рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

РЕФЕРАТ

Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях,

який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-

50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах

УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби

за незалежність, ОУН/УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі.

Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.

Спираючись на первинні документи ОУН/УПА та грунтовні історичні

дослідження з цього питання автор спробує висвітлити такі проблеми:

1. Історія створення ОУН/УПА та історичні умови виникнення феномену

визвольної боротьби на Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.

2. Структура, будова та чисельність ОУН/УПА в різні періоди їх існування.

3. Діяльність ОУН/УПА та її значення для подальшої історії України.

4. Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання

узагальненого у дипломній роботі матеріалу у виховній діяльності,

насамперед в середній школі.

Об’єкт дослідження – національно-визвольна боротьба українського народу

у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та

політичне підгрунтя історичних оцінок.

Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній

науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і

публіцистичній діяльності.

Метод дослідження – описовий, порівняльний.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що історичний матеріал

розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології.

Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в

середній школі та позашкільних закладах.

Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ, ВИХОВНИЙ,

ІСТОРІОГРАФІЯ.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены