рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефератыПолиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукц

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукц

ЗМІСТ

Основні види експертиз, які проводяться у сільському господарстві

Модель стандарту проведення експертизи у сільському господарстві

Список використаних джерел

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У процесі розслідування деяких видів злочинів (розкрадання, злочинна недбалість, зловживання службовим становищем) виникає необхідність встановити обставини, пов'язані з псуванням сільськогосподарської продукції під час її вирощування, зберігання або доставки споживачу. Для цього застосовується, поряд з іншими заходами, агротехнічна експертиза, завданням якої є виявлення причин загибелі, псування або погіршення якості продукції сільського господарства в процесі її вирощування, зберігання або транспортування.

Агротехнічна експертиза проводиться для встановлення норм і фактичного висіву культур на певній площі зібраного урожаю, правильності списання посівного матеріалу тощо.

Орієнтовний перелік питань, які вирішуються агротехнічною експертизою:

1) Яка причина загибелі (розрідженості) посіву?

2) Яка причина одержання низького (нетоварного) врожаю?

3) Чи вносились конкретні добрива під сільськогосподарську культуру і в якій кількості?

4) Чи була дотримана технологія обробітку сільськогосподарських культур (норма висіву, глибина закладки насіння, строки посіву, догляд за посівом, норма поливу тощо)?

5) Чи мали місце втрати врожаю під час збирання, а якщо так, то в якій кількості і з якої причини?

6) Яка причина падіння родючості грунту? Чи не пов'язане воно з внесенням надлишкової кількості отрутохімікатів (гербіцидів) або добрив?

7) Які збитки заподіяно посіву потравою (витоптуванням худобою)?

8) Чи дотримувалась технологія буртовки (кагатування) коренеплодів і бульбоплодів?

9) Чи відповідає якість кормів за вмістом окремих компонентів нормативним концентраціям?

10) Яка причина псування сільськогосподарського продукту,що зберігається в коморі?

Біологічна (ботанічна) експертиза призначається для встановлення виду (роду, сімейства) рослин; однаковості ботанічного складу рослин, виявлених у певному місці, і зразків, вилучених у певної особи. При призначенні таких експертиз необхідно враховувати, що їх об'єкти можуть досліджуватися іншими експертизами, зокрема судово-біологічною, що поділяється на судово-ботанічну і судово-зоологічну експертизи.

Загальними об'єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов'язані зі встановленням приросту поголів'я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга -- питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди.

Зоотехнічне експертиза призначається у випадку заподіяння шкоди тваринництву для з'ясування наступних питань:

1) Які причини і ступінь псування кормів для тварин (або води для пиття), не пов'язана чи псування з впливом на них певних забруднюючих речовин?

2) Чи не є зниження вгодованості певних тварин (або удойності корів) результатом порушення екологічних правил, зокрема викликаного їм забруднення кормів (або води для пиття)?

3) Обгрунтовано зроблений забій худоби, з'явився чи він дійсно вимушеним і чи не пов'язаний з порушеннями екологічних правил?

4) Не порушені чи що забезпечують екологічну безпеку зоотехнічні правила при виконанні певних робіт з догляду за тваринами, і якщо так, то які саме?

5) Які заходи необхідно здійснити на даному сільськогосподарському об'єкті з метою запобігання екологічних порушень?

Загальними об'єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов'язані зі встановленням приросту поголів'я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга - питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди.

МОДЕЛЬ СТАНДАРТУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Особливості діяльності галузі в області економіки регулюються Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України.

Особливості сільськогосподарського виробництва визначають методику обліку собівартості, яка полягає в тому, що собівартість зерна, кормів і продукції інших сільськогосподарських культур установлюється лише після збирання врожаю, у кінці року; оцінка продукції протягом року проводиться за плановою собівартістю і коригується до фактичної собівартості після складання звітних калькуляцій в кінці сільськогосподарського року.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це затрати підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг.

Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних затрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи є активний вплив на процеси сільськогосподарського виробництва з метою їх інтенсифікації, спрямованої на збільшення кількості й якості продукції, збереження і реалізацію її споживачам за низькими цінами завдяки економному і раціональному використанню насіння, кормів, землі, добрив, продуктивних та племінних тварин, сільськогосподарської техніки, а також впровадження досягнень агротехнічної і зоотехнічної науки, застосування приватних, фермерських, колективних, орендних та інших відносин. У процесі експертизи операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції встановлюють, як порушення законодавства технології сільськогосподарського виробництва, безгосподарність у транспортуванні та зберіганні продукції, вплинули на якість і кількість товарної продукції та її собівартість, визначають розмір збитків та відповідальних за них осіб. Одночасно експертиза розробляє профілактичні заходи щодо запобігання недолікам у сільськогосподарському виробництві.

Перелік типових порушень з ознаками зловживань на сільськогосподарських підприємствах

1. Завищення виробничої собівартості продукції тваринництва та рослинництва шляхом:

недотримання раціонів кормів;

недотримання норм списання посівного матеріалу;

недотримання норм списання паливно-мастильних матеріалів;

віднесення втрат від вимушеного забою та падежу тварин;

віднесення втрат від стихійних лих у зв'язку з несприятливими

обставинами.

2. Розкрадання сільськогосподарської продукції шляхом:

створення лишків сільськогосподарської продукції;

шляхом приписок посівних площ;

шляхом неповного оприбуткування зерна;

шляхом вирощування продукції на площах, не відображених в

обліку;

шляхом складання підроблених документів (актів) на переробку

сортування та очищення продукції;

неоприбуткування приплоду тварин;

вирощування тварин без відображення в обліку;

переведення тварин в інші вікові групи;

Основними об'єктами судово-бухгалтерської експертизи є дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції.

1.Виконання планів виробництва, реалізації і собівартості продукції рослинництва - експертиза вивчає виконання планів виробництва сільськогосподарської продукції за її видами, кількістю і якістю, збереження її при транспортуванні з полів і тваринницьких ферм, а також її реалізації, заготівельним організаціям та на ринках при високій кондиції, уникаючи при цьому псування овочів, фруктів, молокопродуктів та інших втрат, які збільшують собівартість продукції і завдають збитків сільськогосподарським підприємствам.

Експертиза вивчає з метою встановлення обґрунтованості стимулювання працівників за кінцевими результатами випуску товарної сільськогосподарської продукції за рік, виконання державних замовлень на продаж продукції та виявлення фактів безгосподарності (загибель посівів, падіж худоби, пожежа) або приписок у звітності врожайності, заготівель кормів та інших негативних явищ, розмір збитків і встановлює відповідальних за них працівників.

2.Затрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва - досліджують з метою виявлення зловживань при відображенні у бухгалтерському обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, які відповідно до нормативних актів мають списуватися на результати господарської діяльності на рахунок 79 «Фінансові результати», субрахунок 791 «Результат операційної Діяльності».

Експертиза встановлює, якою мірою зазначені операції сприяли прихованню збитків або одержанню завищеної заробітної плати і премій.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Тому вони визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо неможливо прямо пов'язати витрати з доходом певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

3.Незавершене сільськогосподарське виробництво - переважно рослинництва (оранка на зяб, пари, садівництво) вивчається експертизою в разі виявлення правоохоронними органами приписок невиконаних робіт або інших зловживань, що завдали шкоди підприємству, і виникла необхідність визначити розмір збитків та відповідальних за них осіб.

4.Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції - експертиза вивчає з метою встановлення причин подорожчання окремих видів продукції проти запланованої ціни у тих випадках, коли при цьому було протизаконно одержано фінансові компенсації з державного бюджету або кредитування Національного банку України.

Судово-бухгалтерська експертиза, досліджуючи класифікацію витрат сільськогосподарського виробництва, встановлює достовірність відображення затрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і встановлює факти порушення нормативних актів, їх причини та відповідальних осіб.

5.Зберігання сільськогосподарської продукції при збиранні, транспортуванні, переробці - встановлюють розмір втрат внаслідок порушення технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, безгосподарності та інших правопорушень.

6.Первинна документація з обліку у сільськогосподарському виробництві - вивчають листки тракториста, комбайнера, акти приплоду тварин, надою молока, відомість викачування меду та ін. з метою встановлення їх доброякісності і використання у системі доказів з питань, поставлених на вирішення судово-бухгалтерської експертизи.

7.Аналітичний і синтетичний облік та звітність про виробництво, реалізацію, собівартість продукції - узагальнюють негативні явища, пов'язані з приписками маси виробленої продукції, встановлення її кондиції та собівартості з метою зловживань тощо.

8.Нестача продукції, приписки та інші правопорушення, виявлені ревізією, розмір збитків, відповідальні за них особи - експертиза досліджує достовірність і обґрунтованість фактів, викладених у акті ревізії, розмір збитків конкретними працівниками та їх відповідальність, що підтверджується первинними документами, даними бухгалтерського обліку і звітності.

Джерелами інформації експертного дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції є нормативно-довідкова і фактографічна інформація.

Нормативно-довідкова інформація, яка використовується судово-бухгалтерською експертизою при дослідженні операцій з виробництва, реалізацій собівартості сільськогосподарської продукції

Таблиця 1.1.

Джерела інформації

Використання інформації у судово-бухгалтерській експертизі

1

2

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

Дотримання норм ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб'єктами господарювання

Господарський кодекс України

При вирішенні конфліктних ситуацій

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

Виявлення правопорушень у обліку і обчисленні собівартості сільськогосподарської продукції, обліку витрат на виробництво

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція до його застосування

Дослідження господарських операцій сільськогосподарського виробництва, правомірність їх відображення у обліку і звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене Міністерством фінансів України

Визначення суми нестач, перевитрат, відповідальних за збиток осіб

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджене Міністерством фінансів України

Обчислення доходів від окремих господарських операцій та видів діяльності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене Міністерством фінансів України

При дослідженні обґрунтованості витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Фактографічна інформація - первинні документи з обліку сільськогосподарського виробництва, в яких відображують використання землі, матеріальних і трудових ресурсів, роботу тракторів, комбайнів, автомобілів та іншої техніки. Сюди також належать регістри аналітичного і синтетичного обліку з таких рахунків: 21 «Поточні біологічні активи», 27 «Продукція сільського господарства», рахунок 70 «Доходи від реалізації».

Фактографічна інформація, яка використовується судово-бухгалтерською експертизою при дослідженні операцій з виробництва, реалізацій собівартості сільськогосподарської продукції

Таблиця 1.2.

Джерела інформації

Зміст інформації

Використання інформації у судово-бухгалтерській експертизі

1

2

3

Лист роботи тракториста

Обсяг виконаної роботи трактором за зміну (день)

При визначенні продуктивності виконаних робіт і нарахування заробітку

Лист роботи комбайнера

Виконання роботи комбайнера за зміну

Аналіз виконаних робіт та оплати за них

Подорожній лист автомобіля

Виконання перевезень вантажів для сільського господарства

За змістом досліджування виробничих ситуацій

Акт обліку приплоду тварин

За видами тварин фіксується кількість і вага приплоду

При виникненні спірних питань з приплоду тварин

Акт постановки тварин на вирощування та відгодівлю

Визначаються групи тварин, кількість голів та час виділення на відгодівлю

У випадках нестачі голів

на відгодівлі,

і вирощуванні їх ваги

Акт зважування (переважування) тварин на відгодівлі

Приріст ваги тварин або збільшення ваги від відгодівлі

Вирішення конфліктних ситуацій при відгодівлі тварин

Акт на посів зернових культур

Облік посіву зернових в гектарах культур

Нарахування оплати робітникам при виникненні спірних питань

Накладна на оприбуткування намолоченого зерна

Облік намолоченого зерна і оприбуткування готової продукції

Дослідження урожайності зернових культур

Відомість надою молока

Облік надою молока за кожною коровою, групою

Визначення надходження молока та його використання і реалізації

Договори контрактації сільськогосподарської продукції

Умови реалізації сільськогосподарської продукції за контрактами

При виникненні претензій і порушення умов договорів контрактації

Регістри бухгалтерського обліку з рахунку 21"Біологічні активи"

Аналітичний і синтетичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Дослідження операцій з вирощування та відгодівлі тварин

Регістри бухгалтерського обліку з субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

Аналітичний облік матеріалів за відповідальними особами

У разі виникнення нестач, втрат, псування матеріалів сільськогосподарського призначення

Регістри бухгалтерського обліку з рахунку 27 "Продукція сільського господарства"

Аналітичний і синтетичний облік продукції сільського господарства

Дослідження втрат продукції, визначенні відповідальних осіб за нестачу і псування продукції

Крім того, експертиза використовує звітність про випуск і реалізацію сільськогосподарської продукції, калькуляційні карти (відомості) та ін. Акти ревізій і перевірок, а також інформацію правоохоронних органів (матеріали слідчої справи) експертиза використовує щодо питань, поставлених на її вирішення у взаємозв'язку з даними первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку.

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції експертиза використовує щодо змісту галузевих особливостей сільського господарства. Розрахунково-аналітичні прийоми застосовуються здебільшого при дослідженні рослинництва (вивчають фактори, які негативно впливали на вирощування продукції, оптимізацію обробітку землі та ін.). Документальні методичні прийоми використовують разом з розрахунково-аналітичними при калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг).

Точність та обґрунтованість калькуляційних розрахунків є важливою передумовою об'єктивності цілого ряду важливих економічних показників.

Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) чи вид (групу) тварин.

Фактична собівартість продукції (робіт та послуг) в сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця.

Факти неповного оприбуткування зерна від нового урожаю встановлюється шляхом зустрічної перевірки облікових документів та приймання, транспортування зерна і оплати праці: талонів комбайнерів і водіїв, реєстрів приймання зерна, облікових листів тракториста-машиніста, подорожніх листів шоферів, відомостей руху зерна, складської книги, бухгалтерських записів на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». У випадку підтвердження інформації щодо неповного оприбуткування зерна нового урожаю необхідно провести експертне дослідження його реалізації.

Судово-бухгалтерська експертиза незаконної реалізації лишків зерна проводиться на основі формальної, логічної, аналітичної та зустрічної перевірки наступних документів: товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, приймальних квитанцій, накладних та оприбуткування сільськогосподарської продукції, видаткових касових документів, заготівельної організації, квитанцій поштових переказів тощо.

Узагальнення і реалізація результатів експертизи здійснюються за допомогою раніше розглянутих методичних прийомів. При цьому застосовують аналітичне групування доказів з використанням розрахунково-обчислювальних і логічних процедур судово-бухгалтерської експертизи. Разом з тим узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи має ґрунтуватися на фактографічній інформації, відображеній у системі бухгалтерського обліку, доброякісність якої не викликає сумніву.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. - К.: Видавнича компанія «Воля». - 2004. - 656 с.

2. Савченко Л.І. Судово-бухгалтерська експертиза. Опорний конспект лекцій. - К.: Видавничий центр КНТЕУ. - 2001.

3. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. - Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2004. - 264 с.

4. Бігар М.І. Судово-бухгалтерська експертиза. - Навчальний посібник. - Чернівці. - 2009.

     рефераты
рефераты
© 2011 Все права защищены