікавлений споживач може зацікавитися, а може і не зацікавитися пошуками додаткової інформації. Якщо спонукання виявляється сильним, а товар, здатний його задовольнити, легкодоступний, споживач швидше за все зробить покупку. Якщо ні, то нестаток може просто відкластися в його пам'яті. При цьому споживач може або припинити пошуки інформації, або пошукати ще небагато, або зайнятися активними пошуками. У пошуках інформації споживач може звернутися до наступного джерелам:

Особисті джерела (родина, друзі, знайомі).

Комерційні джерела (реклама, продавці, упакування, виставки).

Загальнодоступні джерела (засобу масової інформації).

Джерела емпіричного досвіди (дотик, вивчення, використання товару).

Відносний вплив цих джерел інформації варіюється в залежності від товарної категорії і характеристик покупця. Кожен вид джерел може по-різному позначатися на ухваленні рішення про покупку. Найефективнішими є особисті джерела.

Споживач використовує інформацію для того, щоб скласти для себе комплект марок, з якого виробляється остаточний вибір. Питання полягає в тім, як саме відбувається вибір серед декількох альтернативних марок, яким образом споживач оцінює інформацію. Для оцінки варіантів можна виділити кілька основних понять, за допомогою яких вона відбувається. По-перше, існує поняття про властивості товару. Кожен споживач розглядає будь-який даний товар як визначений набір властивостей. Більше всього людина звертає уваги на властивості, що мають відношення до його нестатку. По-друге, споживач схильний додавати різні вагові показники значимості властивостям, що він вважає актуальними для себе. Можна провести розходження між важливістю тієї чи іншої властивості і його характерністю, тобто помітністю. По-третє, споживач схильний створювати собі набір переконань про марки. Набір переконань про конкретний марочний товар відомий як образ марки. Переконання споживача можуть коливатися від знання справжніх властивостей із власного досвіду до знань, що є результатом виборчого сприйняття, виборчого перекручування і виборчого запам'ятовування. По-четверте, вважається, що кожній властивості споживач приписує функцію корисності. Функція корисності описує ступінь очікуваної задоволеності кожною окремою властивістю. По-п'яте, відношення до марочних альтернатив складається в споживача в результаті проведеної їм оцінки.

Оцінка варіантів веде до ранжирування об'єктів у комплекті вибору. У споживача формується намір зробити покупку, причому найбільш кращого об'єкта. Купити товар, споживач буде або вдоволений, або незадоволений ім. У нього проявиться ряд реакцій на покупку, що становлять інтерес для діяча ринку. Робота з маркетингом не кінчається актом покупки, а продовжується й у післяпродажний період. Що визначає ступінь задоволеності споживача зробленою покупкою? Відповідь криється в співвідношенні між чеканнями споживача і сприйманих експлуатаційних властивостей товару. Якщо товар відповідає чеканням, споживач удоволений, якщо перевищує їх - споживач дуже вдоволений, якщо не відповідає їм - споживач незадоволений. Чим більше розрив між очікуваними і реальними експлуатаційними властивостями, тим гостріше незадоволеність споживача.

Стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти цілей організації. У рішеннях про структуру маркетингу головне - планування продукції, збут, просування і ціна.

Стратегія повинна бути максимально ясною. (Наприклад, планування нової продукції повинне передбачати встановлення пріоритетів, розподіл відповідальності, часовий і виробничий графіки, підтримку просування і потреби в навчанні персоналу.) От приклад поганої, нечіткої стратегії: для того щоб збільшити частку на ринку для товару 4, додаткові засоби будуть виділені на дизайн і рекламу. Гарна стратегія тієї ж організації повинна показати більш чіткі напрямки діяльності. Частка на ринку товару 4 повинна бути збільшена з 6 до 8 % протягом 12 місяців за допомогою розробки привабливого і функціонального упакування; посиленою рекламою для залучення 200 основних споживачів, зміни реконструкції товару для поліпшення його зовнішнього вигляду без збільшення витрат.

Часто фірма вибирає стратегію з двох і більш можливих варіантів. Наприклад, компанія, що хоче збільшити свою частку на ринку до 40%, може зробити це декількома шляхами: створити більш сприятливий образ товару через інтенсивну рекламу; збільшити чисельність торгового

2. Методи управління маркетинговою діяльністю, що застосовується на ДП ”Сокирницькому цеолітовому заводі”.

Державне підприємство "Сокирницький цеолітовий завод" засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству України з питань надзвичайнихситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Юридична адреса підприємства ДП "Сокирницький цеолітовий завод",МНС України 90442 Україна Закарпатська область, Хустський район, с.Бороняво, вул. Гагаріна,45 тел./факс 31422-5517, 36-71 Директор Головка Іван Петрович .

Підприємство створене з метою:

видобутку та поглиблної переробки природних цеолітів Сокирницького родовища;

випуску на основі цеолітів природнихсорбентів та кормових добавок, призначених для виконання заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та використання в інших галузях народного господарства.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

есплуатація Сокирницького родовища цеолітів;

видобутокцеолітової сировини;

виробництво цеолітової продукції згідно з державним замовленням та укладеними договорами;

реалізація готової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

вдосконалення технології виробництва цеолітової продукції з використанням найновіших наукових розробок з метою випуску високоякісної екологічно чистої продукції;

розробка та впровадження нових видів продукції на основі природних цеолітів.

Будівництво заводу здійснюється у відповідності до Державної програми " Видобуток , переробка та застосування природніх запасів цеоліту" затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 44-р від 26.01.94 року.

Повна потужність заводу згідно проекту 50 тис. тон класифікованої цеолітової продукції на рік. Основним продуктом в обсязі 30,0 тис. тон / рік є цеолітове борошно фр.0,14 - 1,0 мм., яке використовується як кормова мінеральна добавка в тваринництві та птахівництві в зоні радіаційно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи , в якості мінеральної добавки в землеробстві та виробництві мінеральних добрив.

Попутне виробництво подрібненої класифікованої продукції в межах 40% від обсягу основного продукту слідуюче:

фракція 0,0 - 0,14 мм обсягом 11,0 тис. тон. - пудра цеолітова для використання в гумово- технічній промисловості, як мякий абразив в продукції побутової хімії, як активна мінеральна добавка в бетон, як коагулянт в технологіях водоочистки (застосовується в суміші з глиноземом );

фракція 1,0 - 3,0 мм обсягом 6,0 тис.тон - призначена для водоочистки та водопідготовки в якості сорбенту, кормової добавки в птахівництві, регулятору обмінних процесів в супіщаних грунтах при інтенсивному та поливному веденні рослинництва;

фракція 3,0 - 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. - для використання в технологіях водоочистки ( захистний шар в адсорберах ),для осушки газів та рідин , як субстрат тепличних грунтів.

Види діяльності підприємства :

1. Виробництво штучних і переробка натуральнихпористих заповнювачів;

2. Виробництво каталізаторів та інших продуктів промислового призначення;

3. Виробництво пестицидів та інших агрохімічних продуктів;

4. Загальнобудівельні роботи;

5. Державна торгівля;

6. Державна оптова торгівля.

Юридичне оформлення відкриття підприємства проведено Хустською районною державною адміністрацією, дата реєстрації 6 листопада 2000 року, про що зроблено запис 3 листопада 2000року у журналі реєстраційних справ за №0146 /Реїстраційна справа №04053861100010146/, посадова особа органу державної реєстрації - начальник управління економіки. Також дане підприємство зареєстроване як платник податків в Хустській ОДПІ від 15.112000 року. Дане підприємство є державним і підпорядковується Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Управління підприємством здійснює його керівник, тобто директор. Наймання керівника здійснюється МНС України безпосередньо шляхом укладання зним контракту. Підприємство самостійно, за погодженням з МНС України, визначає структуру управління і встановлює штати.

Призначення на посаду головного бухгалтера підприємство погоджується з МНС України.

Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції МНС України та інших органів управління цього підприємства.

Керівник (директор) підприємства має такі обов'язки:

несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства;

діє без довіреності від імені підприємства, представляє йог в усіх установах та організаціях;

розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

Відповідно до його статуту МНС України не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність підприємства.

Також згідно із статутом заступник директора підприємства керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів), а також старші майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором підприємства.

Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами або конференцією через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник підприємства. Вибори, строком 2-3 роки, здійснюються таємним голосуванням не менше, ніж 2/3 голосів.Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Загальна структура управління підприємством виглядає так:

Директор;

Головний інженер;

Головний спеціаліст з маркетингу та контролю якості продукції;

Головний бухгалтер;

Відділ головного механіка;

Служба техніки безпеки;

Цех по виробництву цеолітової продукції;

Гірничий цех;

Ремонтно-меанічна майстерня;

Трвнспортний цех;

Відділ збуту, постачання та зовнішньо-економічної діяльності;

Матеріальний склад;

Виробнича лабораторія.

На даному підприємстві не вистачає кадрів. На підприємстві не має відділу головного енергетика,його функції виконує лише одна особа інженер-енергетик.

Також не має фінансово-економічного відділу та відділу праці та заробітної плати, їхні функції покладені на головного бухгалтера та його помічника.

Взагалі по штатному розписі на підприємстві є

Директор;

Головний інженер;

Головний бухгалтер;

Головний спеціаліст з маркетингу та контролю якості;

Провідний інженер інженер-механік;

Провідний інженер техвідділу;

Начальник цеху по виробництву цеолітової продукції;

Маркшейдер 2-ї категорії;

Майстер гірничого цеху;

Провідний інженер-енергетик;

Майстер переробного цеху;

Бухгалтер 1-ї категорії;

Комірник 2-го розряду.

Структура маркетингової служби виглядає слідуючим чином:

Керує відділом маркетінгу головний спеціаліст з маркетінгу та контролю якості;

Відділові маркетінгу підпорядковується відділ збуту, постачання та зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД);

За відділом збуту, постачання та ЗЕД йде матеріальний склад підприємства;

До структури маркетингової служби підприємства входить також виробнича лабораторія.

Кожен з працівників служби маркетингу виконує певні обов'зки покладені на нього. Голвний спеціаліст з маркетингу - керує маркетинговою службою, розробляє певні питання по дослідженню ринку та удосконаленню якості продукції, розробляє стратегію розвитку даного підприємства, досліджує відношення потенційних покупців до продукції підприємства та уподобання і смаки щодо неї, відповідає за діяльність маркетингової служби, розробляє стратегію і напрямки розвитку підприємства, вирішує, яка продукція підприємства користується найбільшим попитом у покупців і подає свої пропозиції директору щодо збільшення обсягів випуску даної продукції піклується про рекламу та пропозиції підприємства в засобах масової інформації.

Працівники відділу збуту, постачання і ЗЕД відповідають за збільшення збуту продукції, підтримують зв'язки із партнерами та постачальниками обладнання для підприємства, вони надають керівникові маркетингової служби пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва продукції, яка користується найбільшим попитом у покупців, встановлюють зв'язки із постачальниками обладнання і сировини.

Комірник матеріального складу слідкує за продукцією та сировиною на складі підприємства, веде постійний облік про кількість продукції на складі.

В виробничій лабораторії ведуться різні дослідження щодо якості випущеної продукції, робляться дослідження по вдосконаленню якості продукції.

Тип форми управління маркетингової служби є лінійно-штабна, очолює службу - керівник, тобто заступник директора з маркетингу та якості продукції, а йому підпорядковуються всі інші відділи, що йдуть за ним (лінійна); до маркетингової служби входять відділи, кожен з яких виконує певні функціональні обов'язки покладені на кожен відділ (штабна).

Кожен з працівників маркетингової служби несе вілповідальність за прийняті рішення і перед тим, як їх прийняти спирається на точні дані, щоб не прийняти помилкове рішення. Наприклад: відділ збуту, постачання і ЗЕД збільшить обсяги випуску продукції лише тоді, коли буде бачити, що дана продукція дійсно користується попитом.

Місце маркетингу в системі комплексного забезпечення є досить значним тому, що служба маркетингу вирішує скільки матеріальних ресурсів потрібно буде затратити для досягнення запланованих показників, яких підприємство запланувало досягнути. Сужба маркетингу вирішує скільки потрібно добути цеолітової продукції гірничому цеху, а також скільки палива і інших матерілів потрібно затратити підприємству. Також служба маркетингу на підприємстві укладає договори з своїми постачальниками, перважно обладнання, техніки і різних машин , позаяк будівництво заводу ще не повністю здійснено, та укладає договори і налагоджує зв'язки з покупцями своєї продукції.

Основні принципи формування і функціонування системи управління матеріальними ресурсами є :

добування гірничим цехом запланованої кількості цеоліту;

поставка необхідної кількості палива, природнього газу і елекроенергії;

забезпечення обладнанням гірничого і виробничого цехів.

Основні матеріальні ресурси підприємство добуває власними силами, але на підприємстві відчувається нестача трудових ресурсів. Підприємство приймає на роботу все більшу кількість робітників.

Витрати виробництва продукції є невеликими, бо це є нове підприємство, створене на базі Дирекції будівництва цеолітового заводу, обладнання, техніка, машини, приміщення закуплені й збудовані лише в жовтня 2002 року, і це дає можливість випускати високоякісну продукцію з низькою собівартістю.

Дане підприємство виготовляє сировину на власному кар'єрі. Згідно запланованих витрат згідно економічного обгрунтування затрат на 1 тн цеолітової продукції фракцій 0-0,25;0,25-1;1-3мм при плановій потужності 500 тн/місяць:

Вартість 1тн сировини становить - 13,58 грн. Норми витрат сировини - згідно балансу технологічного регламенту виробництва цеолітової продукції, розробленого ДП "ОС "ЕКОХІМСЕРТ" - 1,267тн сировини на 1тн готової продукції. Вартість затрат на сировину - 17,21 грн.

Вартість електроенергії - 0,18 , на основі рахунку використаної енергії в травні 2001 року №362 від 25. 05.2001 р. Енергоємність виробництва 1 тн становить 95 кВт, на основі технологічного регламенту.

Вартість природного газу на франко-кордоні Украіни становить 0,258грн/куб.м (згідно договору поставки природного газу на 2003р. №93 від 14.11.2002 р. (Додаток 8) заключений між ДП "СЦЗ" та ООО "ЕНЕРГОТРЕЙД". Вартість транспортування природного газу на територію ДП "СЦЗ" - 0,042 грн/куб.м ( згідно договору на транспортування газу, заключений між ДП "СЦЗ" та ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" №20 від 24.06.99 р.). Вартість природного газу на території ДП "СЦЗ" - 0,30 грн/куб. м.Норма витрат газу на 1 тн продукції становить 4 куб.м. Підставою є техніко-економічна частина робочого проекту, фактичні заміри витрат газу при повній нагрузці технологічної лінії. Вартість затрат на природний газ - 1,20.

4. Вартість паливно-мастильних матеріалів складає 1,90 грн/л. Підставою

є накладна 50/05 від 29.05.2001 р. основного постачальника - ТОВ

"Автомобіліст". Норма витрат дизпалива на перевозку 1 тн сировини -

0,25 л. затверджена директором ДП "СЦЗ" на підставі фактичних

замірів, віддалі транспортування, вантажопідйомності та норм пального

на 100 км, згідно технічних характеристик автомобіля КрАЗ. Вартість

затрат на пальне становить 0,54 грн/тн.

5. Вартість пакувальних матеріалів складає 22,49 грн на 1 тн.

Планування закупівлі матеріальних ресурсів проводиться лише для енергоматеріалів, тобто природнього газу, палива і електроенергії, тому, що підприємство основну свою сировину саме добуває у гірничому цеху.

Маркетингові дослідження ринку сировини підприємства "Сокирницький цеолітовий завод" проведений ДП "Проектний центр", ВАТ "ГІРХІМПРОМ" та ДП "ОС"ЕКСОХІСЕРТ", згідно технологічного регламенту виробництва цеолітової продукції довели, що вихідною сировиною для виробництва целітової продукції є цеоліт добутий на Сокирницькому родовищі власними силами тому, що це є більш вигідним для підприємства, ніж купляти його від "Закарпатнерудпром", тому що якщо підприємство працювало на закупній сировині , то йому прийшлося би закрити власний гірничий цех по видобутку сировини, а це привело б до негативних наслідків в майбутньому, позаяк "Закарпатнерудпром" є конкурентом "Сокирницькому цеолітовому заводу" і конкурент згодом, коли закрили б гірничий цех "СЦЗ" підняв ціну на сировину конкуренту, а ціну власної продукції, навпаки, знизив би, і це привело б до зниження обсягів продажу "СЦЗ", а це є негативне явище для будь-якого підприємства. І тому дане підприємство вирішило працювати на власній сировині. Також власна сировина є більш високої якості, ніж сировина "Закарпатнерудпром", тому, що добування цеоліту йде поновій методиці і новим обладнанням, а в "Закарпатнерудпром" сировина є нижчої якості, бо обладнання в них вже досить застаріле і їхня продукція вміщує більшу долю вологості. Тип ринку сировини даного підприємства є монопсольним, бо її споживачем є саме ж підприємство. Як вже було зазначено вище закуповує підприємство тільки електроенергію, природній газ і паливно-мастильні матеріали, на основі договорів з підприємствами постачальниками даної допоміжної сировини, також підприємство закуповує поліетиленові та паперові мішки від "Житомир-полісакс" .

Також дане підприємство при поломці обладнання закуповує необхідні деталі на основі договорів з підприємствами, в основному з підприємством "Каменяр" . Стан ринку є олігополістичним, тобто існує декілька виробників цеолітової продукції - ДП "СЦЗ", ВАТ "ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ", ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД". Але по технології виробництва ДП "СЦЗ" йде попереду своїх конкурентів, бо на підприємстві є найновіше обладнання для переробки цеоліту, також на підприємстві є устаткування для сушки цеолітової продукції і продукція "Сокирницького цеолітового заводу" ділиться по фракціям : 3-10 мм, 1-3 мм, 0-1 мм, 0-0,25, 0-0,014 мм - цеоліти заводу використовуються в тваринництві, сільському господарстві, в гумотехнічній промисловості та в водному господарстві. Конкуренти мають примітивніше обладнання, не ділять цеоліт по фракціям, не проводять сушіння - вони тільки перемолюють цеоліт різний за розмірами і він є низької якості, і використовується тільки при водоочистці. Також у продукції конкурентів не відділяється цеолітова мучка, яка використовується в тваринництві,як кормова добавка, і використання її для водоочистки є недоцільним ,тому що вона одразу ж змивається водою і не робить ніякого ефекту для водоочистки, вона є тільки додатковими витратами для покупців, і вони віддають перевагу продукції більш високої якості, щоб нести менші втрати, тобто продукції "Сокирницького цеолітового заводу", яка є дорожча, ніж у конкурентів, але є більш високої якості і має широке застосування, не лише для водоочистки, як у конкурентів.

Взагалі технологія асортименту цеолітової проукції є слідуюча:

фракція 0,0 - 0,14 мм обсягом 11,0 тис. тон. - пудра цеолітова для використання в гумово- технічній промисловості, як мякий абразив в продукції побутової хімії, як активна мінеральна добавка в бетон, як коагулянт в технологіях водоочистки ( застосовується в суміші з глиноземом );

фракція 1,0 - 3,0 мм обсягом 6,0 тис.тон - призначена для водоочистки та водопідготовки в якості сорбенту, кормової добавки в птахівництві, регулятору обмінних процесів в супіщаних грунтах при інтенсивному та поливному веденні рослинництва;

фракція 3,0 - 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. - для використання в технологіях водоочистки ( захистний шар в адсорбентах ),для осушки газів та рідин , як субстрат тепличних грунтів.

Асортиментність даної продукції виявльється у її поділу по фракціям.

Цеолітова продукція ДП "СЦЗ" випускається по фракціям в поліетиленових мішках, на основі договору про поставку поліетиленових мішків між "Житомир-полісакс" та ДП "СЦЗ". Мішки є досить високої, якості згідно стандартів ТУ-У-20428705-001-99 та ТУ-У-20428705-005-98 "Сертифікаційного центру продукції та послуг".

Підприємство може також відпускати цеолітову продукцію насипом, якщо така форма випуску продукції задовільняє споживача і між ними досягнута домовленість, щодо відпуски продукції насипом.

Споживчі властивості даного товару є надзвичайно широкі. Цеолітова продукція використовується у різних галузях народного господарства :

Борошно цеолітове фракція 0,14-1, 0-0,25,0-0,1 мм воно є без запаху, може бути світло-зеленого або світло-жовтого кольору. Виготовляється дана фракція шляхом розмолу та розділенням по фракціям цеолітового туфу Сокирницького родовища Закарпатської області. За структурою цеоліти Сокирницького родовища відносяться до класу силікатів каркасної будови і складаються на 70-75% з клиноптилоліту, який обумовлює основні фізичні властивості даного цеоліту. Емпірична формула клиноптилоліту Mx [(Al O2)x(Si O2] zH2O. Як домішки, вскладі цеолітового туфу присутні кварц, польові шпати, монтморилоніт. Крім окислів алюмінію та кремнію, які разом складають біля 85 %, доскладу борошна цеолітового входять окисли кальцію, калію, натрію, магнію, заліза,титану та фосфору. В менших кількостях знаходяться також сполукиміді, цинку, марганцю та інших мікроелементів. Можливі також домішки свинцю, олова, ртуті, кадмія, миш'яку та стронцію в кількостях, що не перевищують існуючі санітарні норми. Борошно цеолітове відповідає державним стандартам ТУ-У-20432977-001-95 у підприємства євідповідний сертифікат якості відповідно до договору № 029-С/02, воно пакується в паперові та поліетиленові мішки по 50 кг, відповідно до ГОСТ 10354 та ГОСТ 2226, або у контейнери разового використання.

Борошно цеолітоаве має високі адсорбаційні та катіообмінні

властивості, які обумовлюють їх позитивний вплив на організм сільськогосподарських тварин та птиці. Цеоліт позитивно впливає на травні процеси в організмі, адсорбує та виводить з організму надлишок речовин, які утворюються в процесі травлення: аміак, метан, оксид та діоксид вуглецю, сірководень, меркаптани.

Борошно цеолітове Сокирницького родовища застосовують як природню мінеральну кормову добавку та як природний сопбент.

Борошно цеолітове вносять в корм тварин у розрахунку:

курчатам- бройлерам, починаючи з 15 дня відгодівлі в кількості 3-5% від загальної маси комбікорму, дорослим курам та індикам - 3%;

телятам, великій рогатій худобі та вівцям в кількості 3-5% від загальної маси комбікорму або 0,15-0,25 г на кожний кілограм живої маси;

молодняку свиней в кількості 1,5-3% від загальної маси комбікорму, свиноматки - 4-5% від маси комбікорму, для профілактики шлунково-кишкових захворювань поросятам згодовують борошно цеолітове із розрахунку 50-70 г на одну голову одноразово, перед ранковим годуванням.

Фракція 0-0,08 мм, 1-3мм, 3-10 мм використовується для водоочистки. Примінення цеолітів даної фракції регламентовано технічними умовами ще ТУ 21 УССР 485-90 примінення їх для підготовки прісної води дозволено Головною санепідемстанцією Мінздрава України і Київським НІІ комунальної гігієни, в даний момент успішно приміняється на водоочисних станціях України. Проведені розрахунки показують, що щорічна потреба України в застосуванні цеолітової продукції для потреб водоочистки становить 20-25 тис. тон. Цеоліт даної фракції використовувався при ліквідації наслідків на ЧАЕС, план очищення води з допомогою цеолітів опирався на вибір матеріалу в тіло дамби таким чином, щоб відбулась достатня фільтрація з одночасним покращенням стічної води. Основним фактором був клиноптилоліт Сокирницького родовища, 46000 м3 якого було закладено в захисну дамбу. Розрахунки показували, що 1 м3 клиноптилоліту може зв,язати цезій - 137 в 10000 т води при вихідній активності 1x10-8 Кі/л.

Також дана продукція використовується в :

фракція 0,0 - 0,14 мм обсягом 11,0 тис. тон. - пудра цеолітова для використання в гумово- технічній промисловості, як мякий абразив в продукції побутової хімії, як активна мінеральна добавка в бетон, як коагулянт в технологіях водоочистки (застосовується в суміші з глиноземом );

фракція 1,0 - 3,0 мм обсягом 6,0 тис.тон - призначена для водоочистки та водопідготовки в якості сорбенту, кормової добавки в птахівництві, регулятору обмінних процесів в супіщаних грунтах при інтенсивному та поливному веденні рослинництва;

фракція 3,0 - 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. - для використання в технологіях водоочистки ( захистний шар в адсорберах ),для осушки газів та рідин , як субстрат тепличних грунтів

Отже, асортиментність цеолітової продукції ДП "Сокирницький цеолітовий завод" - є надзвичайно широка. І продукція відповідає всім нормам. Борошно цеолітове має відповідні сертифікати відповідності якості продукції, він виданий підприємству Державним Комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації по стстемі УкрСЕПРО, дослідження якості проводила фірма СЦ "Галсерт".

Фактори формування та зберігання якості продукції є слідуючі :

1. Цеолітову сировину добувають у гірничому цехові, вона на 75% відсотків складається з клиноптилоліту, який має здатність вбирати радіоактивні речовини, а також є корисним для використання в народному господарстві ( див. вище).

2. Після йде стадія первинного по подрібнення цеолітової руди з отриманням фракції 0-20 мм;

3. Потім йде стадія сушіння подрібненого матеріалу за рахунок використання продуктів спалювання газу;

4. За ним йде стадія фракціонування по граничних розмірах 0-1 мм, 0-0,1 мм в спарених сепараторах;

5. Фракціонування по граничних розмірах 0- 1 мм, 1-3 мм, 3-10 мм на грохоті;

6. Фракціонування по граничних розмірах 0-1 мм і 0-0,25 мм на равликовому осаджувачі;

7. Фракціонування по граничних розмірах 0-0,25 мм і 0-0,14 мм в циклонах;

8. Магнітна сепарація від механічних включень;

9. Пилоочищення в електрофільтрах;

10. Останнім процесом є - складування і затарювання готового продукту, відвантаження споживачу автомобільним та залізничним.

Перелічені фактори і процеси виробництва цеолітової продукції дуже впливають на її якість, бо від належного і правильного їх виконання і залежить якість товару.

Контроль якості постійно проводить виробнича лабораторія підприємства, яка робить різні хімічні і фізичні дослідження на випущеній продукції і перевіряє її відповідність прийнятим нормам і стандартам.

Дана продукція пройшла стандартизацію і сертифікацію через фірму СЦ "Галсерт", на основі договору між ДП "СЦЗ" і даною фірмою № 029-С/00 від 21 серпня 2002 року. Також дана продукція має відповідні сертифікати відповідності, ліцензію на користування надрами, радіаційний сертифікат та паспорт радіаційної якості сировини і будівельних матеріалів - ці всі документи підтверджують високу якість продукції, що випускає ДП "Сокирницький цеолітовий завод", його продукція відповідає всім міжнародним і національним стандартам. На відміну від конкурентів їх продукція ділиться по фракціям і проходить багатостадійну обробку сировини, а також сировина проходить осушення на відповідному обладнанні, чого не має у конкурентів.

3. Шляхи вдосконалення процесу управління маркетингом на об,єкті дослідження.

Ринок вихідної цеолітової прдукції на якому здійснює діяльність підприємство є надзвичайно різноманітним, бо споживачами цієї продукції є :

приватні, фермерські тепличні господарства;

птицефабрики;

комбікормові заводи;

керівництво міськводоканалів;

приватні структури, що займаються реалізацією і розфасовкою мінеральних добрив;

приватні фермерські господарства, що вирощують шиншил і перепілок;

підприємства по виробництву мінеральних добрив - цеоліт - кондиціонер мінеральних добрив.

Сфери застосування цеолітової продукції :

Водопідготовка та водоочистка:

Очистка від важких металів та радіонуклідів, освітлення та знезалізнення води на промислових швидких фільтрах.

Підготовка питної води в польових умовах пересувними мобільними установками при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із стихійними лихами .

Освітлення, знезалізнення та деманганація води на безнапірних мобільних побутових фільтрах типу "Дана-ФІЗ".

Кормова добавка для тваринництва та птахівництва в зонах радіаційного забруднення.

Дезактивація забруднених земель, що постаджали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Короткою характеристикою цеолітової продукції підприємства є :

фракція 0,0 - 0,14 мм обсягом 11,0 тис. тон. - пудра цеолітова для використання в гумово- технічній промисловості, як мякий абразив в продукції побутової хімії, як активна мінеральна добавка в бетон, як коагулянт в технологіях водоочистки (застосовується в суміші з глиноземом );

фракція 1,0 - 3,0 мм обсягом 6,0 тис.тон - призначена для водоочистки та водопідготовки в якості сорбенту, кормової добавки в птахівництві, регулятору обмінних процесів в супіщаних грунтах при інтенсивному та поливному веденні рослинництва;

фракція 3,0 - 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. - для використання в технологіях водоочистки ( захистний шар в адсорберах ),для осушки газів та рідин , як субстрат тепличних грунтів

Дане підприємство, як вже згадувалось вище, має зв'язки тільки з постачальниками обладнання з постачальниками газу електроенергії палива та з постачальниками тари для продукції підприємства.

З покупцями підприємство постійно намагається підтримувати зв'язок на онові укладених з ними договорів і угод на поставку цеолітової продукції. Також бере участь у різних виставках, що проходять на Україні. На початку грудня 2002р у Києві проходила, при Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, виставка технічних засобів, засобів індивідуального захисту та науково-технічної продукції з проблем надзвичайних ситуацій, за резльтатами цієї виставки підприємство дістало можливість укладення додаткової кількості угод на поставку цеолітової продукції.

Підприємство також бере участь у тендерах на поставку цеолітової продукції, у версні підприємство виграло тендер на поставку цеолітової продукції Управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації, у конкурсі брали участь і конкуренти ДП "СЦЗ", тобто ВАТ "Закатпатнерудпром" та у "Закарпатського цеолітового заводу", що знаходяться по сусідству із ДП "СЦЗ", але їхня продукція поступається по якості даному підприємству.

Продукція ДП "СЦЗ" використовується у різних галузях народного господарства, як у державному так і в приватному секторах. Дане підприємство володіє значною часткою ринку України. Воно із своєю продукцією намагається розсилати свої прайс-листи у різні засоби масової інформації. Також підприємство намагається вийти із своєю продукцією на закордонний ринок, точніше ринок Австрії , воно послало анкету Торговому Раднику Посольства Австрії. Підприємство випустило характеристику своєї продукції на українській, російській і англійській мовах для розширення свого ринку споживання випускаємої підприємством продукції, і розіслало ці рекомендації та характеристики до потенційних споживачів своєї продукції.

Товарна та асортиментна політика підприємства представлена у вигляді поділу продукції по фракціям. Підприємство також в кожний мішок продукції ставить невеличку характеристику, в якій вказано назву продукції, її фракція, відповідне дозування по використанню продукції та сфера застосування.

В ціну на продукцію підприємства входять такі статті витрат:

Сировина та матеріали, до яких входять: витрати на використане електроенергію, газ, паливно мастильні матеріали, затрати на добування гірничої маси і тара;

Загальна заробітна плата, донеї входить основна заробітна плата та додаткова;

Нарахування на заробітну плату;

Амортизація;

Загальновиробничі витрати, до них входять: утримання апарату, перевозка робітників, службові відрядження;

Інші витрати, до них належать: інформаційні, ліцензія, податки та обов'язкові платежі і сторожова охорона;

Виробнича собівартість;

Прибуток;

Вартість без ПДВ;

ПДВ;

Відпукна ціна .

Додатково враховується вартість додаткових затрат на погрузку та транспортування на станцію Хуст.

Загальна ціна продукції , що відпускається навалом складає 133, 87 грн за тону продукції фракції 0-0,25 мм; 0,25-1 мм; 1-3 мм із продуктивністю праці на підприємстві 400 тн на місяць. Ціна цеолітової продукції у 50 кг мішках вище вказаних фракцій складає 153,22 грн за тону виготовленої цеолітової продукції, у 800 кк пак становить 154,32 грн за тону продукції. Це по підрахункам, але насправді підприємство в середньому відпускає свою продукцію фракції 1-3 мм, 3-5 мм для водоочистки в середньому по 150 грн за 1 тону цеолітової продукції.

Ціна порошку мінерального цеолітового, що використовується як добавка до мінеральних добрив становить 200 грн за 1 тн продукції. А мука цеолітова для тваринництва становить 165 грн за 1 тн продукції.

Продукція підприємства на ринку цеолітової продукції є високоякісною має досить сталі ціни, що відповідають всім необхідним нормам нарахування ціни випускної продукції підприємства.

Підприємство провело маркетингові досоідження своєї продукції і встановило, що цеолітова продукція може використовуватись не лише як речовина, що захищає ві радіаційного впливу на навколишнє середовище, але іможе використовуватись як біодобавка до комбікормів для тваринництва та рослинництва (фракція 0,25-1 мм та 1-3 мм). Також проводилися дослідження по використанню цеолітової продукції як водоочисник стічних вод і очищення води від важких металів (фракція 1-3 мм, 0-0,25 мм, 3-5 мм). Також було доведено підвищення якості мінеральних добрив при добавці в них цеолітової продукції фракції 0-0,14 мм, було відмічено,що при добавці цеоліту у грунт відмічається підвищена родючість грунту. Ці дослідження проводили слідуючі науково-дослідні інститути:

науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НДІСГР,тел.((044)-212-50-49, 266-45-04);

НДІ проблем сорбції-ІСПЕ НАНУ, тел.((044)-293-39-13, 293-93-09);

НДІ землеробства (с.Чабани Київської обл.);

ВАТ "Гірхмпром"(Львів((0322)-39-96-19);

ИМГРЕ (г.Москва ((095)-417-93-88);

ВНИИгеолнеруд (г.Казань);

ІБОНХ (м. Київ);

ІКХХВ (м.Київ);

ІФХ (м.Київ);

Український державний аграрний університет ((044)-267-83-93).

Загальна стратегія маркетингового відділу підприємства на найближчий період полягає у доведенні до потенційних споживачів цеолітової продукції, також у стратегії розвитку підприємства вказано про способи покращення якості цеолітової продукції, ведеться постійний контроль за якістю продукції, підтримуються постійні зв'язки зі старими клієнтами підприємства і розробляються плани та заходи для залучення нових, беруться до уваги різні смаки і уподобання споживачів продукції тощо.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства робиться все для того, щоб споживач знав про властивості продукції. для цього підприємство розробляє різні програмки на трьох мовах (українській, російській, англійській), тобто робиться все можливе для того, щоб споживачу було зрозумілим про що йде мова.

Діяльність служби марекингу є досить високоефективною, її працівники постійно досліджують ринок і враховують всі запити ринку, тобто виробляють те і в такій кількості скільки потрібно ринку на даний момент, тобто продукція на складі майже не затримується, із-за того підприємство має досить високі показники розвитку і темпи приросту за 1 рік свого існування(темпи приросту реалізації продукції складають 10-12% щомісяця рентабельність реалізованої продукції складає 30% ).

Підприємство постійно веде широку рекламну компанію своєї продукції. Воно використовує телевізійну і друковану рекламу. Підприємство використовує телевізійну рекламу у районній телекомпанії РТК "Хуст", а також дає рекламу своєї продукції у Обласне телебачення, в ній йде короткий опис цеолітової продукції, описується вміст у цеоліті різних поживних речовин, також для фермерів і різних сільських господарств робиться пропозиція використання цеолітової продукції, як домішку до комбікормів і різної сухої поживної маси для відгодівлі великої рогатої худоби, свиней та різної домашньої птиці, а також, як добавка до мінеральних добрив для грунту, також у короткому блоці робиться пропозиція для міських водоканалів використовувати для очищення води цеолітову продукцію підприємства.

Підприємство також використовує друковану рекламу у місцевих ("Вісник Хустщини"), регіональних ("Галицькі контракти") та загальноукраїнських ("Вечірні Черкаси") засобах масової інформації. Реклама в цих засобах масової інформації містить коротку характеристику випускаємої підприємством продукції, робляться пропозиції:

різним підсобним фермерським і сільським господарствам, про використання цеолітової продукції в тваринництві та рослинництві, а також вказується необхідні дози і норми по використанню цеолітової продукції вказаних фракцій у веденні свого господарства і підвищення ефективності відгодівлі тварин і вирощуванні овочів, фруктів;

робиться пропозиція птицефабрикам для використання цеоліту у кормах птиці і вказується,що при правильному дозуванні птиця скоріше набирає масу;

також робиться пропозиція комбікормовим заводам для використання цеолітового борошна, як біодобавки у свої комбікорма;

також вказується, що можливе використання цеолітової продукції для водоочистки;

робиться пропозиція для підприємств, що випускають мінеральні добрива.

Підприємство також розсилає прайс-листи по різним потенційним споживачам цеолітової продукції ( управління міськводоканалів, комбікормові заводи, заводи мінеральних добрив, різні великі сільськогосподарські підприємства).

Також підприємство надіслало у Посольство Австрії свою анкету і рекомендації по використанню цеолітів на українській і англійській мовах.

Також підприємство бере участь у різних виставках, що кожного року проводить МіністерствоУкраїни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на якій представляє свою продукцію, поширює інформацію, щодо використання цеолітів в різних галузях народного господарства, на основі проведених досліджень, залучає до співпраці нових споживачів пролдукції за допомогою поширення різних анкеток на виставці.

Рекламні компанії підприємство проводить регулярно в залежності від того скільки разів на тиждень чи на місяць виходить дана газета, журнал чи блок реклами на телебаченні.

Ефективність рекламних міроприємств підприємство бачить наглядно, тому що йде постійне зростання обсягів реалізованої продукції. Залучається до співпраці все більша кількість партнерів і споживачів. Темпи приросту реалізованої продукції складають 10-12% щомісяця.

Постачальниками обладнання даного підприємства в момент його будівництва були:

Генеральними підрядчиками по будівництву були - ЗАТ "БМУ-Хуст", фірма "Закрпатбуд" , корпорація "Укрбуд" - виконували загальнобудівельні та оздоблювальні роботи.

Субпідрядними організаціями при будівництві були :

Закарпатське СУ-121 ВАТ "Укрстальконструкція" - монтаж металевих конструкцій, збірних загальнобудівельних, конструкцій складу сировини, РММ, складу матеріалів;

Хустська будівельно-комерційна фірма СП-Закарпатська ОСС - будівництво внутріплощадкових мереж водопроводу, каналізації, ливневої каналізації, очисні споруди побутової каналізації;

Закарпатське СУ-419 ВАТ "Електромонтаж" - внутріплощадкові кабельні мережі, мережі зовнішні електроосвітлення, внутрішні електромонтажні роботи, монтаж електросилового обладнання;

ТОВ "Тюльпан" - внутрішні санітарно-технічні роботи, монтаж котельні, внутріплощадкові мережі теплогазопостачання;

АТ "Агрошляхбуд - вертикальне планування, благоустрій територій.

3. Пусконалагоджувальні роботи виконували :

СУ-419 ВАТ "Електромонтаж" - електросилове обладнання;

Західне еколого-енергетичне підприємство - виконувало налагодження газових топок цеху цеолітової продукції, а також блочних котелень;

Підприємство "Очистка газів Українськими системами та технологіями - ОГЮСТ" - впорядковувало електрофільтри технологічної лінії цеху цеолітової продукції;

Хустське УПЕГГ - встановило газоспоживче обладнання - ШРГП, газовий котел, конвектори;

Фірма "Каменяр" та Київміськбудматеріали - відповідали за монтаж будівельних металоконструкцій, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи технологічного обладнання дробарок первинного подрібнення.

На даний момент основним постачальником обладнання і машин є фірма "Каменяр" від цієї фірми підприємство в липні цього року арендувало з правом викупу екскаватор 5111Б на основі проведеної тендерної комісії на підприємстві.У тендерному конкурсі брали 2 фірми - це фірма "Каменяр" (м.Київ, вул.Жилянська,110) та ВАТ "Приборжавське заводоуправління матеріалів" (с.Приборжавське, Іршавського району, Закарпатської області) , але підприємство вибрало пропозицію фірми "Каменяр", бо вона є більш прийнятною для підприємства. Підприємство і зараз підтримує зв'язки з фірмою "Каменяр", і при поломці обладнання воно уклало договір із цією фірмою на його заміну.

Основними конкурентами підприємства є ВАТ "Закарпатнерудпром" та ВАТ "Закарпатський цеолітовий завод", що знаходяться в м.Хуст та с.Сокирниця відповідно .

Асортиментність продукції в ДП "Сокирницький цеолітовий завод" є аналогічним , як і в конкурентів, але глибшим - в конкурентів не має поділу на малі фракції 0-0,14 мм, 0-0,25 мм, 0,25-1 мм, ; в конкурентів тільки є великі фракції 1-3 мм, 3-5 мм, 3-10 мм, але за то у ВАТ "Закарпатнерудпром" є крупна фракція 10-20 мм, що використовується для осушки газів і рідин та створення захисного шару в адсорберах, а також вних йде ще й поділ по маркам, на відміну від ДП "СЦЗ".

Організація збуту налагоджена краще, ніж у конкурентів, бо підприємство постійно веде пошук нових клієнтів, несе відповідальність за вчасну доставку продукції замовнику. Підприємство також має підведену залізничну колію, що дає можливість одразу після оплати відправляти продукцію.

Технічна база підприємства є кращою, ніж у конкурентів тому, що всі машини, обладнання і устаткування є новими, а в конкурентів майже нічого не оновлювалося.

Технологічна база підприємства є також кращою, ніж у конкурентів, тому, що підприємство переробляє сировину по найновішій методиці в цій галузі виробництва і не поступається закордонним аналогам Угорщини, Голландії та Іспанії провідних і признаних у всьому світі спеціалістів в цій сфері.

Якість продукції підприємства є вищою, ніж у конкурентів, тому, що підприємство, як було сказано вище, має новішу техніку і технологію виробництва, ніж конкуренти і на відміну від них на підприємстві сировина проходить додаткову стадію осушення сировини, чого не має у конкурентів. І продукція ДП "СЦЗ" пройшла відповідні первірки, щодо відповідності високої якості підприємства, і підприємство має відповідні сертифікати якості.

Обсяги ринку збуту у підприємства є більшими, ніж у конкурентів підприємство встановило зв'язки і має клієнтів по всій Україні та і за її межами, тобто в Росії налагоджує зв'язки з Австрією, Польщею, країнами Прибалтики, та інші , що дасть можливість налагодити високорентабельне виробництво та її збут.

Проблемні питання:

- Вирішення питання фінансування об'єктів незавершеного будівництва в обсязі 1577,0 тис. грн. в тому числі 300,0 тис. грн. в ІІІ кварталі поточного року.

- Розширення сфери застосування цеоліту в різних галузях народного господарства за рекомендаціями Національної Академії Наук та Мінекономіки України, в тому числі і за рахунок державного замовлення на нові види продукції.

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ці обсяги фінансування визнаються, однак до 1.07.2001 року позитивного рішення не прийнято

Підприємство постійно веде вдосконалення своєї продукції. Умови реалізації в підприємства є кращими, ніж у конкурентів, бо воно має під'їздну залізничну колію. Підприємство намагається вийти на ринок Австрії, воно надіслало свою анкету у посольство Австрії.

Організація служби маркетингу на підприємстві є досить високим на відміну від конкурентів, де відділи маркетингу тільки формуються. Служба маркетингу підприємства налагодила постійні зв'язки із споживачами своєї продукції підприємство веде постійне дослідження ринку, враховує всі запити і уподобання споживачів, робить пропозиції комбікормовим заводам, та місьводоканалам, щодо використання цеолітової продукції в своїх господарствах, дає рекламу в засоби масової інформації та по телебаченню.

Підприємство саме без посередників займається реалізацією цеолітової продукції, воно саме доводить свою продукцію до кінцевих споживачів і піцдтримує з ними зв'язки.

Основними споживачами підприємства є міськводоканали, фермери, комбікормові заводи, фермерські тепличні господарства. Одним з найбільших споживачів цеолітової продукції підприємства є держав, а точніше Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справх захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Йому підприємство відправляє щороку 10 вагонів цеолітової продукції. Також одним з найбільших споживачів ДП "СЦЗ" є Київське міська державна адміністрація, а точніше її Управління водоочистки Дніпровського басейну біля Києва їм підприємство відправило 2 вагони.

На діяльність цього підприємства впливає зміна демографічної ситуації в регіоні, тому, що не вистачає висококваліфікованих спеціалістів, бо велика частина людей в цьому регіоні виїзджають на роботу за кордон і підприємству не вистачає кадрів, і не лише висококваліфікованих спеціалістів, але і простих робочих під час літнього сезону важко знайти, на це впливає і досить низька заробітна плата робітників.

Обсяги виробництва випущеної продукції станом на 20.12.01 р. склали 2690 т, обсяги реалізації 2600 тн, залишки базового року склала 107 тн цеолітової продукції. Отже, на даному підприємстві реалізовується майже вся виготовлена продукція, тобто підприємство виготовляє продукцію тільки під заказ, хоча може виготовляти 25 тис. тон в рік. На даний момент державне фінансування не проведено, підприємство тільки у вересні цього року купило екскаватор 5111Б до того моменту підприємство брало екскаватор в оренду на тимчасове користування, із-за цього часто йшла затримка за поставкою сировини. Також були зроблені промахи по проектній потужності (25 тис. тон/рік) підприємства, тому, що обладнання постійно ламається і не вчасно йде його налагодженння.

Висновки

Отже, ми переконалися, що маркетинг є невід'ємною частиною життєдіяльності суспільства. Маркетинг зв'язаний із усіма сферами нашої діяльності, і, отже нам необхідно знати якнайбільше про його закони і специфіку. У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розбиратися в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи засобу на благодійні чи нестатки пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Нам потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які його запити. Нам потрібно розбиратися в маркетингу і нашій ролі споживачів, і в нашій ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися більш розумно як споживачів, будь те покупка зубної чи пасти нового автомобіля.

По даній темі написано дуже багато книг і дослідницьких робіт, але в даній курсовій роботі за основу була узята книги американських економістів Ф Котлера "Основи маркетингу" і Дж. Р. Эванса, Б. Бермана "Маркетинг".

Пропонований матеріал містить розгляд найбільш загальних проблем маркетингу, тому що обсяг даної роботи не дозволяє розглянути всі зазначені аспекти в повному обсязі.

В Україні маркетинг ще не одержав достатнього поширення, але усе більше число підприємств і організацій починають успішно використовувати його основні принципи у своїй роботі. З'являються спеціалізовані маркетингові компанії представляючі широкий спектр послуг на українському ринку. Керівники гнітючого більшості підприємств вже усвідомили необхідність маркетингових підходів до керування підприємствами і продукцією. На жаль, маркетингова діяльність вимагає великих грошових витрат, що в нашої поки нестабільної економічної ситуації практично неможливо. Адже навіть великим закордонним компаніям не завжди під силу самостійно займатися всіма маркетинговими питаннями і ним приходиться звертатися до послуг дослідницьких центрів, рекламних агентств і т.д.

Усе більше поширення маркетинг отримує і як окрема економічна дисципліна в навчальних закладах. Отже, незабаром наша країна одержить багато кваліфікованих фахівців у цій цікавій для роботи області.

На думку автора здається, що маркетинговий підхід до справи незабаром допоможе нашим підприємствам вийти з кризи і твердо встати на ноги.

Кожна з альтернатив відкриває різні можливості для маркетологів. Наприклад. цінова стратегія може бути дуже гнучкої, оскільки ціни змінювати легше, ніж створювати різні модифікації товару. Однак стратегію, що базується на низьких цінах, легше всього скопіювати.

Список літератури

1."Маркетинг" Дж. Р. Эванс, Б. Берман, М.," Экономика", 1990

2 "Основы маркетинга" Ф. Котлер, М., 1995

3. "Формула успеха: маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке)." П. С. Завьялов, В. Э. Демидов, Москва, 1991 «Международные отношения»." Earnest & Young, 1995

4. "Все о маркетинге". Сборник материалов для руководителей предприятий экономических и коммерческих служб, М. 1992

5.Алтыев А., Шанин А. "Маркетинг - философия современного бизнеса"//Торговля, № 1'93, C 13-19.

6. Алпатов Г. Э. "Общая методика внедрения системы маркетинга на предприятии"//Текстильная промышленность № 5.6 '94 c. 8-13.

7. Маслов В. "О роли маркетинга в деятельности предприятия"//Маркетинг в Росси и за рубежом" ,июль - август,1997, с. 35-39

8. Севрук В.Т. "Товар в системе маркетинга"//Бухгалтерский учет, № 12'92, c. 16-19

9. Севрук В.Т. "Рынок в системе маркетинга"//Бухгалтерский учет, № 9'92, c. 11-15.

10. Севрук В.Т. "Виды маркетинга"//Бухгалтерский учет, № 8'92, c. 17-20.

ДОДАТОК 1 ТАБЛИЦЯ 1

Взаємозв'язок зміни попиту споживачів і стратегії підприємства

Динаміка мотивацій попиту споживачів

Зміни в стратегії маркетингу

Споживач віддає перевагу

Управління на удосконалені товари

Збільшити різноманіття нових форм обслуговування

Можна дістати великий прибуток на випуску нових товарів

Управління на маркетинг і мережу розподілу

Відкрити більш великі і розширити торгову мережу

Різко збільшується частка витрат споживачів на непродовольчі товари

Стимулювати збільшення випуску через рекламу

Розширити різноманіття непродовольчих товарів

Почати виробництво нових споживчих товарів і послуг

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

Array

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены